hero-generic-ARI-2x 1360w

Lisateenused

Võta oma mobiiltelefoni teenusest maksimumi ja kasuta äri tõhusamaks tegevaid lisateenuseid. Kui allolevatest teenustest ei leia endale sobivat, võta meiega ühendust ja küsi nõu.


Kasulik


Helistamine

VoLTE

Selleks, et sinu kõnekvaliteet oleks veelgi parem, on võimalik nüüd helistada ka 4G- ehk LTE-võrgus.

Sõbrariik

Helistad välisriiki 30% soodsamalt.

Sõbrariik

Kui mõned Sinu äripartnerid asuvad välisriigis, saad neile helistada 30% soodsamalt. Selleks tuleb Sul määrata nende asukoha riik enda Sõbrariigiks ja helistadki neile soodsamalt.

Sõbrariigiga liitumine on tasuta.

Valin Sõbrariigi

Hinnad

Hind
Sõbrariigi määramine 0 €
Sõbrariigi muutmine iseteeninduses 0 €
esinduses ja klienditoe telefonil 2,71 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Telia Mobiilse elu ärikliendi kõneside paketid saavad valida kuni 5 Sõbrariiki.

Vaata ka Eestist välisriiki helistamise minutihindasid.

Sõbrariigi soodustus kehtib

 • Eestist välismaale helistamisel ning
 • ööpäevaringselt.

Sõbrariigi soodustus ei kehti

 • SMS-ide saatmisel: need tasustatakse tavahinna järgi;
 • mittegeograafilistele ja personaalnumbritele helistamisel;
 • Mobiilse elu kõnepaketis Rootsi, Soome, Norra, Taani, Läti ja Leedu kõnedele, kuna kõned nendesse riikidesse on paketis soodushinnaga.

Personaalnumbritele oma kõnesid suunata ei saa.

Kaksiknumber

Ühe SIM-kaardi ja mobiiliga kaks telefoninumbrit.

Kaksiknumber

Kaksiknumbri teenus võimaldab sul ühe SIM-kaardi ja ühe mobiiliga kasutada kahte mobiilinumbrit: ühte tööl ning teist eraelus.

 • Firmanumbri juurde vormistatud eranumber võimaldab sul helistada sinu nimel olevatele pereliikmete numbritele tasuta
 • Saad kasutada ka m-kaubanduse teenuseid, mida tööandja sinu eest ei tasu
 • Rahvusvaheliste kõnede piirang
 • Rahvusvaheliste kõnede piirang välismaal viibides
 • Tööandja ei näe sinu erakõnede eristust

Tellimiseks külasta esindust.

Tellimine ja hinnad

Hind
Liitumistasu 0 €
Paketitasu (sisaldab 100 min kõneaega) 2,10 €
Miinimumtasu 0 €
Perekõned (kõned kaksiknumbriga sama lepingul olevatele numbritele) 0 €
Telia võrgusisene kõne 0,04 €
Kõned teistesse mobiili- ja püsivõrkudesse 0,04 €
Sõnumimaht 100 tk 1,60 €
Sõnumimaht 500 tk 3,59 €
SMS pärast sõnumimahu ületamist ja valimata mahu korral 0,096 €
MMS Arveldatakse põhinumbri hinnakirja järgi
Videokõne 0,04 €

Tellimine

Kaksiknumbri teenust saab tellida vaid eraklient. Tellimiseks pöördu Telia esindusse.

Kaksiknumbriga liitumisel jääb sulle üks SIM-kaart, mis oli alguses seotud vaid firmanumbriga. Eranumbriks võid saada ka sellise mobiilinumbri, mis on olnud sinu kui eraisiku nimel juba varem.

Väljuvad kõned, SMS-id ja muud tasulised toimingud kajastuvad selle telefoninumbri arvel, mis oli vastava toimingu tegemise hetkel aktiivne. Kummagi numbri omanik saab eraldi arve, kus on peal üksnes tema numbriga kasutatud teenused.

