IT-teenuste portaal

IT-teenuste kliendiportaal on mõeldud Telia suurklientide pöördumiste operatiivsemaks edastamiseks. Portaalist saab reaalajas infot kliendipöördumiste käsitlemise ja spetsialistide tehtavate tööde kohta. Samuti on kliendi kontaktisikutele portaali kaudu kättesaadavad varasemad IT-pöördumised klienditeenindusse.

Lisaks pöördumistele on IT-portaali kaudu võimalik saada kogu vajalikku infot nii serverite, rakenduste, andmebaaside, arvutitöökohtade jms IT -teenuste ning lepingute kohta.

Sisene kliendiportaali