Kõnekeskuse
lahendused

Mitmekülgsed lahendused tagavad igale kliendikõnele sobivaima lähenemise, luues sinu ettevõttele toimiva andmebaasi, tõhusad erilahendused ning sujuva suhtlemise teenindaja ja kliendi vahel.

 • Ühele numbrile tulnud kõned jaotatakse sinu ettevõtte töötajate vahel olenemata nende asukohast.
 • Tänu pilveteenusele saad lahenduse kiirelt ja mugavalt kasutusele võtta.
 • Arvukad lisavõimalused muudavad teeninduse kliendisõbralikuks ja annavad töötajate käsutusse parimad töövahendid.
Kõnekeskuse põhipaketi kuutasu on 34,00 €

Soovin pakkumist

Loe lähemalt põhipaketi komponentidest

 • Teenusnumber – number, millele kliendid helistavad.

 • Järjekord – teenusnumbrile tulnud kõned ootavad järjekorras. Lisaks saab määrata helistajale mängitavaid teateid ja/või ootemuusika.

 • Agent – ehk klienditeenindaja, kes vastab Kõnekeskuse poolt pakutavatele kõnedele. Mitme vahetusega töö korraldamiseks on võimalik määrata unikaalse kasutajatunnuse alusel ühele telefonile mitu agenti.

 • Veebivestluse aadress (Chat) – kodulehel avatav vestlusaken agendi ja kliendi vaheliste vestluse sõnumite vahetamiseks.

 • Agendi veebivestlus (Chat) – agendi lisateenus vestluste teenindamiseks.

 • Järjekord – vestluste ootejärjekord.

 • Ajagraafik – võimaldab määrata kõnekeskuse tööaega, millega saab määrata erinevaid kõnede järjekorra reegleid.

 • Kõnede käsitlemise režiim – saad määrata töö- ja puhkepäevade ning pühade ajaks erineva kõnede käsitlemise korra.

 • Arvuti ja telefoni liides – võimaldab kõnekeskuse siduda kliendi äritarkvaraga (CRM).

 • Kliki ja helista – saad algatada kõnekeskuse kõneregistri kaudu kõnesid ühe klikiga.

 • Postkast – hoolitseb selle eest, et pärast tööpäeva lõppu sissetulnud kõned ei lähe kaotsi.

 • Kõnede suunamine – aitab töötajate koormust hajutada ning jagada ühele numbrile tulnud kõned automaatselt vastajate (agentide) vahel.

 • Numbri-, järjekorra ja helistaja nimenäit – kasutades numbritena Äritelefoni, näeb teenindaja sissetuleva kõne puhul nii järjekorra nime, kust kõne tuleb (mis aitab kõne teemaks valmis olla) ning helistaja numbrit ja nime.

 • Tervitustekst – automaatvastaja loeb enne kõne ühendamist ette sinu salvestatud tervitusteksti.

 • Statistika – annab ülevaate toimunud kõnedest ja neile vastamisest.


Tarvilikud lisateenused, mida saad põhipaketile juurde valida

 • Teenusnumbrile sisenevad klientide kõned ning neid jagatakse agentidele edasi teenusnumbri ja järjekorra reeglite alusel.

 • Muuhulgas saab kõnesid jaotada helistaja numbri alusel:

  • VIP järjekord

  • Must nimekiri käsitleb soovimatud numbrid eraldi reegli alusel

Hind:

6,50 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Järjekord – teenusnumbrile tulnud kõned ootavad järjekorras. Lisaks saab määrata helistajale mängitavaid teateid ja/või ootemuusika.

Hind:

3,5 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Järjekorra lisateenusena edastatakse helistajale häälteade, mis ütleb, mitmes ta järjekorras on või mitu minutit tuleb oodata, kuni kõnele vastatakse. Lisaks korduva helistaja suunamine samale agendile ja e-kirja automaatteavitus.

Hind:

10 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Olemasolev telefon, millele hakatakse jagama teenindamiseks kõnesid. Telefoniks sobivad kõik telefonid sõltumata tehnoloogiast või operaatorist, k.a. mobiilid ja lauatelefonid.

Hind:

12 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Kodulehel avatav vestlusaken agendi ja kliendi vaheliste vestluse sõnumite vahetamiseks.

Hind:

6,50 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Agendi lisateenus vestluste teenindamiseks.

Hind:

3,50 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Kõnede ja vestluste ootejärjekord.

Hind:

3,50 €/kuu

Hind on käibemaksuta

 • Helistajale mitme tasandiline klahvivajutustega teenuse valimine, näiteks esimesena keelevalik ja seejärel teenuse valik.

 • Tagasi helistamise palve teenus annab järjekorras ootajale võimaluse loobuda järjekorras ootamast ja palud endale tagasi helistada.

Hind:

16 €/kuu

Hind on käibemaksuta

 • Monitooring annab ülevaate kõnekeskuses toimuvast: sisseloginud agentide arv; hõivatud agendid; ootel ja aktiivsed kõned

 • Aruanne võimaldab eeldefineerida sageli kasutatavad raportid

 • Superviisor – peakasutaja saab agendi kõnet kuulata, juhendada ja vajadusel üle võtta

Hind:

16 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Võimaldab järjekorra kohaselt määrata agendile kõne ajal arvutis avaneva infokaardi ja klassifitseerida kõned hilisemaks analüüsimiseks.

Hind:

16 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Saad kõned salvestada ja hiljem neid kuulata ja analüüsida: aitab parandada klienditeenindust ja suurendada müüki. Kõnesalvestused on võimalik saata FTP serverisse.

Hind:

6,5 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Ajagraafikud võimaldavad määrata agentidele töögraafiku ning vastavalt graafikule agente automaatselt kõnekeskusesse sisse ja välja logida.

Hind:

16 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Kampaaniakõnede teenus võimaldab peakasutajal üles laadida nimekirju telefoninumbritega, kellele agendid peaksid helistama näiteks müügikampaania või küsitluse tegemiseks. Iga kontakti võtmist vajava isiku jaoks on võimalik sisestada kuni kolm telefoninumbrit ja teema millest rääkida tuleb. Kampaaniavalimi aktiveerimise järel hakkab Kõnekeskus pakkuma kampaaniasse sisse loginud agendile valimist kõnesid, tagades valimi süsteemse läbihelistamise.

Hind:

32 €/kuu

Hind on käibemaksuta

Soovitusindeksi teenus võimaldab helistajatel kõne järgselt hinnata teeninduse kvaliteeti.

Hind:

16 €/kuu

Hind on käibemaksutaTelli Kõnekeskuse lahendus Teliast


Küsin pakkumist

või võta ühendust oma kliendihalduriga.