Kõneteenusnumbrid

Vali kas lihtne ja meeldejääv 800 või 900 algusega seeria või kolme- kuni viiekohaline lühinumber.

 • Sissetulevate kõnede kõne- ja minutihinnad saad oma numbrile ise määrata, vaikimisi kehtib kõneteenusnumbrite tavatariif 0,2278 €/min.
 • Heategevuslikel eesmärkidel saad kõneteenusnumbreid kasutada ka annetusnumbritena.

NB! Kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib fikseeritud tasu ehk tavahind:

 • mobiiltelefonilt 0,2278 €/minut km-ga
 • lauatelefonilt kõnealustustasu 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut km-ga

Tavahinnaga kõneteenusnumbrite puhul kõne alguses eraldi hinnateavitust ei toimu - hind on fikseeritud Telia hinnakirjas.

NB! Kõneteenusnumbritele helistamise hind ei sõltu kliendi poolt valitud teenuspaketist, vaid on kõikidele helistajatele ühene.

Kõneteenusnumbrid on:

 • Eritariifiga kõneteenusnumber
  900-seeria või lühinumbri abil saab teenuse osutaja määrata oma teenusele kõne- või minutitasu.
  Eritariif lisandub tavahinnale 11. sekundist. Kõne kümne algussekundi jooksul teavitab teenuse osutaja helistajat pakutavast teenusest ja eritariifist.
 • Tasuta kõneteenusnumber
  800-seeria või lühinumbri abil saab teenuse osutaja tasuda ise klientide kõnede eest tavahinna k.a rahvusvaheliste kõnede eest.
 • Tavahinnaga kõneteenusnumber
  Teenuse osutaja saab pakkuda teenust meeldejääva lühinumbri abil. Kõnede eest tasub tavahinna helistaja.
 • Masshelistamise kõneteenusnumber
  Masshelistamine võimaldab lühikese ajavahemiku jooksul vastu võtta ja analüüsida suures koguses kõnesid. Kasutatakse telefonihääletuste- ja mängude korraldamiseks.

Kõneteenusnumbrite kasutamise kord

Teenuse osutajale

Kõneteenusnumbri kasutamise aastatasuhind € km-ta
3-kohaline lühinumber15 340 €/aasta
4-kohaline lühinumber1540 €/aasta
5-kohaline lühinumber770 €/aasta
number numeratsioonialas 800 ja 900155 €/aasta
Aktiveerimistasu
800-seeria koneteenusnumbrid45 €/kord
900-seeria koneteenusnumbrid ja lühinumbrid160 €/kord
telefonihääletus64 €/kord
Lisateenused
eritariifi muutmine16 €/kord
alusnumbri muutmine16 €/kord
alusnumbri lisamine32 €/kord
Eritariifist teavitamise automaatvastaja
aktiveerimistasu23 €/kord
kuutasu16 €/kuu

Teenuskõne tasu teenuse osutajale

Telia võrgusisene kõne
minutitasu fiksvõrgus0,0185 €/min
kõnealustustasu fiksvõrgus0,026 €/kõne
minutitasu mobiilivõrgus0,1898 €/min
Võrkudevaheline riigisisene kõne ehk kõned teistest Eesti operaatorite võrkudest
minutitasu mobiiloperaatorite võrkudest0,2960 €/min
minutitasu fiks-operaatorite võrkudest0,1152 €/min

Teenuskõne tasu lõppkasutajale

Arveldusteenusega kõneteenusnumbrid ⁽¹⁾hind € km-ta
võrgusisene minutitasu fiksvõrgus0,0185 €/min
kõnealustustasu fiksvõrgus0,026 €/kõne
võrgusisene minutitasu mobiilivõrgus0,1898 €/min
Fikseeritud tasuga kõneteenusnumbrid (tavahind)
minutitasu fiksvõrgus0,0185 €/min
kõnealustustasu fiksvõrgus0,026 €/kõne
minutitasu mobiilivõrgus0,1898 €/min

⁽¹⁾ lisandub täiendavalt tootelepinguga kehtestatud eritariif

Vaata täielikku hinnakirja siit:  Püsiühenduse teenused ärikliendile (Lisateenused, Kõneteenusnumbrid)

Avatud kõneteenusnumbrite loetelu ja helistamise hinnad

Annetusnumbrid

Heategevuslikel eesmärkidel saad kõneteenusnumbreid kasutada ka annetusnumbritena.

Heategevusprojekt peab olema ühiskonnale oluline, olemas konkreetne kava ja kommunikeerimise plaan projekti elluviimiseks ning annetusrahade kasutamiseks.

Taotlus esita SA või MTÜ poolt siin: Annetusnumbri avamise taotlus

Iga projekti puhul otsustatakse Telia osalemine annetuskampaanias eraldi.

Avatud teenusnumbrite loetelu ja helistamise hinnad