hero-generic-ARI-2x 1360w

Lisateenused

Võta oma mobiiltelefoni teenusest maksimumi ja kasuta äri tõhusamaks tegevaid lisateenuseid. Kui allolevatest teenustest ei leia endale sobivat, võta meiega ühendust ja küsi nõu.


Kasulik


Helistamine

VoLTE

Selleks, et sinu kõnekvaliteet oleks veelgi parem, on võimalik nüüd helistada ka 4G- ehk LTE-võrgus.

Sõbrariik

Helistad välisriiki 30% soodsamalt.

Sõbrariik

Kui mõned su äripartnerid elavad välisriigis, saad neile helistada soodsamalt. Selleks tuleb sul määrata nende asukoha riik enda Sõbrariigiks ja sulle kehtivad järgmised soodustused:

 • 30% soodsamalt helistad Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa, Suurbritannia, Venemaa, Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene, USA, Ungari, Šveits, Iirimaa, Itaalia, Bulgaaria, Hispaania, Prantsusmaa, Holland, Poola, Belgia, Austraalia, Austria, Kanada, Iisrael, Usbekistan, Türgi, Portugal, Gruusia, Tšehhi, India ja Tai numbritele.
 • 10% soodsamalt helistad ülejäänud riikide numbritele.

Sõbrariigiga liitumine on tasuta.

Valin Sõbrariigi

Hinnad

Hind
Sõbrariigi määramine 0 €
Sõbrariigi muutmine iseteeninduses 0 €
esinduses ja klienditoe telefonil 2,71 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Telia Mobiilse Äri kõneside paketiga saab valida kuni 5 Sõbrariiki.

Vaata ka Eestist välisriiki helistamise minutihindasid.

Sõbrariigi soodustus kehtib

 • Eestist välismaale helistamisel ning
 • ööpäevaringselt.

Sõbrariigi soodustus ei kehti

 • SMS-ide saatmisel: need tasustatakse tavahinna järgi;
 • mittegeograafilistele ja personaalnumbritele helistamisel;
 • Mobiilse äri kõnepaketis Rootsi, Soome, Norra, Taani, Läti ja Leedu kõnedele, kuna kõned nendesse riikidesse on paketis soodushinnaga.

Personaalnumbritele oma kõnesid suunata ei saa.

Kaksiknumber

Ühe SIM-kaardi ja mobiiliga kaks telefoninumbrit.

Kaksiknumber

Kaksiknumbri teenus võimaldab sul ühe SIM-kaardi ja ühe mobiiliga kasutada kahte mobiilinumbrit: ühte tööl ning teist eraelus.

 • Firmanumbri juurde vormistatud eranumber võimaldab sul helistada sinu nimel olevatele pereliikmete numbritele tasuta
 • Saad kasutada ka m-kaubanduse teenuseid, mida tööandja sinu eest ei tasu
 • Rahvusvaheliste kõnede piirang
 • Rahvusvaheliste kõnede piirang välismaal viibides
 • Tööandja ei näe sinu erakõnede eristust

Tellimiseks külasta esindust.

Tellimine ja hinnad

Hind
Liitumistasu 0 €
Paketitasu (sisaldab 100 min kõneaega) 2,10 €
Miinimumtasu 0 €
Perekõned (kõned kaksiknumbriga sama lepingul olevatele numbritele) 0 €
Telia võrgusisene kõne 0,04 €
Kõned teistesse mobiili- ja püsivõrkudesse 0,04 €
Sõnumimaht 100 tk 1,60 €
Sõnumimaht 500 tk 3,59 €
SMS pärast sõnumimahu ületamist ja valimata mahu korral 0,096 €
MMS Arveldatakse põhinumbri hinnakirja järgi
Videokõne 0,04 €

Tellimine

Kaksiknumbri teenust saab tellida vaid eraklient. Tellimiseks pöördu Telia esindusse.

Kaksiknumbriga liitumisel jääb sulle üks SIM-kaart, mis oli alguses seotud vaid firmanumbriga. Eranumbriks võid saada ka sellise mobiilinumbri, mis on olnud sinu kui eraisiku nimel juba varem.

Väljuvad kõned, SMS-id ja muud tasulised toimingud kajastuvad selle telefoninumbri arvel, mis oli vastava toimingu tegemise hetkel aktiivne. Kummagi numbri omanik saab eraldi arve, kus on peal üksnes tema numbriga kasutatud teenused.

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad AS Eesti Telekom, kes pakub Telia mobiilsideteenuseid (edaspidi Telia) teenuse "Kaksiknumber" tingimused ning kvaliteedinõuded on Telia ja füüsilise isiku vahel sõlmitud liitumislepingu lahutamatud osad..
1.2. Telia võimaldab Teenuse kasutajal käesolevate Teenuse tingimuste kohaselt kasutada ühe SIM-kaardiga Firmanumbrit ja Eranumbrit, millega on võimalik ühte mobiiltelefoni (SIM-kaarti) kasutades tarbida kliendi valikul kas Firmanumbrilt või Eranumbrilt käesolevate Teenuse tingimuste punktis 4 fikseeritud teenuseid ning võtta vastu kliendi valikust sõltumata mõlemale telefoninumbrile sisenevaid kõnesid ja SMS-e. Väljuvaid kõnesid, SMS-e ja muid tasulisi Telia teenuseid maksustatakse vastavalt sellele, milline telefoninumber (Firmanumber või Eranumber) oli helistamise või toimingu tegemise hetkel aktiivne. Arved Firmanumbri ja Eranumbri omanikele väljastatakse eraldi vastavalt liitumislepingute tingimustele.
1.3. Eranumbriga kasutatavate Telia teenuste hulk on piiratud võrreldes Firmanumbri poolt kasutatavate teenuste hulgaga.

2. Mõisted:
2.1. teenus "Kaksiknumber" (edaspidi Teenus) on Telia üldkasutatav teenus, mis võimaldab kliendil ühe SIM-kaardiga kasutada kahte erinevat mobiiltelefoninumbrit;
2.2. Eranumber on Telia ja füüsilisest isikust kliendi (eraisiku) vahel sõlmitud liitumislepingu alusel ning selle tingimuste kohaselt Telia füüsilisest isikust kliendi kasutusse antud Telia telefoninumber, mis on seotud Teenusega;
2.3. Firmanumber on Telia ja juriidilisest isikust kliendi vahel sõlmitud liitumislepingu alusel ja selle tingimuste kohaselt Telia juriidilisest isikust kliendi kasutusse antud Telia telefoninumber, mis on seotud Teenusega.

3. Teenusega liitumise tingimused
3.1. Teenusega liitumise eelduseks on, et eraisik kes soovib kasutada Eranumbrit, peab omama enda kasutuses aktiivset Firmanumbrit, millega seotakse Eranumber.
3.2. Ühe Firmanumbriga saab siduda ainult ühe Eranumbri.