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad AS Eesti Telekom, kes pakub Telia mobiilsideteenuseid (edaspidi Telia) teenuse "Kaksiknumber" tingimused ning kvaliteedinõuded on Telia ja füüsilise isiku vahel sõlmitud liitumislepingu lahutamatud osad..
1.2. Telia võimaldab Teenuse kasutajal käesolevate Teenuse tingimuste kohaselt kasutada ühe SIM-kaardiga Firmanumbrit ja Eranumbrit, millega on võimalik ühte mobiiltelefoni (SIM-kaarti) kasutades tarbida kliendi valikul kas Firmanumbrilt või Eranumbrilt käesolevate Teenuse tingimuste punktis 4 fikseeritud teenuseid ning võtta vastu kliendi valikust sõltumata mõlemale telefoninumbrile sisenevaid kõnesid ja SMS-e. Väljuvaid kõnesid, SMS-e ja muid tasulisi Telia teenuseid maksustatakse vastavalt sellele, milline telefoninumber (Firmanumber või Eranumber) oli helistamise või toimingu tegemise hetkel aktiivne. Arved Firmanumbri ja Eranumbri omanikele väljastatakse eraldi vastavalt liitumislepingute tingimustele.
1.3. Eranumbriga kasutatavate Telia teenuste hulk on piiratud võrreldes Firmanumbri poolt kasutatavate teenuste hulgaga.

2. Mõisted:
2.1. teenus "Kaksiknumber" (edaspidi Teenus) on Telia üldkasutatav teenus, mis võimaldab kliendil ühe SIM-kaardiga kasutada kahte erinevat mobiiltelefoninumbrit;
2.2. Eranumber on Telia ja füüsilisest isikust kliendi (eraisiku) vahel sõlmitud liitumislepingu alusel ning selle tingimuste kohaselt Telia füüsilisest isikust kliendi kasutusse antud Telia telefoninumber, mis on seotud Teenusega;
2.3. Firmanumber on Telia ja juriidilisest isikust kliendi vahel sõlmitud liitumislepingu alusel ja selle tingimuste kohaselt Telia juriidilisest isikust kliendi kasutusse antud Telia telefoninumber, mis on seotud Teenusega.

3. Teenusega liitumise tingimused
3.1. Teenusega liitumise eelduseks on, et eraisik kes soovib kasutada Eranumbrit, peab omama enda kasutuses aktiivset Firmanumbrit, millega seotakse Eranumber.
3.2. Ühe Firmanumbriga saab siduda ainult ühe Eranumbri.

4. Eranumbriga kasutatavad teenused
4.1. Kliendil on võimalik Eranumbriga sõltumatult Firmanumbrist kasutada alljärgnevaid Telia teenuseid:
4.1.1. iseteenindus – Eranumbrile saab teha iseteeninduses eraldi konto;
4.1.2. e-arve – Eranumbrile saab tellida e-arve;
4.1.3. Interneti e-mail GSM-le;
4.1.4. Saldomeenutus – toimib sõltumata Firmanumbrist;
4.1.5. Saldostopp – toimib eraldi Firmanumbrist;
4.1.6. Saldoliin – saldoliinile helistades kuuleb kasutaja aktiivse telefoninumbri konto saldot;
4.1.7. SMS Saldo – SMS-iga saldot pärides näidatakse aktiivse telefoninumbri konto saldo;
4.1.8. Kõned Eestist välismaale.
4.1.9. Eritasuliste kõnede piirang toimib nii Firmanumbrile kui Eranumbrile korraga;
4.1.10. Kõnedeeristus – Kaksiknumbrile saab tellida eraldi kõnedeeristuse

4.2. Kliendil on võimalik Eranumbriga sõltumatult Firmanumbrist kasutada alljärgnevaid Telia lisateenuseid:
4.2.1. Kõnefilter;
4.2.2. Lühivalik perele;
4.2.3. m-Link;
4.2.4. KoduKIT;
4.2.5. MobiKIT;
4.2.6. JahtKIT;
4.2.7. Infomenüü – Eranumbril on võimalik tarbida Infomenüü menüüs olevaid teenuseid;
4.2.8. Maksed mobiiliga teenused – Eranumber saab tellida ja kasutada maksed mobiiliga teenuseid (parkimine, Loto, Id-pilet) sõltumata Firmanumbrist. Eranumber saab teha kõiki maksed mobiiliga teenuste tehinguid, mis põhinevad kõnel ja SMS-l. Lisaks saab Telia Surfpordi vahendusel parkida ja osta Id-piletit;
4.2.9. Sõbrakõned;

4.3. Eranumbri mobiilside piiramine ja/või peatamine ei mõjuta Firmanumbri kasutamist ja vastupidi.
4.4. Tellides liitumislepingu peatamise Eranumbrile, ei mõjuta see Firmanumbrit ja vastupidi, v.a. käeolevates tingimustes toodud piirangud.

