Background

IT erilahendused

Sinu ettevõtte eripära arvestavad rätseplahendused loovad tervikliku IT-keskkonna ning hoolitsevad erinevate seadmete ja süsteemide elujõulisuse eest.

  • Integreerime erinevate tootjate ja teenusepakkujate seadmed ja lahendused ühtseks töötavaks süsteemiks.
  • Majutame virtuaalseid ja füüsilisi servereid ning katame serveriruumi vajaduse nii väiksematele kui ka suurematele kliendilahendustele.
  • Tagame süsteemide jälgimise ja teenuste kättesaadavuse sinu vajaduste kohaselt.
  • Loome dokumentatsiooni taasteplaanid ja testimisrutiinid teenuse käideldavuse tagamiseks.
Soovin pakkumist

Põhiargumendid

Ostueelne tugi

Nõustame ja kaardistame sinu ettevõtte vajadused ning aitame teha otstarbekad otsused seadmete või teenuste soetamisel.
Aitame IT-eelarve koostamisel.

IT-lahenduste juurutamine

Aitame paigaldada ja seadistada sinu ettevõtte erinevaid seadmeid ja rakendusi ning luua sobiliku IT-keskkonna protsesside käitlemiseks.

Monitooring

Jälgime kesksete seiresüsteemide kaudu 24/7 sinu ettevõtte süsteemide ja seadmete elujõulisust ning tegutseme alarmide korral vastavalt kokkulepetele.

Telli IT erilahendused

IT erilahenduse kuutasu arvutame välja vastavalt kokkulepitud teenustasemele ja mahule.

või võta ühendust oma kliendihalduriga.