4. Eranumbriga kasutatavad teenused
4.1. Kliendil on võimalik Eranumbriga sõltumatult Firmanumbrist kasutada alljärgnevaid Telia teenuseid:
4.1.1. iseteenindus – Eranumbrile saab teha iseteeninduses eraldi konto;
4.1.2. e-arve – Eranumbrile saab tellida e-arve;
4.1.3. Interneti e-mail GSM-le;
4.1.4. Saldomeenutus – toimib sõltumata Firmanumbrist;
4.1.5. Saldostopp – toimib eraldi Firmanumbrist;
4.1.6. Saldoliin – saldoliinile helistades kuuleb kasutaja aktiivse telefoninumbri konto saldot;
4.1.7. SMS Saldo – SMS-iga saldot pärides näidatakse aktiivse telefoninumbri konto saldo;
4.1.8. Kõned Eestist välismaale.
4.1.9. Eritasuliste kõnede piirang toimib nii Firmanumbrile kui Eranumbrile korraga;
4.1.10. Kõnedeeristus – Kaksiknumbrile saab tellida eraldi kõnedeeristuse

4.2. Kliendil on võimalik Eranumbriga sõltumatult Firmanumbrist kasutada alljärgnevaid Telia lisateenuseid:
4.2.1. Kõnefilter;
4.2.2. Lühivalik perele;
4.2.3. m-Link;
4.2.4. KoduKIT;
4.2.5. MobiKIT;
4.2.6. JahtKIT;
4.2.7. Infomenüü – Eranumbril on võimalik tarbida Infomenüü menüüs olevaid teenuseid;
4.2.8. Maksed mobiiliga teenused – Eranumber saab tellida ja kasutada maksed mobiiliga teenuseid (parkimine, Loto, Id-pilet) sõltumata Firmanumbrist. Eranumber saab teha kõiki maksed mobiiliga teenuste tehinguid, mis põhinevad kõnel ja SMS-l. Lisaks saab Telia Surfpordi vahendusel parkida ja osta Id-piletit;
4.2.9. Sõbrakõned;

4.3. Eranumbri mobiilside piiramine ja/või peatamine ei mõjuta Firmanumbri kasutamist ja vastupidi.
4.4. Tellides liitumislepingu peatamise Eranumbrile, ei mõjuta see Firmanumbrit ja vastupidi, v.a. käeolevates tingimustes toodud piirangud.

5. Telia teenuste kasutamise piirangud Eranumbrile
5.1. Eranumbri kasutamisel tuleb arvestada piirangute ja eritingimustega, mida tava teenuspaketti kasutades ei esine. Kui klient kasutab Eranumbrilt käesolevate tingimuste punktis 5.3. ja/või 5.4. nimetatud teenust või teenuseid, vastutab ta omal riisikol Eranumbri kasutamisel firmaga tekkivate võimalike rahaliste kohustuste eest, mille tasumiskohustus lasub juriidilisel isikul.
5.2. Telia ei teosta Eranumbri ja Firmanumbri vahel kõnede ja/või muude rahaliste toimingute tagasiarveldust (nende vahel ümber tõstmisi), kui klient on Eranumbrilt kasutanud käesolevate tingimuste punktis 5.3. ja/või 5.4. nimetatud teenust või teenuseid, mille tasumiskohustus lasub juriidilisel isikul.
5.3. Teenused, mida ei saa Eranumbrile tellida, kuid mida on võimalik Eranumbrilt kasutada, kui need on Firmanumbrile tellitud ning mille kasutamise korral maksustatakse Firmanumbrit:
5.3.1. GPRS, WAP (kandjaks GPRS), MMS, Data ja Faksi lisanumber;
5.3.2. Kõnepost – kui Firmanumbril on kõneposti teenus, siis suunduvad Eranumbrile tehtud kõned Firmanumbri kõneposti. Kõneposti saab kuulata mõlemalt numbrilt, kuid alati maksustatakse Firmanumbrit;
5.3.3. Rahvusvahelist teenust ei ole võimalik tellida Eranumbrile. Kui Firmanumbril on Rahvusvaheline teenus tellitud, siis saab Eranumbriga välismaal kõnesid ja SMS-e vastu võtta, kuid alati maksustatakse Firmanumbrit. Välismaal viibides Eranumbrilt helistada ja SMS-e saata ei saa!;
5.3.4. Tagasihelistamisteenust ei ole võimalik tellida ega kasutada Eranumbrilt;
5.3.5. TwinSIM-i ei ole võimalik tellida Eranumbrilt.
5.4. Teenused, mis kehtivad samadel alustel mõlemale numbrile:
5.4.1. Suunamised – kui suunata kõik kõned tingimusteta või ükskõik millise suunamise tingimusega mingile telefoninumbrile, siis suunduvad sinna nii Firmanumbrile kui Eranumbrile sisenevad kõned;
5.4.2. Kõnepiirangud kehtivad mõlemale telefoninumbrile (nii Era- kui ka Firmanumbrile);
5.4.3. Piirangute juhtimine mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.4. Koputus mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.5. Vahe- ja konverentskõne eest maksustatakse alati Firmanumbrit;
5.4.6. Juhitav numbrinäit mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.7. Oma numbrinäidu lubamine ja keelamine mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.8. Sisenevate kõnede numbrinäit mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile.

6. Muud tingimused
6.1. Teenuse suhtes kehtivad Telia teenuste kasutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) ja muud Telia poolt kehtestatud nõuded. Kui Üldtingimused ja muud Telia poolt kehtestatud nõuded lähevad vastuollu käesolevate tingimustega, siis kohaldatakse käesolevates tingimustes sätestatut. Teenuse tingimustes reguleerimata mõistete ja terminite tähendused on fikseeritud Üldtingimustes.
6.2. Kliendil on õigus igal ajal Teenusest loobuda ja oma Eranumber Firmanumbrist lahku vormistada. Sellisel juhul peab klient teostama Telia esinduses või iseteeninduses paketivahetuse, mille käigus eraldatakse talle iseseisev SIM-kaart.
6.3. Firmanumbri liitumislepingu lõpetamisel lõpeb automaatselt Eranumbri liitumisleping - seega eraisik nõustub Eranumbri liitumislepingu lõpetamisega juhul, kui juriidiline isik lõpetab Firmanumbri liitumislepingu.
6.4. Eraisikul on õigus vormistada Telia esindustes liitumine temale sobiva eraisikutele müüdava teenuspaketiga. Kui Eranumbri omanik ei soovi liituda ühegi eraisikutele müüdava teenuspaketiga pärast Firmanumbri liitumislepingu lõpetamist ning Eranumbri liitumislepingu lõppemist, siis kohustub ta tasuma kuni Teenuse lõpetamiseni tarbitud Telia teenuste eest.
6.5. Eranumbri kasutajale laienevad Telia erakliendiprogrammi Topeltpluss soodustused.
6.6. Teenusega liitunud eraisik vastutab mobiilside nõuetekohase kasutamise ja teenuste kohta esitatud arvete õigeaegse tasumise eest, seda ka juhul, kui ta on võimaldanud kasutada oma mobiiltelefoninumbrit kolmandal isikul.
6.7. Telial on õigus ühepoolselt muuta Teenuse osutamise tingimusi, teavitades sellest Teenuse kliente vähemalt 1 (üks) kalendrikuu ette. Kui klient ei nõustu Teenuse tingimustes teostatud muudatustega, on tal õigus etteteatamise aja jooksul liitumisleping üles öelda, teatades sellest Teliale kirjalikult. Kui klient ühe kalendrikuu jooksul alates muudatuste kohta teate saamisest ei ütle liitumislepingut üles, on ta vaikimisega avaldanud oma tahet aktsepteerida Teenuse tingimuste muudatusi täies ulatuses.
6.8. Kliendil on õigus käesolev Teenus üles öelda, teatades sellest Teliale kirjalikult 1 (üks) tööpäev ette. Klient on kohustatud kõik käesoleva Teenuse kehtivuse perioodil liitumislepingust tekkinud finantskohustused täitma ka pärast Teenuse osutamise lõpetamist.
6.9. Käesoleva Teenuse tellimisel annab Klient nii Teliale nõusoleku edastada, töödelda või avaldada andmeid tema kohta Telia esindajatele, samuti trüki- ja postitusfirmadele või pangaasutustele seoses Telia arvete valmistamise ja edastamisega, kellega sõlmitud lepingutes on tingimused teabe konfidentsiaalsuse kohta.
6.10. Liitumislepingu täitmise tagamiseks nõustub klient tema poolt liitumislepingu täitmata jätmise korral sellega seonduvate andmete, sealhulgas isikukoodi, avaldamisega piiramatule arvule kolmandatele isikutele, kusjuures AS Krediidiinfo-s (Maksehäireregister) on kõnealused andmed kättesaadavad kuni seitsme (7) aasta jooksul kliendi poolt Lepingu täitmisest.

