Saldo


Saldoliin

Teenuse Saldoliin kaudu saab saldoinfot eesti ja vene keeles.

Eritasuliste kõnede piirang

Teenuse Saldoliin kaudu saab saldoinfot eesti ja vene keeles.

Saldoliini lühinumbrid on: 1431 (eesti keeles) ja 1432 (vene keeles)

Saldo sisaldab kõiki jooksval kuul kasutatud kõneteenuseid, SMS-e, lisateenuste ühekordseid tellimismakseid jt teenustasusid.

Saldo ei sisalda kuumakseid, paketitasusid, lisateenuste kuutasusid ja ei näita kui palju on kasutatud paketitasus sisalduvaid minuteid, sõnumeid või internetti. Samuti ei sisalda saldo kuu lõpus kogu arve summa pealt arvestatavaid soodustusi (näiteks Topeltpluss jt soodustusi).

Eestis teostatud kõnede ja teenuste arvestus toimub ühepäevase täpsusega. Välismaal valitud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast roaming-partnerite saadetud informatsiooni laekumist.

Paketid, mille paketitasus on teatud hulk kõneminuteid, sõnumeid või internetti, näitab Saldoinfo numbrikohast teenuste kasutust teenuste osas, mis lisanduvad paketitasule. Näiteks: mahtu ületavad kõned, sõnumid, internet, Telia internet, m-maksed, rahvusvahelised kõned, roaming jt teenused.

Lühinumbritele helistamine on Telia era- ja väike äriklientidele tasuta. Suurkliendile kehtib kõnehind 0,053€. Hind ei sisalda käibemaksu.

Saldomeenutus

Saldomeenutus teavitab etteantud summa täitumisest, kuid see ei piira teenuse kasutust.

Teenust on võimalik tellida kõikidele sinu või su ettevõtte nimele vormistatud mobiilinumbritele. Teade piirsumma ületamisest saadetakse sulle SMS-iga. Lisaks numbrile, millele teenus on tellitud, on võimalik määrata veel kuni kolm mobiilinumbrit, millele määratud piirsumma ületamisest sõnum saadetakse.

Kuidas Teenus Toimib?

Saldomeenutus teavitab etteantud summa täitumisest, kuid see ei piira teenuse kasutust. Sobiva piirsumma saad ise määrata.

Saldosõnum saadetakse järgmisel kujul: “Telefonile nr ….. tellitud piirsumma …. € on ületatud. Hetkel on kulutatud ….. €.”

Eestis teostatud kõnede ja teenuste arvestus toimub ühepäevase täpsusega. Välismaal valitud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast roaming-partnerite saadetud informatsiooni laekumist.

Liitumistasu
Esinduses1,35 €
Iseteeninduses0,00€
Kuutasu0 €
SMS-teavitus piirsumma ületamisel0,1623 €
Piirsumma muutmistasu esinduses1,35 €
Piirsumma muutmistasu iseteeninduses0,00 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Saldomeenutuse piirsumma sisaldab paketi ja lisateenuste püsitasusid, kõneteenuseid, sõnumeid, internetti, komplekti kuutasu, mobiilseid makseid, eritariifseid teenuseid.

Piirsumma saad määrata meie esindustes või iseteeninduses. Piirsumma arvestusse ei lähe telefonide järelmaks ega kuu lõpus arvestatavad soodustused. Sõltuvalt kasutatavast paketist on piirsumma arvestus erinev.

Piirsumma, mille ületamise kohta soovid SMS-teavitust, ei muuda liitumislepinguga sulle kehtestatud erikrediidilimiiti, Telia hinnakirjadega kehtestatud üldist krediidilimiiti ega muid maksekohustusi.

Saldopiirang

Saldopiirangu teenusega hoiad kulud kontrolli all, sest kuutasu täitumisel piiratakse kasutaja teenust.

