Telia Ühiskonnas

TELIA ÜHISKONNAS

Meie missiooniks on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui ka töötamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on meie üheks prioriteediks käituda äritegevuses vastutustundlikult. Vastutustundlik ettevõtlus (CSR) tähendab sotsiaalse, majandus- ja looduskeskkonnaga arvestamist ning vastavate põhimõtete lõimimist ettevõtte juhtimises ja tegevuses.

Sektori võitja 2020
Vastutustundliku ettevõtluse indeks kuldtase 2020
arenguhyppeks

5G ÜHISKONNA ARENGUHÜPPEKS

Kasvav linnastumine ja kliimaprobleemid nõuavad uusi energiatõhusaid lahendusi. Tänu 5G-võrgule saavad tarkade linnade ja isesõitvate autode tehnoloogiad võimalikuks ka Eestis. Loen lähemalt

kasutatud_seadmed

MÜÜME JA RENDIME KASUTATUD NUTISEADMEID

Puhtam keskkond on meie ühine eesmärk. Too oma vana seade Teliasse ja saad uue selle võrra soodsamalt. 2020. aastal hakkasime müüma kasutatud iPhone’e, võimaldades soetada kvaliteetseid aastase garantiiga seadmeid originaalhinnast soodsamalt. Kui ostad uue telefoni asemel kasutatud seadme, hoiad ära 50 kg CO2 tekke. Ettevõtetele pakume kasutatud seadmete rendi võimalust; pakkumist saad küsida meie ringmajandusel põhinevalt tütarettevõttelt Green IT.

vaatan lähemalt

arenguhyppeks

Nutikad iseteeninduslahendused

Telia alustab koostöös Viljandi tehnoloogiaettevõttega Cleveron iseteenindusesinduste testimist, et laiendada selle abil ettevõtte kohalolekut erinevates Eesti paikades. Sellel aastal lisandus klienditoele 123 helistades ka videokõne võimalus, mis on heaks alternatiiviks tehniku kutsumisele. Samuti saad enda teenuseid hallata ööpäevaringselt Telia koduleheküljel iseteeninduskeskkonnas.

kasutatud_seadmed

100% ROHELINE ENERGIA

Alates 2016. aastast kasutame ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ainult rohelist elektrienergiat. Alustasime 2020. aastal oma autopargi väljavahetamist elektriautode vastu, mis toetab meie eesmärki langetada oma tegevuse CO2 heitmed 2030. aastaks nulli. Lisaks oleme asustamas päikseenergiale toetuvaid andmekeskuseid. Tallinna külje all Laagris asuv Telia suurim andmekeskus hakkab esimesena Eestis kasutama päikeseenergiat.

arenguhyppeks

DIGITAALNE KORISTUSPÄEV

29. jaanuaril 2021 kutsub Telia kõiki vabanema üheskoos digitaalsest prügist. Kustutame seadmeid koormava digiprügi ning muudame seeläbi töö ja eraelu sujuvamaks ning hoiame keskkonda. Korista digiprügi ja vähenda oma digitaalset jalajälge

Telia Ühiskonnas

Soovid saada rohkem infot või teha ettepanekuid?
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Võtan ühendust

Telia mobiilsidevõrguandmed aitavad valitsusel võidelda koroonaviiruse vastu

Koroonaviiruse leviku piiramisel on üheks võtmetähtsusega teguriks usaldusväärne teave inimeste liikumismustrite kohta. Liikuvusanalüüsi tegemiseks on kasutatud Telia Crowd Insightsi platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid ning liikumisharjumuste muutusi. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele. Telia Crowd Insighti platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (ehk Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis), kus Telia Company tegutseb. Telia teeb eriolukorra raames head koostööd Eesti valitsuse ja Statistikaametiga, edastades viimasele anonüümsete koondatud liikumisandmete põhjal tehtud analüüse.