7. Tehnoloogiline kvaliteet
Teenuse kvaliteedi kohta kehtivad järgmised nõuded:
7.1. rikete arv mobiiltelefonivõrgus baasjaama kohta kalendriaasta jooksul võib olla kuni 0,2;
7.2. rikete arv mobiiltelefonivõrgus tarbijaliini kohta kalendriaasta jooksul võib olla kuni 0,2;
7.3. ühenduse loomise aeg:
7.3.1. Telia telefoninumbrite vahelise kõne korral mitte üle 15 sekundi;
7.3.2. Telia telefoninumbrilt teiste telekommunikatsioonivõrkude numbritele kõne korral mitte üle 25 sekundi.

Kaksiknumbri kasutamisel tuleb sul enne kõne alustamist sisesta teenusekood, et eristada kas helistad välja tööandja või eraisiku numbrilt.

Toiming Valitav kood
Firmanumbri aktiveerimine *201#
Eranumbri aktiveerimine *202#
Aktiveeritud numbri päring *200#

Selleks, et era- või firmanumbri aktiveerimine oleks kiire, salvesta teenusekoodid telefoniraamatusse või kiirvaliku menüüsse.

Numbrinäit

Kui Sa kaksiknumbri teenust kasutades välja helistad, näeb vastuvõtja seda numbrit, mille sa enne kõnet aktiveerisid.

Kui näed, et sissehelistaja

 • numbri alguses on 00372, siis helistab ta eranumbrile
 • number on tavaformaadis (+372), siis helistab ta firmanumbrile.

Kui kasutad kaksiknumbri puhul TwinSIM'i teenust ja kui TwinSIM'i suunamine on aktiivne, siis ühendatakse TwinSIM'i seadmele (nt nutikellale) nii era- kui ka firmanumbrile sisenevad kõned.

Kaksiknumbri teenuse kasutajal ei ole mõtet suunata kõnesid firmanumbrilt eranumbrile ja vastupidi, kuna telefon heliseb olenemata sellest, kummale numbrile kõne tuleb.

Parkimisteenust saad korraga kasutada ainult ühelt numbrilt, kas era- või firmanumbrilt.

Kõned venemaale -50%

Venemaale helistad nüüdsest 50% soodsamalt.

Kõned venemaale -50%

Kui mõned su pereliikmed, sõbrad või äripartnerid elavad Venemaal, saad neile edaspidi helistada 50% soodsamalt. Selleks tuleb sul tellida lisateenus Kõned Venemaale -50%.

Teenuse soodustus laieneb Eestist Venemaale püsi -ja mobiilivõrkudesse helistamisel. Eritasulistele ning premium numbritele helistades soodustuse protsent ei laiene.

Teenusega liitumine on tasuta.

Liitun teenusega

Hinnad

Teenuse kuutasu 3 €

Hind ei sisalda käibemaksu

Eestist Venemaale helistamise minutihind -50% paketi hinnakirjast

Vaata ka Eestist välisriiki helistamise minutihindasid.

 • Teenust saavad tellida Telia lepingulised kliendid, kellele kehtib Eestist Venemaale helistamise standard hinnakiri.
 • Soodustus kehtib Eestist Venemaale helistamisel ning ööpäevaringselt.
 • Teenus on numbripõhine ehk soodusprotsent laieneb ainult ühe numbri helistamistele Eestist Venemaale
 • Teenusega liitumine on tasuta
 • Soodsam hind hakkab kehtima kohe, kui teenus on tellitud
 • Teenuse soodustus laieneb Eestist Venemaale püsi -ja mobiilivõrkudesse helistamisel. Eritasulistele ning premium numbritele helistades soodustuse protsent ei laiene.
 • Teenus ei laiene ega soodusta SMS hinnastust suunal Eestist Venemaale
 • Teenus ei soodusta mittegeograafilistele ja personaalnumbritele helistamisel;
 • Kui kliendil on ka Sõbrariigi teenus ja ta tellib "Kõned Venemaale -50%" teenuse, siis riikide mitte kattumisel kehtivad mõlemad teenused.
 • Kui kliendil on ka Sõbrariigi teenus ja ta tellib "Kõned Venemaale -50%" teenuse, siis riikide kattumisel kehtib "Kõned Venemaale -50%" teenuse hinnastus.
 • TwinSim-le on võimalik teenus eraldi tellida ning sellele rakendub eraldi kuutasu 3 €

Eritasuliste kõnede piirang

Võimalus piirata väljahelistatavad kõned kõikidele eritasulistele kõneteenusnumbritele.

Eritasuliste kõnede piirang

Väldi kalleid eritasulisi kõnesid, mille hinnad on suuremad kui su paketi tavakõned, Eritasuliste kõnede piiranguga.

Hind
Liitumistasu iseteeninduses 0 €
esinduses 3,84 €
Kuutasu 0 €
Kasutustasu 0 €
Tellin teenuse
 • Teenus piirab kõned:
  • 900-ga algavatele numbritele
  • kolme- kuni viiekohalistele kõneteenuse numbritele, millele helistamine on kallim kõneteenuse tavahinnast (0,2278 €/min).
 • Piirang ei laiene infonumbritele (1181, 1182, 1184, 1188).

Kõne vastamine


SMS

SMS E-POSTI AADRESSILE

Mobiililt saad SMS-i saata ka e-posti aadressile.