5. Telia teenuste kasutamise piirangud Eranumbrile
5.1. Eranumbri kasutamisel tuleb arvestada piirangute ja eritingimustega, mida tava teenuspaketti kasutades ei esine. Kui klient kasutab Eranumbrilt käesolevate tingimuste punktis 5.3. ja/või 5.4. nimetatud teenust või teenuseid, vastutab ta omal riisikol Eranumbri kasutamisel firmaga tekkivate võimalike rahaliste kohustuste eest, mille tasumiskohustus lasub juriidilisel isikul.
5.2. Telia ei teosta Eranumbri ja Firmanumbri vahel kõnede ja/või muude rahaliste toimingute tagasiarveldust (nende vahel ümber tõstmisi), kui klient on Eranumbrilt kasutanud käesolevate tingimuste punktis 5.3. ja/või 5.4. nimetatud teenust või teenuseid, mille tasumiskohustus lasub juriidilisel isikul.
5.3. Teenused, mida ei saa Eranumbrile tellida, kuid mida on võimalik Eranumbrilt kasutada, kui need on Firmanumbrile tellitud ning mille kasutamise korral maksustatakse Firmanumbrit:
5.3.1. GPRS, WAP (kandjaks GPRS), MMS, Data ja Faksi lisanumber;
5.3.2. Kõnepost – kui Firmanumbril on kõneposti teenus, siis suunduvad Eranumbrile tehtud kõned Firmanumbri kõneposti. Kõneposti saab kuulata mõlemalt numbrilt, kuid alati maksustatakse Firmanumbrit;
5.3.3. Rahvusvahelist teenust ei ole võimalik tellida Eranumbrile. Kui Firmanumbril on Rahvusvaheline teenus tellitud, siis saab Eranumbriga välismaal kõnesid ja SMS-e vastu võtta, kuid alati maksustatakse Firmanumbrit. Välismaal viibides Eranumbrilt helistada ja SMS-e saata ei saa!;
5.3.4. Tagasihelistamisteenust ei ole võimalik tellida ega kasutada Eranumbrilt;
5.3.5. TwinSIM-i ei ole võimalik tellida Eranumbrilt.
5.4. Teenused, mis kehtivad samadel alustel mõlemale numbrile:
5.4.1. Suunamised – kui suunata kõik kõned tingimusteta või ükskõik millise suunamise tingimusega mingile telefoninumbrile, siis suunduvad sinna nii Firmanumbrile kui Eranumbrile sisenevad kõned;
5.4.2. Kõnepiirangud kehtivad mõlemale telefoninumbrile (nii Era- kui ka Firmanumbrile);
5.4.3. Piirangute juhtimine mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.4. Koputus mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.5. Vahe- ja konverentskõne eest maksustatakse alati Firmanumbrit;
5.4.6. Juhitav numbrinäit mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.7. Oma numbrinäidu lubamine ja keelamine mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile;
5.4.8. Sisenevate kõnede numbrinäit mõjub üheaegselt nii Firma- kui Eranumbrile.

