Background

Telia panus ühiskonda

Panustame ühiskonna arengusse läbi keskkonnahoiu, digitaalse kaasatuse, privaatsuse ja küberturvalisuse.

Telia ühiskondliku mõju raport

Loen raportit

Missioon Telias

Meie missioon Telias on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks.

Algatades uusi projekte või edendades mõnd käimasolevat, mõtleme alati ka sellele, milline on seotud tegevuste keskkondlik jala- või käejälg. Arvestame digilõhe ohuga ning proovime tegutseda nii, et keegi ei jääks kõrvale.

Peame oluliseks, et kõik privaatsuse ja turvalisuse nõuded oleksid parimal moel täidetud.

Panustamine olulistesse mõjuvaldkondadesse nagu keskkonnahoid, digitaalne kaasatus, privaatsus ning küberturvalisus on osa Telia väärtustest ja äristrateegiast.

Keskkond ja ringmajandus

Digitaalne kaasatus

Privaatsus ja turvalisus

Jätkusuutlikkus

Põimime oma strateegiatesse ja innovaatilisse töösse ka ÜRO säästva arengu eesmärke, keskendudes enim tööstuse, taristu, jätkusuutlikumate linnade ja kliimamuutuste vastaste meetmete kasutamisega seonduvasse.

Jagame ka rahumeelsete ja kaasavate institutsioonide põhimõtteid. Meie jaoks on olulised sooline võrdõiguslikkus, ookeanid ja mereressursid, loomulikult ka tööhõive, majanduskasv, üleilmne koostöö ning jätkusuutlik energia.

Kõikide püstitatud eesmärkide täitmine on võimalik tänu meie töötajatele, klientidele ning partneritele. Lisaks oleme liitunud mitme organisatsiooni ja leppega, et panustada ühiskonna arengusse laiemalt:

  • Telia on Rohetiigri esindusorganisatsiooni liige – meie eesmärgiks on luua alus arengule suunatud ja loodusega tasakaalus majandusele.
  • 2018. aastal liitus Telia mitmekesisuse kokkuleppega, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtteid.
  • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmena aitame populariseerida IKT-valdkonda, edendada erialast haridust ning parendada seadusandlust.
  • Kuulume Eesti Tööandjate Keskliidu uuendusmeelsete ettevõtete klubisse, kuhu kuuluvad ettevõtted, kes investeerivad vähemalt 2% oma käibest teadus- ja arendustegevustesse.
  • Oleme alates 2021. aastast Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi investorliige, enne seda pikaaegne tavaliige.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) on väljastanud Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt ühiskonda ja looduskeskkonna hoidmisse.

Telia toetustegevus

Telia toetustegevuste fookuses on keskkonna, digitaliseerimise ning küberruumi turvalisuse ja privaatsusega seotud algatused.

Kui sinu algatatud projekt sobib meie fookustega või täiendab mõnda meie olemasolevat toetusprojekti, siis täida palun allpool olev ankeet ning pane see meie poole teele.

Täidan ankeedi

Tunnustused ja sertifikaadid

Telia Company

Telia Eesti