Kuidas kasutada?

 1. Kontrolli, et mobiili menüüs "Sõnumi seaded" oleks valitud "Tekst". Olenevalt telefoni tüübist võib seadeks olla ka "Standard" või "0" (Protocol ID).
 2. Mine mobiili SMS-i saatmise menüüsse.
 3. Kirjuta sõnumi algusesse saaja e-posti aadress.
 4. Sisesta tühik ja kirjuta sõnumi tekst.
 5. Vali menüüst "Sõnumi saatmine".
 6. Sisesta vastuvõtja numbriks 159 ja saada sõnum ära.

Hea teada

Aadressi ja sõnumi pikkus kokku võib olla max 160 tähemärki (koos tühikutega).

Mobiilil puuduvad e-posti aadressi sümbolid asenda alljärgnevalt.

 • Sümbol @ asenda sümboliga & või *.
 • Alakriips asenda kooloniga.

Teenuse kiirus oleneb internetiühendusest, enamasti jõuab sõnum kohale mõne minuti jooksul. Teenus ei ole mõeldud operatiivteadete tagatud edastamiseks, kuna me ei halda kogu saatmisahelat.

Vastuvõtja saab e-kirja, mille teemaks on "Lühisõnum GSM-telefonilt". Saatja aadressi kuju võid ise muuta. Selleks saada numbrile 159 sobiva märgusõnaga SMS.

SMS-iga saadetav märgusõna Saatja aadress e-postkasti laekuva sõnumi puhul Selgitus
A PHONE 372xxxxxxx@sms.telia.ee Tähistuse "xxxxxxx" asemel kuvatakse sinu mobiilinumber.
A ANON anonymous@sms.telia.ee  
A ALIAS alias@sms.telia.ee Tähistuse "alias" asemel kuvatakse sinu nimi või mõni muu kokkulepitud tähe- või numbrikombinatsioon. Seda aadressikuju saad kasutada juhul, kui oled tellinud lisateenuse "E-post GSM-ile".

SMS-i saatmine iseteeninduses ja
sõnumi pikkus

Telia iseteeninduse kaudu saad sõnumi korraga edastada kuni 50 adressaadile.

SMS-i saatmine iseteeninduses

Ühe SMS-i saatmise hinnaks on paketipõhine SMS-i hind. SMS-i saad saata iseteenindusse sisse logides ning valides „Mobiilsed teenused“ - „SMS-i saatmine“.

NB! Lühi- ja teenusenumbritele iseteenindusest sõnumeid saata ei saa.

Sõnumi pikkus

Kui telefoni lühisõnumi seadetes on sõnumivorminguks "Unicode", märgikodeeringuks "Täielik tugi" või kui kehtib mõni muu valik, mis võimaldab sõnumis kasutada ka õ-tähte, siis on sõnumi maksimumpikkus 70 tähemärki. Peale õ-tähe võivad sõnumi lubatud pikkust lühendada ka teised ladina tähestiku erimärgid.

Vene tähestikuga kirjutatud sõnumi maksimumpikkus on alati 70 tähemärki.

Lubatust mahukamat teksti kuvab tänapäevane mobiil nii saatjale kui ka vastuvõtjale ühe pika sõnumina, kuid tegelikult edastatakse see kiri võrgule mitme lubatud mahus sõnumina. Seetõttu tuleb pika teksti puhul tasuda telefoni saadetavate sõnumite arvu järgi.

Enamik mobiilidest näitab sõnumi kirjutamise ajal infot selle kohta, mitme standardsõnumina tekst saadetakse.

E-post SMSina

Teenus võimaldab mobiiltelefonil vastu võtta e-posti SMS-i vahendusel. E-posti aadressile mobiilinumber@sms.telia.ee saadetud e-kirjad jõuavad SMS-i kujul otse sinu mobiiltelefoni.

Teenus võimaldab mobiiltelefonil vastu võtta e-posti SMS-i vahendusel. Teenuse tellides saad endale Telia meiliserveris e-posti aadressi mobiilinumber@sms.telia.ee ja sellele aadressile saadetud e-kirjad jõuavad SMS-i kujul otse Sinu mobiiltelefoni.

Kasutamine

Teenus võimaldab GSM-telefonil vastu võtta internetist saadetavaid e-maile.

Teenuse registreerinuna võid endale valida Telia meiliserveris aadressi(d) järgmisel kujul:

 • telefoninumbrit sisaldav aadress: 3725xxxxxx@sms.telia.ee
 • kokkuleppeline aadress alias@sms.telia.ee, kus alias võib olla kokkulepitud tähtede/numbrite kombinatsioon (näiteks nimi)

NB! Kui valid kokkuleppelise aadressi, saab Sinu mobiiltelefonile meile saata ka numbrilist aadressi kasutades.

Hinnad

Tellimistasu ei ole, teenuse kuutasu on 1,62 € km-ga.

GSM-telefonile e-posti saatmine on tasuta.

Tellin teenuse

Internetist saab mobiiltelefonile meili saata, kui:

 • vastuvõtja ei ole keelanud meilide vastuvõttu oma aadressile
 • saatja aadress (host, domain) ei sisaldu vastuvõtja loodud isiklikus "mustas nimekirjas"
 • saatja aadress (host, domain) ei sisaldu Telia poolt loodud antud teenuse üldises "mustas nimekirjas"
 • vastuvõtja GSM-telefon võimaldab lühisõnumite vastuvõttu

NB! Kui e-posti saatmisel vastuvõtja aadress anda kujul 3725XXXXXX@sms-m.telia.ee, teatatakse saatjale tema sõnumi edasisest saatusest (v.a. juhul, kui saatja on kantud "musta nimekirja"). Võimalikud vastused sisaldavad infot näiteks selle kohta, kas sõnum edastati GSM-võrku, kas vastuvõtjal on teenus kasutusel, kas oli viga aadressi formaadis, kas vastuvõtja on peatanud ajutiselt oma teenuse jms.
NB! Mobiiltelefonile edastatavate meilide pikkuseks on maksimaalselt 160 märki, mille sisse on arvatud ka saatja aadress. Kui saadetud meili kogupikkus on suurem, lõigatakse sõnumist lõpuosa ära ja kustutatakse. Vastuvõtjale paistab teenuse poolt 160 märgi limiidi piiresse lühendatud sõnumi tunnuseks # (viimase märgina). Igale antud teenuse kaudu mobiiltelefonile edastatud lühisõnumi saatjaks on märgitud 159.

Näide: Mobiiltelefonile saadetakse aadressilt juhan@telia.ee e-posti kiri, mille tekstiks on "Proovin teenust".
Mobiiltelefoni ekraanil näidatakse seda SMS-ina järgnevalt:
juhan@telia.ee: Proovin teenust.
Vastuvõtjale ei edastata saatja nime ega e-posti teemat. Saatjaks on märgitud 159.
NB! Saadetav meil peab olema formaadis TEXT või HTML.
Teenus võimaldab ainult ladina tähestikus saadetud meilide vastuvõtmist!