Loen lähemalt
Map

Igale koolilapsele oma arvuti ja ligipääs kiirele internetiühendusele

Telia ja Tele2 jagavad algatuse „Igale koolilapsele arvuti!“ raames abivajajatele 450 taskuruuterit ja internetipaketti, sest koduõppele üleminekul on selgunud, et kõigil õpilastel pole kodus töötamiseks vajalikke nutiseadmeid ega ka ligipääsu hästitoimivale internetiühendusele. Statistika põhjal puudub 3–7% Eesti õpilastel kodus püsiv internetiühendus, mis toetaks eriolukorras distantsilt õppimist. Kodanikualgatus „Igale koolilapsele arvuti” viib koostöös koolide ja kohalike omavalitsustega abivajajad kokku inimeste ja organisatsioonidega, kellel on võimalik kasutada anda või annetada seadmeid neile, kes seda kõige enam vajavad. Telia toel saavad abi õpilased, kel koduse internetiühenduse puudumine tähendaks muidu ebavõrdseid võimalusi distantsilt tehtavas koolitöös osalemiseks. Teiste hulgas oleme tänaseks abikäe ulatanud enam kui kahekümnele suurperele.

Loen lähemalt

Toetame perearste kriisiperioodil kiirema interneti ja IT-alase nõuga

Seoses perearstide igapäevatööks vajalike infosüsteemide koormuse suurenemisega võimaldame Telia internetiühendust kasutavatele perearstikeskustele tehnilise võimaluse olemasolul ilma lisakuludeta suuremaid internetikiiruseid ja tasuta IT-alast nõustamist kogu koroonaviiruse kriisiperioodi vältel. Eestis töötab täna ligi 800 perearsti, kes kasutavad oma igapäevatöös pidevalt erinevaid digilahendusi ja -keskkondi (nt digilugu, digiretsept), üle poole perearstikeskustest kasutavad Telia internetiühendust.

Loen lähemalt

Toome eakad inimesed ja nende lähedased kokku

Koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Samsung Electronics Balticsi ning Teliaga on tänaseks viidud Saare maakonna hooldekodudesse ja Kuressaare haiglasse kasutamiseks tahvelarvutid, mis võimaldavad sealsetel elanikel ja patsientidel karantiinitingimustes videokõne teel oma lähedastega ühendust hoida. Tahvelarvutid andis hea eesmärgi nimel kasutada Samsung ning Telia varustas seadmed mobiilse interneti ning eelinstalleeritud suhtlusrakendustega.

Tasuta infonumbrid 1247 ja 1220

Kõikidel Telia klientidel on võimalik eriolukorra ajal tasuta helistada ööpäevaringselt toimivale koroonaviiruse infoliinile 1247 ja perearsti nõuandetelefonile 1220.

Interaktiivsed koolitunnid Inspira kanalil

Aprillikuu algusest toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Telia koostöös iganädalased live-koolitunnid Inspira kanalil. Tunnid on suunatud eelkõige 7.–12. klasside õpilastele ning nende õpetajatele ja lapsevanematele. Tunnid keskenduvad erinevatele õppimise ja õpetamise tahkudele. See on hea võimalus tuua distantsõppesse veidi vaheldust ja arendada iseseisvaid õpioskusi. Live-koolitunnid toimuvad alates 2. aprillist igal neljapäeval kell 11:00 ja on ka järelvaadatavad. Koolitundidest saab osa nii Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube’i kanalil kui ka otseülekande vahendusel Inspira kanalis Telia TV-s ja Telia veebis.

Interaktiivne koolitund

Võitleme küberkiusamise vastu ja pakume andmemahuvaba Lasteabi

Ka haiget tegevad kuulujutud ja naljad levivad viirusele sarnaselt. Kuni keegi saab päriselt haiget. Telia poolt algatatud küberkiusu vastase kampaania #suurimjulgus peamine sõnum on, et kiusamine – eriti anonüümne kiusamine internetis ja nutiseadmetes – ei nõua julgust. Suurim julgus on hoopis kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge kõigile, kes ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Küberkiusamise ennetamist toetava algatuse kodulehekülg www.suurimjulgus.ee koondab teema kohta kogu vajaliku info ning lehel on võimalik vestluse aknas anonüümselt otse suhelda Lasteabi spetsialistiga, kellelt saab küsida nõu ja abi ööpäevaringselt. Telia klientidele on Lasteabi äpi kasutamine andmemahuvaba, st seda rakendust kasutades ei pea Telia kliendid andmemahu kasutamise eest maksma.