Saldopiirangu teenusega hoiad kulud kontrolli all, sest kuutasu täitumisel piiratakse kasutaja teenust. Piirangu rakendumisest teavitatakse kasutajat ja soovi korral veel kuni kolme Telia mobiilinumbri kasutajat.

Piirangu rakendumisel tasulisi teenuseid kasutada ei saa, küll aga säilib võimalus kõnesid ja sõnumeid vastu võtta. Avatuks jäävad tasuta pere- ja ettevõttesisesed kõned, helistamine POP/Sõbraliini numbrile 1336, hädaabinumbritele 112 ja 110 ning Telia kliendiinfo numbrile. Samuti saab lõpetada parkimist numbril 1903.

Välismaal viibides sidepiirangut ei aktiveerita, piirsumma ületamise kohta saadetakse sulle SMS-teavitus järgmise tekstiga: “Telefonile 5xxxxxx kehtestatud piirsumma xxxxx eurot on ületatud. Side piiratakse koduvõrku saabudes! Hetkel on kulutatud vähemalt xxxxx eurot.”

Välismaal valitud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast roaming-partnerite poolt saadetud informatsiooni laekumist. Arve võib olla suurem kui sinu poolt määratud piirsumma.

TELLIMINE JA HINNAD

Kuutasu0,54
Tellimine esinduses1,35
Tellimine iseteeninduses0,00
Kasutustasu 
Sidepiirangu rakendumisest teavitav SMS teenuse tellijale0,00
Sidepiirangu rakendumisest teavitav SMS teistele0,1623
Piirsumma muutmistasu esinduses1,35
Piirsumma muutmistasu iseteeninduses0,00
Side taasavamine piirsummat muutmata0,00

Hinnad ei sisalda käibemaksu

 • Saldopiirangu rakendumisest teavitatakse sind ja soovi korral veel kuni kolme Telia numbrit SMS-iga.

 • Kasutatud teenuste maksumust arvutatakse perioodiliselt (kalendrikuu) ning piirsumma täitumist kontrollitakse üks kord päevas.

 • Saldopiirangu määratud piirsummas arvestatakse:

  • paketi ja lisateenuste püsitasusid

  • kõneteenuseid

  • SMS-e

  • internetti

  • komplekti kuutasu

  • mobiilseid makseid

  • eritariifiga teenuseid

 • Määratud piirsummas ei arvestata:

  • kogu arve summa pealt kuu lõpus arvestatavaid soodustusi

  • Telia teenuste tellimistasusid

  • teenustasusid (näiteks liitumistasu, paketivahetustasu, numbri muutmistasu jne)

  • kauba ostmist

  • kõnekaardi laadimist

  • interneti lisamahu ostmist

 • Saldopiirangu rakendumisel on piiratud:

  • väljahelistamine

  • teenuste kasutamine

 • Saldopiirangu rakendumisel jäävad avatuks:

  • kõnede ja SMS-ide vastuvõtmine

  • tasuta pere- ja firmasisesed kõned

  • tasuta kuutasulise lühivaliku kõned

  • tasuta POP/Sõbraliin 1336

  • hädaabinumbrid 112 ja 110

  • parkimise lõpetamise number 1903

  • Telia kliendiinfo number 123

  • kõikide teenuste kasutamine välismaal viibides

Saldomeenutuse piirsumma sisaldab paketi ja lisateenuste püsitasusid, kõneteenuseid, sõnumeid, internetti, komplekti kuutasu, mobiilseid makseid, eritariifseid teenuseid.

Piirsumma saad määrata meie esindustes või iseteeninduses. Piirsumma arvestusse ei lähe telefonide järelmaks ega kuu lõpus arvestatavad soodustused. Sõltuvalt kasutatavast paketist on piirsumma arvestus erinev.

Piirsumma, mille ületamise kohta soovid SMS-teavitust, ei muuda liitumislepinguga sulle kehtestatud erikrediidilimiiti, Telia hinnakirjadega kehtestatud üldist krediidilimiiti ega muid maksekohustusi.