Võimalik on ka e-posti teema (subjekti) edastamine, aga see teeb vastuvõetava sõnumi sisu lühemaks. Kui soovid saada SMS-is ka e-posti teemat, siis tuleb saata numbrile 159 SMS sisuga "S ON". Kui Sa ei soovi enam SMS-iga e-posti teemat saada, siis tuleb saata numbrile 159 SMS sisuga "S OFF". Mõlema käsu aktiveerumisel saadetakse kliendile ka sellekohane teavitussõnum.

Näide: Mobiiltelefonile saadetakse aadressilt juhan@telia.ee meil, mille tekstiks on "Proovin teenust" ja e-posti teemaks "e-mail".
Mobiiltelefoniekraanil näidatakse seda SMS-ina järgnevalt:
juhan@telia.ee ; e-mail : Proovin teenust.
Vastuvõtjale ei edastata saatja nime. Saatjaks on märgitud 159.
NB! Telia võib piirata oma äranägemise järgi e-posti edastamist mobiiltelefonidele erinevatelt mailing-listidelt ja automaatselt mail-remindereid genereerivatelt süsteemidelt, kandes sellised saatjad üldisesse "musta nimekirja".

Kui sõnumit ei õnnestu kohe edasi saata (telefon on välja lülitatud vms.), hoitakse e-posti vahendusel mobiiltelefonile saadetud lühisõnumit lühisõnumikeskuses kuni 7 päeva. Kasutaja ei saa seda aega ise muuta.

Teenuse toimimise kiirus sõltub interneti toimivusest ja selle kiirusest, enamasti saabub sõnum mõne minuti jooksul. Teenus ei ole mõeldud garanteeritud operatiivteadete edastamiseks, kuna kogu sõnumisaatmiseahel ei ole Telia kontrollida.
Juhul, kui soovid saada kinnitust sõnumi kohale toimetamisest, siis palume saata e-kiri aadressile mailto: 372xxxxxx@sms-m.telia.ee

E-post GSM-i parameetreid saad ise konfigureerida alljärgnevate juhiste abil. Selleks tuleb saata teenusele konfigureerimiskäsku sisaldav lühisõnum.

 • Kõik konfigureerimiskäsud saadetakse lühisõnumina numbrile 159.
 • Ühe lühisõnumiga saab saata ühe käsu.
 • Kui käsku aktsepteeriti, saabub vastus soovitud operatsiooni õnnestumisest/ebaõnnestumisest mõnekümne sekundi jooksul lühisõnumina.

NB! Iga käsuna saadetud lühisõnum maksab tavalise lühisõnumi hinna. Käsuvastustena saabuvad lühisõnumid ei maksa vastuvõtjale midagi.

Saatja aadressi defineerimine

Kasutades teenust "Lühisõnum internetti", on Sul võimalik valida oma mobiiltelefonilt saadetavate meilide saatja-aadressiks kolme erineva variandi vahel.

 • Saatja aadressi soovitakse näidata kujul 3725xxxxxx@sms.telia.ee

Saada numbrile 159 sõnum "A PHONE".
3725xxxxxx on Sinu mobiiltelefoni number.

 • Saatja aadressi soovitakse näidata kujul alias@sms.telia.ee

Saada numbrile 159 sõnum "A ALIAS"
ALIAS on registreerimisel sinu poolt valitud nimi. ALIAS võib olla kuni 13 tähemärki pikk.

 • Saatja aadressi soovitakse näidata kujul anonymous@sms.telia.ee

Saada numbrile 159 sõnum "A ANON"
NB! Aadressile anonymous@sms.telia.ee ei saa internetist e-posti saata. Juhul, kui meilide vastuvõtja on aktiveerinud oma mobiiltelefonil selle aadressi, kustutatakse tema aadressil saadetavad sõnumid ette hoiatamata.

E-posti vastuvõtu peatamine

Soovi korral võid vastavalt vajadusele peatada meilide vastuvõtmise oma mobiiltelefonile. Kõik peatamise ajal Sulle saadetud meilid kustutatakse ja neid ei edastata hiljem, isegi kui vastuvõtukeeld kõrvaldatakse. Vastuvõtukeeld ei takista teenuse "Lühisõnum Internetti" kasutamist.

 • Vastuvõtu peatamine mõlemale aadressile:
  saada lühisõnum sisuga D lühinumbrile 159
 • Vastuvõtu peatamine numbrilisele aadressile:
  saada lühisõnum sisuga D PHONE lühinumbrile 159
 • Vastuvõtu peatamine nimelisele aadressile:
  saada lühisõnum sisuga D ALIAS lühinumbrile 159
 • Kui soovid peatatud teenust uuesti käivitada:
  saada lühisõnum sisuga E lühinumbrile 159
  NB! Käsk E võtab blokeeringu maha mõlemalt aadressilt!

"Must nimekiri"

Isiklik "must nimekiri" lubab keelata sisenevat e-posti saatja aadressi, hosti või domeeni järgi. Peale saatja aadressi lisamist "musta nimekirja" ei edastata Sulle sellelt aadressilt saadetud e-posti mobiiltelefonile. Isikliku "musta nimekirja" kasutamine ei takista teistel selle teenuse kasutajatel e-posti samadelt saatjatelt vastu võtmast.

Peale isikliku "musta nimekirja" kasutab Telia ka oma üldist, kõigile teenusekasutajatele laienevat saatjate "musta nimekirja", kuhu lisatakse nende saatjate aadressid, kes on rikkunud teenuse- või internetikasutamise häid tavasid (näiteks saatnud e-posti ilmselt häirimise eesmärgiga või moel, mis võib häirida teenusekasutajaid). Sellesse nimekirja lisatud saatjad ei saa saata e-posti ühelegi antud teenuse kasutajale. Üldisesse "musta nimekirja" kuuluvate üksikute aadresside, serverite ja domeenide kohta ei pea Telia väljastama infot ega põhjendama saatjate sinna kandmist.

Saatjate lisamine isiklikku "musta nimekirja"
Saada sõnum sisuga: "I xxx" numbrile 159
xxx võib olla üksik e-posti aadress, host või domeen.
Pärast selle käsu saatmist ei edastata sellelt aadressilt saadetud e-posti Sinu mobiiltelefonile.

Saatjate kustutamine isiklikust "mustast nimekirjast"
Saada sõnum sisuga: "R xxx" numbrile 159
xxx võib olla üksik meiliaadress, host või domeen.
Selle käsu järel kõrvaldatakse antud käsus sisaldunud saatja isiklikust "mustast nimekirjast".

"Musta nimekirja" vaatamine
Saada sõnum sisuga: "L" numbrile 159
Selle käsu saatmise järel saadetakse iga "mustas nimekirjas" sisalduv aadress eraldi lühisõnumina mobiiltelefonile või teatatakse, et "must nimekiri" on tühi (juhul, kui "must nimekiri" ei sisalda ühtegi aadressi).