Noori aitab nutimaailmas kaitsta ka Telia Safe, võimaldades lapsevanemal piirata lapse internetis oleku aega, kontrollida selle kasutust, kaitsta seadme sisu ning blokeerida vägivaldset sisu. Hoiame tervist ja hoiame üksteist! Püsime kodudes ja ärme lase ka kiusamisel levida – eriti oluline on märgata ja hoolida just praegusel keerulisel ajal, kui veedame nutiseadmetes ning digimaailmas aega rohkem kui varem!

YOUNITE - Telia töötajad panustavad heategevusse

Telia YOUNITE’i programm võimaldab Telia töötajatel aktiivselt panustada Eesti digiühiskonna edendamisse, sest igal töötajal on võimalik võtta vabatahtlikuks tööks vähemalt üks tasustatud tööpäev aastas. Praegusel ajal kasutavad Telia töötajad seda võimalust näiteks kooliõpilastele nutiturvalisusest ja küberkiusamisest rääkimiseks, samuti nõustatakse eakaid nutiseadmete kasutamisel läbi digitaalsete kanalite.

Telia Active

Pingelisematel aegadel aitab ekraanidest puhata ja füüsiliselt aktiivne olla lahendus Telia Active. Kui sul on Fitbiti, Garmini või Polari sammulugeja, saad enda tehtud sammude eest teenida tasuta internetimahtu. Telia Active on veebilahendus, mis lisaks sammude eest antavale internetimahule pakub asjatundjate nõuandeid, kuidas leida motivatsiooni tervislikumaks eluks ning mismoodi treenida ja toituda teadlikumalt.

Loen lähemalt

Tuletame meelde, et need, kel on kohustus püsida kodus, ei tohi puutuda kokku teiste inimestega. Avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus) tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Õues sporti tehes ja kiiresti liikudes on soovitav hoida veelgi suuremat distantsi. Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad jms. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti peredele ja avalike ülesannete täitjatele.

Digitaliseerumine muudab fundamentaalselt kõike meie igapäevaeluga seonduvat ja on võtmefaktoriks ühiskonna positiivses arengus ning jätkusuutliku majanduse kasvus. Samas toob digitaliseerimine kaasa ka riske ja muresid. Me teadvustame oma vastutust mõista ja tegutseda jätkusuutlike teemadega ning lubame olla läbipaistvad. Võtame vastutust nii edusammude kui ka tagasilöökide suhtes.

ÜRO säästva arengu eesmärgid on põimitud meie strateegiatesse ja innovatsioonilisse töösse.

Telias keskendume säästva arengu eesmärkidest enim tööstuse, uuenduse ja taristuga seonduvasse, jätkusuutlikumatesse linnadesse panustamisse ning kliimamuutuste vastaste meetmete kasutamisele. Jagame ka rahumeelsete ja kaasavate institutsioonide põhimõtteid. Meie jaoks on olulised sooline võrdõiguslikkus, ookeanid ja mereressursid, loomulikult ka tööhõive, majanduskasv, üleilmne koostöö ning jätkusuutlik energia.

Ettevõttena on meil suur privileeg igapäevaselt oma ökoloogilist jalajälge vähendada ja positiivsetele muutustele kaasa aidata. Nii saamegi 17-st ÜRO säästva arengu eesmärgist rohkem kui pooli oma igapäevasesse äritegevusse kaasata. Me lähtume Telia Company jätkusuutlikest eesmärkidest.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) on väljastanud Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Vastutustundliku ettevõtluse indeks kuldtase 2020

INNOVATSIOON

Asjade internet ehk IoT on nutikas tehnoloogiline abivahend äriliste eesmärkide saavutamiseks. IoT tehnoloogiaid saab edukalt kasutada ka ettevõtte või organisatsiooni protsesside digitaliseerimiseks ning seeläbi hoida kokku kulusid, tagada parem kvaliteet tootmises või tõsta juhtimise läbipaistvust ning kiirust. Selliste projektide käigus tuvastatakse ettevõtte kitsaskohad, mida saaks automaatse andmekogumise ja töötlemisega parandada.