6. Muud tingimused
6.1. Teenuse suhtes kehtivad Telia teenuste kasutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) ja muud Telia poolt kehtestatud nõuded. Kui Üldtingimused ja muud Telia poolt kehtestatud nõuded lähevad vastuollu käesolevate tingimustega, siis kohaldatakse käesolevates tingimustes sätestatut. Teenuse tingimustes reguleerimata mõistete ja terminite tähendused on fikseeritud Üldtingimustes.
6.2. Kliendil on õigus igal ajal Teenusest loobuda ja oma Eranumber Firmanumbrist lahku vormistada. Sellisel juhul peab klient teostama Telia esinduses või iseteeninduses paketivahetuse, mille käigus eraldatakse talle iseseisev SIM-kaart.
6.3. Firmanumbri liitumislepingu lõpetamisel lõpeb automaatselt Eranumbri liitumisleping - seega eraisik nõustub Eranumbri liitumislepingu lõpetamisega juhul, kui juriidiline isik lõpetab Firmanumbri liitumislepingu.
6.4. Eraisikul on õigus vormistada Telia esindustes liitumine temale sobiva eraisikutele müüdava teenuspaketiga. Kui Eranumbri omanik ei soovi liituda ühegi eraisikutele müüdava teenuspaketiga pärast Firmanumbri liitumislepingu lõpetamist ning Eranumbri liitumislepingu lõppemist, siis kohustub ta tasuma kuni Teenuse lõpetamiseni tarbitud Telia teenuste eest.
6.5. Eranumbri kasutajale laienevad Telia erakliendiprogrammi Topeltpluss soodustused.
6.6. Teenusega liitunud eraisik vastutab mobiilside nõuetekohase kasutamise ja teenuste kohta esitatud arvete õigeaegse tasumise eest, seda ka juhul, kui ta on võimaldanud kasutada oma mobiiltelefoninumbrit kolmandal isikul.
6.7. Telial on õigus ühepoolselt muuta Teenuse osutamise tingimusi, teavitades sellest Teenuse kliente vähemalt 1 (üks) kalendrikuu ette. Kui klient ei nõustu Teenuse tingimustes teostatud muudatustega, on tal õigus etteteatamise aja jooksul liitumisleping üles öelda, teatades sellest Teliale kirjalikult. Kui klient ühe kalendrikuu jooksul alates muudatuste kohta teate saamisest ei ütle liitumislepingut üles, on ta vaikimisega avaldanud oma tahet aktsepteerida Teenuse tingimuste muudatusi täies ulatuses.
6.8. Kliendil on õigus käesolev Teenus üles öelda, teatades sellest Teliale kirjalikult 1 (üks) tööpäev ette. Klient on kohustatud kõik käesoleva Teenuse kehtivuse perioodil liitumislepingust tekkinud finantskohustused täitma ka pärast Teenuse osutamise lõpetamist.
6.9. Käesoleva Teenuse tellimisel annab Klient nii Teliale nõusoleku edastada, töödelda või avaldada andmeid tema kohta Telia esindajatele, samuti trüki- ja postitusfirmadele või pangaasutustele seoses Telia arvete valmistamise ja edastamisega, kellega sõlmitud lepingutes on tingimused teabe konfidentsiaalsuse kohta.
6.10. Liitumislepingu täitmise tagamiseks nõustub klient tema poolt liitumislepingu täitmata jätmise korral sellega seonduvate andmete, sealhulgas isikukoodi, avaldamisega piiramatule arvule kolmandatele isikutele, kusjuures AS Krediidiinfo-s (Maksehäireregister) on kõnealused andmed kättesaadavad kuni seitsme (7) aasta jooksul kliendi poolt Lepingu täitmisest.

7. Tehnoloogiline kvaliteet
Teenuse kvaliteedi kohta kehtivad järgmised nõuded:
7.1. rikete arv mobiiltelefonivõrgus baasjaama kohta kalendriaasta jooksul võib olla kuni 0,2;
7.2. rikete arv mobiiltelefonivõrgus tarbijaliini kohta kalendriaasta jooksul võib olla kuni 0,2;
7.3. ühenduse loomise aeg:
7.3.1. Telia telefoninumbrite vahelise kõne korral mitte üle 15 sekundi;
7.3.2. Telia telefoninumbrilt teiste telekommunikatsioonivõrkude numbritele kõne korral mitte üle 25 sekundi.

Kaksiknumbri kasutamisel tuleb sul enne kõne alustamist sisesta teenusekood, et eristada kas helistad välja tööandja või eraisiku numbrilt.

Toiming Valitav kood
Firmanumbri aktiveerimine *201#
Eranumbri aktiveerimine *202#
Aktiveeritud numbri päring *200#

Selleks, et era- või firmanumbri aktiveerimine oleks kiire, salvesta teenusekoodid telefoniraamatusse või kiirvaliku menüüsse.

Numbrinäit

Kui Sa kaksiknumbri teenust kasutades välja helistad, näeb vastuvõtja seda numbrit, mille sa enne kõnet aktiveerisid.

Kui näed, et sissehelistaja

 • numbri alguses on 00372, siis helistab ta eranumbrile
 • number on tavaformaadis (+372), siis helistab ta firmanumbrile.

Kui kasutad kaksiknumbri puhul TwinSIM'i teenust ja kui TwinSIM'i suunamine on aktiivne, siis ühendatakse TwinSIM'i seadmele (nt nutikellale) nii era- kui ka firmanumbrile sisenevad kõned.

Kaksiknumbri teenuse kasutajal ei ole mõtet suunata kõnesid firmanumbrilt eranumbrile ja vastupidi, kuna telefon heliseb olenemata sellest, kummale numbrile kõne tuleb.

Parkimisteenust saad korraga kasutada ainult ühelt numbrilt, kas era- või firmanumbrilt.


Kõne vastamine