Background

Karjäär Telias

Telias ümbritsevad sind inspireerivad ja toetavad kolleegid, kellega koos saavutatakse kõik püstitatud eesmärgid.

Mis teeb Telias töötamise eriliseks?

Uurisime oma inimeste käest, mis on see, mis neil Telias silmad särama paneb. Vaata lähemalt videost!

Kui ka sina soovid maailma päriselt paremaks muuta, oled alati meile oodatud – põnevaid väljakutseid jagub kõigile!

Telias muudame päriselt maailma paremaks

Meie ülesanne Telias on juhtida kogu IT ja telekomi tulevikku ning panustada ühtlasi ka jätkusuutlikku ühiskonda.

Loome digitaalseid võimalusi, viime ellu miljonite inimeste elu mõjutavaid uuendusi ning aitame ettevõtetel, sõidukitel ja linnadel nutikalt toimida. Pakume valdkonna parimaid tooteid ja teenuseid ning erakordset kliendikogemust.

Meil on sõbralik ja
toetav ettevõte

Peame oluliseks koostööd, pidevat üksteiselt õppimist ning kompetentseid tiime. Meil on sõbralik ja toetav töökeskkond, kus igaüks meist teeb oma tööd suure pühendumusega.

Kõigil töötajatel on arenguks vajalikud vahendid ning meid ümbritseb töökultuur, milles kõik tunnevad end turvaliselt ja koduselt. Saame paindlikult otsustada, kuidas oma eesmärke täita ning vastutame oma töö eest ise.

Meil on lõputult arenguvõimalusi

Meie valdkonna kiire ja pidev areng tagab ka meile endale lõputult arengu- ja õppimisvõimalusi.

Telias töötame põnevate tehnoloogiate ja metoodikatega, mis loovad paremat kliendikogemust. Me õpime oma valdkonna tippspetsialistidelt ning teeme koostööd ka rahvusvaheliste tiimidega. Me toetame teineteist nii ametialases kui ka isiklikus arengus.

Telia väärtused

Telia väärtused

Dare

 • Me julgeme olla teerajajad, suheldes tihedalt klientidega ja esitades endale väljakutseid.
 • Me julgeme olla uuenduslikud, jagades ideid, võttes riske ja õppides pidevalt juurde.
 • Me julgeme kaasa rääkida, öeldes välja oma arvamuse ja jagades oma muresid.

Care

 • Me hoolime oma klientidest, pakkudes lahendusi, mis vastavad nende vajadustele.
 • Me hoolime üksteisest, olles toetavad, lugupidavad ja ausad.
 • Me hoolime maailmast, käitudes vastutustundlikult ja kooskõlas eetikapõhimõtetega.

Simplify

 • Me lihtsustame elluviimist, langetades praktilisi otsuseid ja tehes kavandatu kiiresti teoks.
 • Me lihtsustame meeskonnatööd, suheldes avatult, tegutsedes üheskoos ja jagades teadmisi.
 • Me lihtsustame toimimist, tõhustades protsesse ja pannes paika selged vastutused.

Mitmekesisus ja kaasatus

Telias saab igaüks olla tema ise.

Tagame kõigile võrdsed võimalused ja kindlustame, et meie töötajaskond peegeldaks meie klientide ja ühiskonna mitmekesisust.

Juhindume Telia Company jätkusuutlikkuse raamistikust, vastutustundliku äritegevuse põhimõtetest ja strateegilistest fookustest ja eesmärkidest mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas.

Mitmekesisust ja kaasatust toetavad ühiskondlikud algatused

Eesmärgid ja fookused:

 • 100% võrdsed võimalused kõigile, soost olenemata
 • 50/50 sooline tasakaal üle kogu organisatsiooni: kõikides tööperedes ja kõikidel tasemetel
 • 0% palgalõhe ning diskrimineerimis- ja ahistamisvaba töökeskkond

Telia inspireerib tegevuspõhiste töökohtade ja innustava töökeskkonnaga

Milline võiks olla sinu tulevikutöö?

cv-keskus
Austame erinevusi
cv-online
Vastutustundliku ettevõtluse foorum
emor
emor
Atraktiivne tööandja 2023 kutsekoolide arvestuses
Atraktiivne tööandja 2023 töötajate arvestuses