Pakume sinu ettevõtte IoT väljakutsetele vastu astumiseks mitmekülgset abi IoT võrgu loomisel ja toodete digitaliseerimisel. Lisaks sellele, et IoT tehnoloogiat saab kasutada ettevõtte edendamiseks, on praegu levimas ka targa kodu kontseptsioon, kus asjade internet aitab erinevate andurite abil muuta majapidamise võimalikult nutikaks.

Asjade interneti poolt pakutavad lahendused on järgnevate aastate jooksul suure tõenäosusega maailma tundmatuseni muutmas.

TARTU TARK LINN

Üheks meie strateegiliseks fookuseks on viimastel aastatel olnud ka targa linna kontseptsioon. Tartu Ülikool, Tartu linn ja Telia Eesti allkirjastasid 2016. aastal koostöömemorandumi, mille sisu on jätkata koostööd parema ning uuenduslikuma elukeskkonna rajamiseks Tartus.

Targa linna arendus seondub eelkõige projektiga "SmartEnCity", mis käivitus Tartus 2015. aastal. "SmartEnCity" eesmärgiks on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud majapidamised energiasäästlikeks, nutikateks ja atraktiivseteks.

„SmartEnCity" on IoT valdkonna projekt – majade energiasääst tuleb erinevate andurite ning küttemehhanismide kasutamisest. Koostöös Tartu Ülikooli IoT laboriga luuakse majade põhjal mudel, mida on võimalik hiljem ka teiste vanade majade rekonstrueerimisel kasutada. Vastastikusest huvist lähtuvalt pakub Telia Eesti Tartu Ülikoolile suuniseid teadustööde tegemisel, mis võimaldavad välja kujundada oma tuleviku äri IoT valdkonnas. Teadustööde tulemused annavad meile omakorda vajalikku informatsiooni uute ärimudelite väljatöötamiseks.

TELIA ACTIVE

Telia Active inspireerib olema enda vastu hea. Jagame asjatundjate nõuandeid, kuidas leida motivatsiooni tervislikumaks eluks, mismoodi treeninda ning toituda teadlikumalt. Telia klientidel on aktiivset eluviisi harrastades veel suuremad kasud sees – Fitbiti, Garmini või Polari sammulugejaga saad siduda enda Telia telefoninumbri ning sinu sammud teenivad sulle tasuta internetti.

Vaatan lähemalt

VUNK

Telia kiirendi VUNK loodi 2015. aastal koostöös Garage48 ja Startup Wise Guys´iga. VUNKi eesmärgiks on aidata Telial leida ja rakendada uusi ärimudeleid uue ärikasvu leidmiseks. Teeme seda siseettevõtlus- ja kiirendiprogrammide kaudu, võimaldades soovijatel oma äriideid testida ning neid üheskoos tunnustatud mentoritega edasi arendada.

Lapsed ja noored on aktiivsed internetikasutajad. Töötame Telias selle nimel, et suudaksime ise ja kogenud partnereid kaasates nii laste, noorte kui ka lapsevanemate internetikasutust ohutumaks muuta. Seda kinnitab 2018. aastal antud lubadus arendada laste õigustega seonduvat oma äritegevuses.

Usume, et internet rikastab laste elusid ning loob neile võimaluse arendada oma digitaalseid oskusi ja ka sotsialiseeruda, mängida ning õppida. Seejuures on oluline teada, et lapsed on eriti haavatavad internetis leiduvatele ohtudele nagu näiteks küberkiusamine ja vanusele ebasobiva sisu nägemine.

Tegutseme laste õiguste parandamisega ja võitleme laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Näiteks pakume teenuseid, mis kaitsevad lapsi ja võimaldavad laste hooldajatel seada ajalisi piiranguid internetis surfamisele ning blokeerida ebasobiva sisuga veebilehed. Loomulikult ei asenda need teenused vanemate või hooldajate tähelepanu laste suhtes.