SMS teenusnumbrid

Telia on teenuse vahendaja ega vastuta teenuse sisu eest. Välismaalt SMS-teenusnumbritele saadetud SMS-de hinnale lisandub välisoperaatori sõnumi saatmise tasu.

Telia on teenuse vahendaja ega vastuta teenuse sisu eest. Välismaalt SMS-teenusnumbritele saadetud SMS-de hinnale lisandub välisoperaatori sõnumi saatmise tasu.

SMS teenusnumbrite nimekiri ja hinnad

Mobiilsidevõrgus avatud eritasulised SMS teenusnumbrid ja hinnad seisuga 01.03. 2015

* Hinnad sisaldavad käibemaksu

* Välismaal lisandub paketipõhine välisriigist Eestisse saatmise SMS hind

* Perioodiline sisuteenus - SMS saatmine on tasuta, selle saatmisega liitud teenusega ja nõustud vastu võtma tasulisi SMSe teenuse pakkuja poolt.

* Infoteenuste numbritele 1182, 1185 sõnumi saatmise hind 0,099 €, sõnumi vastuvõtmise hind on toodud allolevas tabelis.

* Telia Eesti AS ei osuta SMS-sisuteenust vaid haldab tehnilist sidekanalit mobiilsidekliendi ja teenuspakkuja vahel ning vahendab nendevahelist arveldust. Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või sellele juurdepääsu pakkumisel ei vastuta sideettevõtja teenusepakkuja poolt edastatava teabe sisu eest.

* Teenusepakkuja vastutab täies ulatuses lühinumbril pakutava sisuteenuse õiguspärasuse eest, omades teavet SMSteenusega liitumiste ja tellitud/osutatud teenuste kohta.

* Teenusepakkuja on kohustatud lahendama klientide poolt esitatud pretensioonid ja edastama informatsiooni lahenduse kohta nii kliendile kui Telia Eesti AS.

Juhul, kui teenusepakkuja on tuvastanud vea nende poolt pakutava teenuse arveldamises, edastab ta Telia Eesti AS-le vastava teate mobiilsidearve krediteerimiseks.

Teenusepakkuja teate alusel vormistab Telia Eesti AS kreeditarve ning väljastab selle kliendile.

Number Teenuse kirjeldus SMS hind €/ km-ga Teenusepakkuja Klienditugi
9544 Google Play konto kinnitus-SMS 0,00 Google Play info@telia.ee, 123
1241 Raha24.ee 0,96 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1324 Credit24.ee 0,16 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1616 Ring FM raadiomängud 1,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1677 SMS-põhised teenused 0,16 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1715 SMS Laen 0,64 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
telefon +372 698 8399
13011 SMS-põhised teenused 0,64 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13013 SMS-põhised teenused 1,60 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13014 ETK info 0,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13015 SMS-põhised teenused 2,49 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13017 SMS-põhised teenused 3,20 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13018 SMS-põhised teenused 5,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
15330 Media Interactive 0,96 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
15977 Tarbijamängud 0,19 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
16366 16366 SMS-infoteenus 1,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
17012 SMS-põhised teenused 0,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
18977 Perioodiline sisuteenus 0,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1511 Trio LSL 1,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1512 SMS-põhised teenused 0,75 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1521 SMS-põhised teenused 1,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1885 SMS-põhised teenused 0,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
13553 SMS-põhised teenused 1,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15151 SMS-põhised teenused 1,65 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15152 SMS-põhised teenused 0,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15154 SMS-põhised teenused 3,25 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15156 SMS-põhised teenused 5,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
telefon +372 666 2357
15181 Perioodiline sisuteenus 0,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15182 Kanal 12 Night Chat 1,02 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1204 SMS-põhised teenused 2,27 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
1206 SMS-põhised teenused 3,25 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
1302 SMS-põhised teenused 0,97 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
1727 SMS-põhised teenused 0,65 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
14400 SMS-põhised teenused 5,00 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
telefon +357 22452565
14414 SMS-põhised teenused 1,62 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
15500 SMS-põhised teenused 3,25 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
16644 Perioodiline sisuteenus 0,00 Netsize Internet Payment telefon +40 737 044527
1331 Russkoje Radio mängud 0,95 Exchange AB ipx.finance@ericsson.com
1505 Sky Plus raadiomängud 0,95 Raadiotehnika OÜ akouts@sky.ee
telefon +372 678 8777
1520 Sky Radio raadiomängud 0,95 Raadiotehnika OÜ akouts@sky.ee
telefon +372 678 8777
1892 SMS-põhised teenused 0,25 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
14401 SMS-põhised teenused 0,99 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
14403 SMS-põhised teenused 2,99 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
telefon +371 6788 7000
14405 SMS-põhised teenused 4,99 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
13035 SMS-põhised teenused 1,92 Nowa OÜ info@nowa.ee
13036 SMS-põhised teenused 0,96 Nowa OÜ info@nowa.ee
17015 SMS-põhised teenused 3,20 Nowa OÜ info@nowa.ee
telefon +372 5352 3397
1320 SMS-põhised teenused 4,99 SMS Online SIA to.lv@sms-online.com
1812 SMS-põhised teenused 0,99 SMS Online SIA to.lv@sms-online.com
1896 SMS-põhised teenused 2,99 SMS Online SIA to.lv@sms-online.com
telefon +371 6762 5422
1182 1182 SMS-infoteenus 1,05 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
13323 Suhtlusportaal pling.ee 0,10 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
15300 SMS-põhised teenused 0,65 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
15980 SMS-põhised teenused 0,19 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
telefon +372 660 0620
12400 SMS-tarbijamängud 0,64 Indata OÜ willy@indata.ee
16336 SMS-põhised teenused 10€ Sihtasutus Lastekaitsefond lastekaitsefond@lycos.com
17100 SMS-põhised teenused 0,32 Indata OÜ willy@indata.ee
telefon +372 637 6094
126 Heategevuslik telechat 4,79 Hingeabi Assots. Usaldus MTÜ projektid@usaldus.ee
127 Heategevuslik telechat 0,64 Hingeabi Assots. Usaldus MTÜ projektid@usaldus.ee
telefon 126, 127
1343 EE rikketeate edastus 0,19 Eesti Energia AS teenindus@energia.ee
1545 EE näidud, saldoinfo 0,19 Eesti Energia AS teenindus@energia.ee
telefon +372 715 4254
18970 EE näidud, saldoinfo 0,00 Eesti Energia AS telefon +372 715 4254
18971 Nordea Pank SMS 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
18972 Nordea Pank SMS 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
18973 Unwire ApS teenused 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
telefon +45 2944 1424
18074 Unwire ApS teenused 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
1221 U-Mobiil pangateenused 0,39 SEB Pank AS info@seb.ee
telefon +372 665 5103
1615 SMS info 0,10 Farm Plant Eesti AS henry@farmplant.ee
telefon +372 529 8206
1711 SMS-info 1711, SurfPort-ja MMS seaded Paketipõhine Telia Eesti info@telia.ee
telefon 123
1811 SMS-põhised teenused 0,23 Maksu- Ja Tolliamet tauno.krull@emta.ee
telefon +372 50 61 489
1818 Perioodiline sisuteenus 0,00 Total TIM filipa.ferreira@timwe.com
telefon +351 212487800
12010 SMS-tarbijamängud 0,19 Direct Messenger OÜ andres@messenger.ee
telefon +372 504 7337
12554 SMS-põhised teenused 0,32 Tele2 Eesti AS allan.lepik@tele2.com
telefon +372 5505 451
13321 SMS-põhised teenused 0,00 Placet Group OÜ gennadi@itm.ee
telefon +372 5696 9600
15333 Perioodiline sisuteenus 0,00 BMA Estonia OÜ piret@1bma.ee
telefon +372 654 1639
16700 SMS-põhised teenused 0,96 Reval Marketing OÜ reval.marketing@mail.ee
telefon +372 637 6094
17800 SMS laen 0,10 Folkia AS helen.veski@gmail.com
telefon +372 5656 5648
19092 SMS-põhised teenused 2,49 Traffic SIA riga@sia-traffic.com
telefon +37120221036

