Background

IT konsultatsioon

Oleme sulle partneriks IT-teemaliste küsimuste kaardistamisel ja lahenduste väljatöötamisel. Aitame läbi viia mitmesuguseid projekte, analüüsida riske ja kulusid ning luua tegevusplaane ja arengumudeleid.

Küsin pakkumist
  • Suur kliendiportfell

  • Laialdased kogemused erinevate lahenduste juurutamisel

  • Kompetentsed spetsialistid ja kvaliteetne teenus

  • Lahenduste parendamine ja optimeerimine

Põhiargumendid

Mees kohvikus

Milliseid lahendusi pakume?

  • IT-audit
  • IT-keskkonna riskide ja kulude analüüs ning optimeerimine
  • IT-tegevusplaanide ning pikemaajalise arengumudeli loomine
  • IT-projektide analüüs, juhtimine ja läbiviimine

Miks võtta it-konsultatsioon teliast?

graph icon

Korrastame ettevõtte IT-keskkonna

Häid otsuseid saad langetada siis, kui on olemas selge ülevaade olemasoleva IT-keskkonna tugevatest ja nõrkadest kohtadest. Telia aitab auditeerida IT-keskkonda osade kaupa või tervikuna ning kaardistada olemasolevaid varasid ja ressursse.

Lisaks selgitusele teeme ka ettepanekuid selle kohta, mida ja millises ulatuses oleks mõistlik optimaalsete tulemuste saavutamiseks muuta.

graph icon

Aitame IT-vajadusi kaardistada ja projekte läbi viia

IT-süsteemide muutmine on suur pingutus kogu organisatsioonile. Veel keerulisem on jõuda arusaamale, mida muuta ja miks muuta ning olla kindel, et plaanitav muudatus ka soovitud tulemuse annab.

Aitame värske ja erapooletu pilguga sinu organisatsiooni vajadusi välja selgitada ja hinnata, osapooltele vastavaid otsuseid selgitada ja põhjendada ning muudatusprojekte läbi viia.

Kõike ei pea ise välja mõtlema

Kui tekib vajadus mingite IT-süsteemi osade muutmiseks, siis on aja ja ressursside säästmiseks mõistlik uurida, kuidas on Telia varem oma klientide juures samalaadseid juhtumeid lahendanud.

Telias töötavad valdkonna tippspetsialistid ning meil on aastakümneid kogemusi iga suurusega IT-projektide ellu viimisel.

Madis Nuut

IT-konsultatsioone puudutavatel teemadel nõustab sinu ettevõtet konsultant

Madis Nuut-, it-lahendused@telia.ee.