Teeme koostööd paljude partneritega, kelleks on näiteks Lastekaitse Liit, Lasteabi, Kiusamisvaba Kool, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, Salliv Kool, haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri büroo laste netiturvalisuse ja küberkiusamise valdkondades.

SUURIM JULGUS

Töötame tihedalt koos teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et muuta laste internetikasutus võimalikult turvaliseks. Alates 2016. aastast viime läbi algatust Suurim Julgus, et võidelda küberkiusamisega.

LASTE NÕUANDVA PANEELI (CHILDREN’S ADVISORY PANEL) UURING

Laste turvalisus, heaolu ja õigused internetis on teema, millega tegeleme kõikides Telia riikides. Viime igal aastal läbi Laste Nõuandva Paneeli uuringut koostöös Lastekaitse Liidu ja Eesti koolidega, et mõista, kuidas näevad lapsed digitaalset maailma. Küsime lastelt, millised on internetis nende mured ja rõõmud ning millist nõu nad annaks teistele lastele turvaliseks interneti kasutamiseks.

2020. aasta uuringu raport: e-õpe distantsõppe ajal
2019. aasta uuringu raport: Laste Nõuandev Paneel, online mängud ja e-sport
Nõuanded vanematele internetimängude kohta
Telia põhimõtted: vastutustundlik internetimängude mängimine
2018. aasta uuringu raport

TELIA SAFE

Telia tõi koos F-Secure’iga välja uue turvalahenduse Telia SAFE, mida saab kasutada nii arvutis, tahvlis kui nutitelefonis ning mis aitab lastel turvaliselt digimaailmas seigelda.

Lauamäng „Häkkerite lahing“

„Häkkerite lahing“ on digipädevusi arendav lauamäng, mille eesmärgiks on õpetada lapsi turvalisemalt internetis liikuma. Mängu väljaandmist toetas Telia Eesti.

Usume, et mitmekesisemad tiimid ja kaasav kultuur tõstab töötajate pühendumust ja innovaatilistust ning aitab meil ka paremini mõista meie mitmekesist kliendibaasi. Vaata karjääriveebist lähemalt, milliseid võimalusi Telia pakub ning kuidas me austame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja mitmekesisust.

Telia liitus mitmekesisuse kokkuleppega 2018. aastal, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet.

TELIA TECHGIRLS

Telia TechGirls on Telia ja MTÜ Tech Sisters koostööna korraldatav IT-eriala ägedaid võimalusi tutvustav ürituste sari tüdrukutele vanuses 14-19 eluaastat. Näitame, et tehnoloogiamaailm on huvitav ja põnev ning tüdrukutel on olemas kõik eeldused, et seda valitseda!

KÄTTESAADAVUS VAEGKUULJATELE

Telia hakkas juba 2017. aastal videolaenutuses eestikeelsetele filmidele subtiitreid lisama, et tuua kodumaine meelelahutus ka vaegkuuljateni. Lisaks lõime koostöös Eesti Kurtide Liiduga videod, mis tutvustavad vaegkuuljatele nutitelefonide erinevaid võimalusi. Meile on oluline, et meie teenused oleksid kättesaadavad kõigile inimestele.

Täpsemalt saad lugeda siit.

Liitu Teliaga

LIITU TELIAGA

Telia Eesti on eriline koht töötamiseks ning meil on rohkelt võimalusi, et muuta Eesti elu paremaks. Meie tööperre kuuluvad erilised inimesed, kes on oma ala täielikud spetsialistid. Sõltumata sinu valitud ametikohast tagame sulle Telias isiklikuks arenguks vajalikud vahendid ja toetuse. Soovime sind toetada nii ametialases kui ka isiklikus arengus, suurendades sinu väärtust töökohal ning valmistades ette järgmiseks suureks võimaluseks.

Liitu meiega

TÖÖKESKKOND JA HEAOLU

Meie üheks strateegiliseks suunaks on olla eriline töökoht Eesti IKT sektoris. Sellest tulenevalt lähtume ka töötervishoiu ja -ohutuse poliitika kujundamisel järgmistest suundadest:

  • kliendikeskne, dünaamiline ja uuendusmeelne organisatsioonikultuur;
  • väärtuspõhine ja elluviimisele orienteeritud juhtimine;
  • pühendunud inimesed ja vastutustundlik ettevõte.