Telia on teenuse vahendaja ega vastuta teenuse sisu eest. Välismaalt SMS-teenusnumbritele saadetud SMS-de hinnale lisandub välisoperaatori sõnumi saatmise tasu.

SMS teenusnumbrite nimekiri ja hinnad

Mobiilsidevõrgus avatud eritasulised SMS teenusnumbrid ja hinnad seisuga 01.03. 2015

* Hinnad sisaldavad käibemaksu

* Välismaal lisandub paketipõhine välisriigist Eestisse saatmise SMS hind

* Perioodiline sisuteenus - SMS saatmine on tasuta, selle saatmisega liitud teenusega ja nõustud vastu võtma tasulisi SMSe teenuse pakkuja poolt.

* Infoteenuste numbritele 1182, 1185 sõnumi saatmise hind 0,099 €, sõnumi vastuvõtmise hind on toodud allolevas tabelis.

* Telia Eesti AS ei osuta SMS-sisuteenust vaid haldab tehnilist sidekanalit mobiilsidekliendi ja teenuspakkuja vahel ning vahendab nendevahelist arveldust. Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või sellele juurdepääsu pakkumisel ei vastuta sideettevõtja teenusepakkuja poolt edastatava teabe sisu eest.

* Teenusepakkuja vastutab täies ulatuses lühinumbril pakutava sisuteenuse õiguspärasuse eest, omades teavet SMSteenusega liitumiste ja tellitud/osutatud teenuste kohta.

* Teenusepakkuja on kohustatud lahendama klientide poolt esitatud pretensioonid ja edastama informatsiooni lahenduse kohta nii kliendile kui Telia Eesti AS.

Juhul, kui teenusepakkuja on tuvastanud vea nende poolt pakutava teenuse arveldamises, edastab ta Telia Eesti AS-le vastava teate mobiilsidearve krediteerimiseks.

Teenusepakkuja teate alusel vormistab Telia Eesti AS kreeditarve ning väljastab selle kliendile.

Number Teenuse kirjeldus SMS hind €/ km-ga Teenusepakkuja Klienditugi
9544 Google Play konto kinnitus-SMS 0,00 Google Play info@telia.ee, 123
1241 Raha24.ee 0,96 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1324 Credit24.ee 0,16 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1616 Ring FM raadiomängud 1,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1677 SMS-põhised teenused 0,16 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1715 SMS Laen 0,64 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
telefon +372 698 8399
13011 SMS-põhised teenused 0,64 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13013 SMS-põhised teenused 1,60 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13014 ETK info 0,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13015 SMS-põhised teenused 2,49 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13017 SMS-põhised teenused 3,20 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
13018 SMS-põhised teenused 5,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
15330 Media Interactive 0,96 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
15977 Tarbijamängud 0,19 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
16366 16366 SMS-infoteenus 1,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
17012 SMS-põhised teenused 0,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
18977 Perioodiline sisuteenus 0,00 MobiGW OÜ support.EE@TXThelper.com
1511 Trio LSL 1,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1512 SMS-põhised teenused 0,75 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1521 SMS-põhised teenused 1,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1885 SMS-põhised teenused 0,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
13553 SMS-põhised teenused 1,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15151 SMS-põhised teenused 1,65 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15152 SMS-põhised teenused 0,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15154 SMS-põhised teenused 3,25 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15156 SMS-põhised teenused 5,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
telefon +372 666 2357
15181 Perioodiline sisuteenus 0,00 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
15182 Kanal 12 Night Chat 1,02 Link Mobility SIA info@linkmobility.ee
1204 SMS-põhised teenused 2,27 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
1206 SMS-põhised teenused 3,25 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
1302 SMS-põhised teenused 0,97 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
1727 SMS-põhised teenused 0,65 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
14400 SMS-põhised teenused 5,00 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
telefon +357 22452565
14414 SMS-põhised teenused 1,62 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
15500 SMS-põhised teenused 3,25 Netsmart International Ltd support@netsmart.com.cy
16644 Perioodiline sisuteenus 0,00 Netsize Internet Payment telefon +40 737 044527
1331 Russkoje Radio mängud 0,95 Exchange AB ipx.finance@ericsson.com
1505 Sky Plus raadiomängud 0,95 Raadiotehnika OÜ akouts@sky.ee
telefon +372 678 8777
1520 Sky Radio raadiomängud 0,95 Raadiotehnika OÜ akouts@sky.ee
telefon +372 678 8777
1892 SMS-põhised teenused 0,25 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
14401 SMS-põhised teenused 0,99 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
14403 SMS-põhised teenused 2,99 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
telefon +371 6788 7000
14405 SMS-põhised teenused 4,99 Esteria.ee OÜ dd@esteria.lv
13035 SMS-põhised teenused 1,92 Nowa OÜ info@nowa.ee
13036 SMS-põhised teenused 0,96 Nowa OÜ info@nowa.ee
17015 SMS-põhised teenused 3,20 Nowa OÜ info@nowa.ee
telefon +372 5352 3397
1320 SMS-põhised teenused 4,99 SMS Online SIA to.lv@sms-online.com
1812 SMS-põhised teenused 0,99 SMS Online SIA to.lv@sms-online.com
1896 SMS-põhised teenused 2,99 SMS Online SIA to.lv@sms-online.com
telefon +371 6762 5422
1182 1182 SMS-infoteenus 1,05 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
13323 Suhtlusportaal pling.ee 0,10 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
15300 SMS-põhised teenused 0,65 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
15980 SMS-põhised teenused 0,19 Elisa Eesti AS meelis.seer@elisa.ee
telefon +372 660 0620
12400 SMS-tarbijamängud 0,64 Indata OÜ willy@indata.ee
16336 SMS-põhised teenused 10€ Sihtasutus Lastekaitsefond lastekaitsefond@lycos.com
17100 SMS-põhised teenused 0,32 Indata OÜ willy@indata.ee
telefon +372 637 6094
126 Heategevuslik telechat 4,79 Hingeabi Assots. Usaldus MTÜ projektid@usaldus.ee
127 Heategevuslik telechat 0,64 Hingeabi Assots. Usaldus MTÜ projektid@usaldus.ee
telefon 126, 127
1343 EE rikketeate edastus 0,19 Eesti Energia AS teenindus@energia.ee
1545 EE näidud, saldoinfo 0,19 Eesti Energia AS teenindus@energia.ee
telefon +372 715 4254
18970 EE näidud, saldoinfo 0,00 Eesti Energia AS telefon +372 715 4254
18971 Nordea Pank SMS 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
18972 Nordea Pank SMS 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
18973 Unwire ApS teenused 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
telefon +45 2944 1424
18074 Unwire ApS teenused 0,00 Unwire ApS teenused das@unwire.com
1221 U-Mobiil pangateenused 0,39 SEB Pank AS info@seb.ee
telefon +372 665 5103
1615 SMS info 0,10 Farm Plant Eesti AS henry@farmplant.ee
telefon +372 529 8206
1711 SMS-info 1711, SurfPort-ja MMS seaded Paketipõhine Telia Eesti info@telia.ee
telefon 123
1811 SMS-põhised teenused 0,23 Maksu- Ja Tolliamet tauno.krull@emta.ee
telefon +372 50 61 489
1818 Perioodiline sisuteenus 0,00 Total TIM filipa.ferreira@timwe.com
telefon +351 212487800
12010 SMS-tarbijamängud 0,19 Direct Messenger OÜ andres@messenger.ee
telefon +372 504 7337
12554 SMS-põhised teenused 0,32 Tele2 Eesti AS allan.lepik@tele2.com
telefon +372 5505 451
13321 SMS-põhised teenused 0,00 Placet Group OÜ gennadi@itm.ee
telefon +372 5696 9600
15333 Perioodiline sisuteenus 0,00 BMA Estonia OÜ piret@1bma.ee
telefon +372 654 1639
16700 SMS-põhised teenused 0,96 Reval Marketing OÜ reval.marketing@mail.ee
telefon +372 637 6094
17800 SMS laen 0,10 Folkia AS helen.veski@gmail.com
telefon +372 5656 5648
19092 SMS-põhised teenused 2,49 Traffic SIA riga@sia-traffic.com
telefon +37120221036

