Tarnijale

Telia Company jaoks tähendab jätkusuutlikkus pidevat ning pikaajalist panustamist ühis- ja keskkonna tegevusse. Usume, et nii tehes ei tugevda me mitte ainult enda äri, vaid loome ka kauakestvaid jagatavaid väärtusi kogu ühiskonnas. Pingutame selle nimel, et meie tegevus oleks läbipaistev ja vastutustundlik oma osanike ja koostööpartnerite suhtes. Siit lehelt leiad olulisemad Telia Company poolt heaks kiidetud juhised, mida Telia Eesti AS oma igapäevatöös järgib.


Eetika- ja käitumiskoodeks

Tarnija käitumiseeskiri

Korruptsioonivastane eeskiri

Privaatsuseeskiri

Väljendusvabaduseeskiri telekommunikatsiooni valdkonnas

Sponsoreerimise ja annetuste tegemise eeskiri

Hall nimekiri : välditavad ained

Hall nimekiri : välditavad ained (ENG)

Must nimekiri : keelatud ained

Must nimekiri : keelatud ained (ENG)

Eeskiri elektromagnetvälja (EMF) kohta seoses mobiilsete seadmetega

Eesti tegevuspõhimõtted laste ja noorte turvalisema mobiilikasutuse osas

Nõuded tarnija jätkusuutlikkusele

Telia Eesti AS Üldtingimused kaupade või teenuste tellimiseks – EST | ENG