Selleks, et veenduda Telia vastavuses vastutustundliku äritegevuse ning töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtetega, peame tagama, et ka meie partnerid ja tarnijad täidavad meile endile kehtestatud nõudeid ja põhimõtteid. Meie ettevõtte kõrge riskiastmega partneritel on soovituslik omada töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaati või standardile alternatiivset ja samaväärset juhtimissüsteemi.

Soovime, et meie töötajatel ja ka meie partneritel oleks ohutu töökeskkond.

YOUNITE. Meie vabatahtlike panus

YOUNITE on Telia heategevuslik algatus, mis võimaldab meie töötajatel aktiivselt panustada Eesti digiühiskonna edendamisse.

Selleks annab Telia igale töötajale YOUNITE vabatahtlikkuse algatuse raames ühe tasustatud tööpäeva aastas. Telia töötajad on kasutanud seda näiteks viies läbi kooditunde lastele, rääkides koolides nutiturvalisusest ja küberkiusamisest, nõustades eakate päevakeskustes seeniore nutiseadmete kasutamisel, Rahvusraamatukogus materjale digitaliseerida jpm.

Kui igaüks meist panustab aasta jooksul 8 tundi, siis saame kokku panustada heategevuseks lausa 14 400 tundi tööd. Sellega saame Eesti muuta üheskoos palju paremaks paigaks!

Telia YOUNITE’i programm pakub suures valikus vabatahtliku tegevuse võimalusi ning need on ühel või teisel moel seotud digitaliseerimisega.

Soovime, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui ka töötamiseks. Seetõttu toetame haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse.

HARIDUS

Kogu Telia tegevus on suunatud tulevikule, kus täidavad peatselt pearolle tänased õpilased ja tudengid. Peame oluliseks meie spetsialistide praktiliste teadmiste ja oskuste edasi andmist tulevastele tegijatele.

Telia fookuses on tõsta õpilastel ja tudengitel IT-teadlikkust. Selleks oleme juba aastaid võtnud osa Tagasi Kooli programmist, viies Telia vabatahtlikud koolitundidesse. Samuti korraldame iga-aastaselt Telia Techgirlsi ürituste sarja, et kindlustada ühiskonnas arusaama – tehnoloogiamaailm on huvitav ja põnev ning tüdrukutel on olemas kõik eeldused, et seda valitseda!

Meie töötajad annavad erinevaid küberturvalisuse külalisloenguid Eestimaa üldharidus- ja kõrgkoolides. Selle sisulist kvaliteeti toetavad näiteks iga-aastaselt Telia Company poolt läbiviidav laste nõuandva paneeli (CAP) uuringutulemuste analüüs ning küberkiusamist ennetav kampaania #Suurimjulgus.

Oleme koostööpartneriks Tallinna Tehnikaülikoolile, IT Kolledžile ja Tartu Ülikoolile – aitame luua loengukursuseid, avame erialalaboreid ning jätkame andekate IKT-tudengite toetamist stipendiumitega. Tehnoloogiamaailma vastu huvi tundvatele noortele on Telia uksed alati avatud, pakkudes võimalikult mitmekülgset ning arendavat praktikakogemust.

KULTUUR

Eesti muusika ja kultuuri edendamine on Teliale olnud pikka aega väga oluliseks fookuseks. Oleme juba mitmendat aastat noorte andekate muusikute kasvulavaks ja hüppelauaks saanud Tallinn Music Week’i suurtoetaja ning samuti aruteludele keskendunud Arvamusfestivali toetaja.

Telia on pälvinud aasta kultuurisõbra ning aasta muusikasõbralikuma ettevõtte tiitlid.

Meie toetustegevuste fookuses on algatused, mis aitavad kaasa digitaliseerimisele või vähendavad sellega seotud riske.

Kui sinu algatus sobib meie fookustega või täiendab mõnda meie olemasolevat toetusprojekti, siis täida palun allpool olev ankeet ning pane see meie poole teele. Sinuga võetakse ühendust ühe nädala jooksul.