MMS

MMS-i saatmine ja seaded

Telia võrgus võid saata kuni 1 MB ehk 1024 kB suuruse MMS-i. Kui sõnum on suurem ja mobiil ei kohanda seda väiksemaks, kuvab telefon veateate.

MMS-i saatmise tasu arvestatakse 100 kB sammuga.

Pildi- ja videosõnumit ei ole võimalik saata pere ega firma lühinumbritele.

MMS-i seaded

Enne MMS-i saatmist veendu, et

 • mobiilne andmesideühendus oleks mobiili seadetes sisse lülitatud;
 • MMS-i seadetes ei oleks määratud numbri varjamist, sest peidetud numbrilt ei luba meie võrk sõnumit välja saata.

MMS-ide vaatamine

Kui said MMS-i saabumise kohta teate ja soovid seda MMS sõnumit avada.

HEA TEADA

Kas venekeelseid MMS-e saab ka saata?
Koostan MMS-i, aga mobiil ei saada seda ära.
Kui kaua MMS-i alles hoitakse?

MMS-i puhul maksad välismaal
 • MMS-i saates: MMS-i tükihinna ja mobiilse interneti kasutamise eest vastavalt välisriigi operaatori rändlusteenuste hinnakirjale.
 • MMS-i vastu võttes: mobiilse interneti kasutamise eest vastavalt välisriigi operaatori rändlusteenuste hinnakirjale.

Eestist välismaale saad MMS-i saata juhul, kui sõnumi vastuvõtja kasutab mõne siin märgitud mobiilsidefirma teenust.

Mõni mobiil ei suuda heli esitada. Uuri lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.
Mõni telefon ei toeta mitmeslaidilise sõnumi koostamist ja heli. Uuri lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.
Osa mobiile võimaldavad MMS-iga saata ka videolõike. Kui aga vastuvõttev telefon videot ei toeta, siis seda ei näidata. Sama juhtub siis, kui saadetav sõnum on suurem mahust, mida vastuvõtja mobiil toetab.

Siin võib olla mitu takistust.

 • Telefoni tarkvara on n-ö toores ja sisaldab vigu.
 • Saatmine ei õnnestu, kuna võrk on hetkel üle koormatud. Kui GPRS-ühendus ebaõnnestub, siis üritab telefon hiljem sõnumit uuesti saata. Saatmise üritamise eest raha loomulikult ei võeta.

Sõnum on telefonis alles niikaua, kuni Sa selle ise ära kustutad. Mõne telefoni menüüs saab alleshoidmise aega ka ise määrata.

Kui Sinu telefonile ei ole õnnestunud MMS-i kohale toimetada, siis saadetakse see MMS-halduskeskkonda, kus MMS-i hoitakse 10 päeva.

MMS-i saab korraga saata kuni 50-le numbrile
Sõnum on ilmselt liiga suur: eri telefonid suudavad käsitleda eri suurusega sõnumeid. Proovi saata väiksem sõnum.
Ei. E-posti aadressilt saadetud MMS-e vastu võtta ei saa. Tehniliselt oleks see küll võimalik, aga e-posti saatja käest ei saa raha küsida ja MMS-e vastu võttev klient ei maksa iga suvalise talle saadetud sõnumi eest. Seega ei ole niisugust võimalust praegu kasutusele võetud.
MMS-i ei saa telefoni teel vastu võtta, kui:
 1. Kasutad nuputelefoni, millel pole MMS-i vastuvõtmise võimekust
 2. Oled välismaal ja seadistanud oma telefoni nii, et MMS-e automaatselt alla ei laeta
 3. Data roaming ehk andmerändlus on välismaal olles telefonis välja lülitatud. Wifi võrgus ei saa MMS-i vastu võtta. MMS-ide saatmiseks ja vastuvõtmiseks peab olema mobiilne internet telefonis sisse lülitatud.
 4. Telefon on välja lülitatud või seadistatud lennurežiimi
Kui Sinu telefoni ei saa MMS-i 72h jooksul kohale toimetada, siis saadetakse see MMS-halduskeskkonda. Sulle saadetakse selle kohta teavitus sms-i teel.
MMS-halduskeskkonda saabuvad vaid need MMS-id, mida Sinu telefon ei suuda vastu võtta. 72 tunni jooksul proovitakse Sinu telefonile MMS-i saata ja alles ebaõnnestumisel saadetakse MMS edasi MMS-halduskeskkonda, mille kohta saadetakse Sulle teavitav sms koos salasõnaga.
Nuputelefonis kahjuks MMS-e vastu võtta ei saa. Küll saad enda nuputelefonile saabuvad MMS-id koheselt suunata MMS-halduskeskkonda, et saaksid nende saabumisest teavituse sms-i teel. Et MMS-id saabuksid koheselt (ilma 72 h ooteajata) MMS-halduskeskkonda, saada oma soov aadressile info@telia.ee.