Background

Tarnijale

Telia Company kontsernile ja Telia Eestile selle tütarettevõttena on prioriteediks vastutustundlik ning jätkusuutlik äritegevus. Selleks on Telia Company sätestanud rea nõudeid, mis kehtivad kõigile kontserni tütarettevõtetele ja töötajatele. Äritegevus on aga jätkusuutlik vaid siis, kui samasid põhimõtteid järgivad ka Telia tarnijad. Käesoleval lehel on toodud dokumendid, milles toodu järgimist eeldab Telia oma tarnijatelt.

Kontaktaadress küsimuste tekkimisel: sourcing@telia.ee

Nõuded Telia tarnijatele

Allkirjastades Telia Eestiga lepingu tarnete teostamiseks, nõustub tarnija täitma järgnevaid Telia tarnijatele sätestatud nõudeid.

Telia poliitikad

Telia poliitikad on aluseks Telia Company kontserni vastutustundlikule ja jätkusuutlikule äritegevusele. Nende põhjal on loodud muu hulgas ülaltoodud nõuded Telia tarnijatele. Ebaselguse korral tõlgendatakse nõudeid Telia tarnijatele kooskõlas järgnevate dokumentidega.