Background

Karjäär Telias

Telias ümbritsevad sind inspireerivad ja toetavad kolleegid, kellega koos saavutatakse kõik püstitatud eesmärgid.

VAATAN TÖÖKOHTI
Vaatan praktikapakkumisi
cv-online
emor
Atraktiivne tööandja
emor
emor
Austame erinevusi

MEIE OLEME TELIA

Lisaks sellele, et meil on oma töös selge ühine eesmärk ning kindlad väärtused, peame lubaduste andmisel ja äritegevuses väga oluliseks ka oma töötajate individuaalsete eesmärkide, unistuste, väärtuste ja püüdluste toetamist. Teame, et meie töötajad soovivad ise jõuda oma järgmise suure võimaluseni ja töötada tugeva ühtekuuluvustundega meeskonnas.

Tahame suhelda inspireerivate inimestega ning kasutada selliseid vahendeid ja tehnoloogiat, mis avaldavad mõju ühiskonnale tervikuna.

MEIE EESMÄRK

Meie eesmärk on arendada maailmaklassi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tuua maailma lähemale sellele, mis on meie klientidele ja ühiskonnale tõeliselt oluline. Sarnaselt oma tehnoloogiaga oleme ka meie pidevas arengus.

Just seepärast ootame oma meeskonnaga liituma just motiveeritud ja kogenud inimesi, nagu sina!

MIDA ME SULLE PAKUME?

Sõltumata sinu valitud ametikohast tagame sulle Telias isiklikuks arenguks vajalikud vahendid ja toetuse. Soovime sind toetada nii ametialases kui ka isiklikus arengus, suurendades sinu väärtust töökohal ning valmistades sind ette järgmiseks suureks võimaluseks.

MEIE VÄÄRTUSED

DARE

  • Julgeme olla teerajajad, suheldes tihedalt klientidega ja esitades endale väljakutseid.
  • Julgeme olla uuenduslikud, jagades ideid, võttes riske ja pidevalt õppides.
  • Julgeme kaasa rääkida, öeldes välja oma arvamuse ja jagades oma muresid.

CARE

  • Hoolime oma klientidest, pakkudes lahendusi, mis vastavad meie vajadustele.
  • Hoolime üksteisest, olles toetavad, lugupidavad ja austavad.
  • Hoolime maailmast, käitudes vastutustundlikult ja kooskõlas eetikapõhimõtetega.

SIMPLIFY

  • Lihtsustame elluviimist, langetades praktilisi otsuseid ja tehes kavandatu kiiresti teoks.
  • Lihtsustame meeskonnatööd, suheldes avatult, tegutsedes üheskoos ja jagades teadmisi.
  • Lihtsustame toimimist, efektiivistades protsesse ja pannes paika selged vastutused.

TELIA INSPIREERIB TEGEVUSPÕHISTE TÖÖKOHTADE JA INNUSTAVA TÖÖKESKKONNAGA

Milline võiks olla sinu tulevikutöö?

VAATAN TÖÖKOHTI
Vaatan praktikapakkumisi