VAHENDUSJAAMA IP ÜHENDUS

Kui sinu ettevõttes on kasutusel mitu lauatelefoni ja IP telefonijaam ning soovid telefonidega samaaegselt teha mitmeid kõnesid, soovitame sulle vahendusjaama IP ühendust ehk ViPÜ-t. ViPÜga saad telefonijaama lihtsalt ja kiiresti ühendada telefonivõrguga, teenuse kasutamise eelduseks on vaid interneti olemasolu.

 • Töökindel lahendus, ühendusi on võimalik dubleerida
 • Lihtne ja kiire kasutuselevõtt
 • Paindlikult muudetav hind

VALI OMA ETTEVÕTTELE SOBIV LAHENDUS


NUMBRIPÕHINE ARVELDAMINE

Sobib klassikalise kontoritelefoni vajadusega ettevõttele, kellel on kuni 100 telefoni. Igale numbrile kehtib kolme* samaaegse kõne piirang.

Arvelduse ühikuks on ViPÜ number, mis võimaldab vahendusjaama ja telefonivõrgu vahel sisenevaid ja väljuvaid kõnesid. Igale numbrile kehtib kolme samaaegse kõne piirang (sisenevad + väljuvad kõned)*. Numbreid saab tellida nii üksikult kui vahemikena.

KÕNEKANALIPÕHINE ARVELDAMINE

Sobib kõnekeskustele, klienditeenindustele ja suurema telefoniarvuga klientidele, kus ühel numbril peab saama teha üheaegselt rohkem kõnesid kui kolm*.

Arvelduse aluseks on ViPÜ kanal ja DDI (Direct Dial In ehk otse sisse valimise) numbrid. Kõnekanalite arv määrab telefonivõrgu ja vahendusjaama vaheliste samaaegsete kõnede arvu (sisenevad + väljuvad kõned), DDI number/numbrivahemik määratleb numbriavaruse, millega sidevõrgu ja vahendusjaama vahel kõnesid teha saab.

*Kolme samaaegse kõne näide: Esimene kõne on PBX-i (PBX ehk Private Branch Exchange) sisenev ja edasi suunatud teise kõnena mobiilile. Samale numbrile helistab sisse uus, arvestuslikult kolmas kõne, mis suunatakse sekretärile


HINNAKIRI

Hinnad alates 01.12.15Hind KM-taHind KM-ga
Numbri kuutasu (iga numbri kohta)*1,85 €2,22 €
Kanali kuutasu**5,55 €6,66 €
1 DDI numbri kuutasu0,06 €0,07 €
10 DDI numbri kuutasu*0,60 €0,72 €
100 DDI numbri kuutasu6 €7,20 €

* kuni 3 samaaegset kõnet numbri kohta
** kanali arv määrab samaaegsete kõnede arvu


TEHNILISED TINGIMUSED

Parima töökindluse ja kvaliteedi saavutamiseks soovitame Vahendusjaama IP ühenduse alustooteks Telia interneti.

 • Vahendusjaama ühenduste puhul on eelduseks internetiühendus, soovitavalt Telia QoS (Quality of Service) toega internet
 • Internetiühenduse kiiruse valikul tuleb lähtuda sellest, et üks kõnekanal vajab umbes 100 kbit/s andmeedastusmahtu
 • Vahendusjaama IP-ühenduse puhul autoriseeritakse kliendi IP-vahendusjaama liiklust ainult varem kindlaks määratud IP-aadressilt, siis on interneti ühendusel vajalik avalik staatiline internetiaadres
 • VoIP kõnesideteenuse kvaliteedi tagamiseks soovitame LAN võrgus kasutada ainult switch’e. Kindlasti pole soovitatav ühendada järjestiku üle 4 switch’i ja hub’ide kasutamist tuleks kindlasti vältida
 • Soovitame kontori kriitilisemad LAN sõlmed ja IP-telefonidega töökohad varustada katkematu toite allikatega (UPS)

PARAMEETRID

Ühendatav vahendusjaam peab vastama ka teatud tehnilistele parameetritele.

Ühendatav vahendusjaam peab vastama järgmistele tehnilistele parameetritele:

 • kõneside toimimiseks on vajalik kas G711A koodeki olemasolu;
 • vahendusjaam peab vastama RFC3261 ja RFC 3264 kehtestatud nõuetele;
 • vahendusjaam peab avama RTP-striimi 180, 183 ja 200 vastusekoodi saabudes;
 • üksteisele järgnevate erineva SDP-sisuga 180 ja 183 vastusekoodide saabumisel peab vahendusjaam kasutama hiljem saabunud SDP-d;
 • SDP muutumisel enne kõnele vastamist peab vahendusjaam aktsepteerima uut SDP-d ja muutunud TO-tag’i;
 • 180 Ringing vastusekoodi saamisel ilma SDP-ta peab vahendusjaam genereerima lokaalse kutsekontrolli signaali;
 • DTMF-signaalide saatmine ja vastuvõtt peavad vastama RFC2833 nõuetele;
 • lisaks RFC3261 kirjeldatud autentimismeetodile peab vahendusjaam toetama RFC2617 autentimismeetodit “Digest Access Authentication scheme”;
 • sessiooni taimerid peavad vastama RFC 4028 kehtestatud nõuetele;
 • vahendusjaama asumisel aadressitransleerimisega internetiühenduse taga peab vahendusjaam avama kõnestriimi kuulmaks kutsekontrolli või võrguteadet;
 • switch ei tohi kasutada voo kontrollimist (flow control).

Vahendusjaama seadistamise parameetrid:

Vahendusjaama registreerumine süsteemis on kohustuslik.
Registreerumiseks kasutatakse nn “pilootkontot” (1 konto vahendusjaama kohta).

 • Registrar: pbx.elion.ee
 • Outbound proxy: proxy.pbx.elion.ee
 • Username format (From), REGISTER: sip:sip.Pxxxxxxxx@pbx.elion.ee
 • Auth username format, REGISTER: sip:sip.Pxxxxxxxx@pbx.elion.ee

Väljuvate kõnede tegemiseks peab konto olema süsteemis registreerunud asukohast (ip-aadress ja port), kust kõne algatatakse. Kõnede tegemiseks on kohustuslik INVITE sõnumis kasutada välja P-Preferred-Identity eelnevalt registreeritud sip-urliga.

 • Proxy: pbx.elion.ee
 • Outbound proxy: proxy.pbx.elion.ee
 • Username format(P-Preferred-Identity), INVITE: sip:sip.Pxxxxxxxx@pbx.elion.ee
 • Username format (From), REGISTER: sip: +372xxxxxxx@pbx.elion.ee;user=phone
 • Auth username format, REGISTER: sip:sip.Pxxxxxxxx@pbx.elion.ee
 • Kohustuslikud koodekid: g711a (pcma)

TEENUSTE PORTAAL

Vahendusjaama ip ühendust on võimalik hallata teenuste portaalis

Teenuste portaalis saab:

 • muuta ViPÜ salasõna;
 • lisada või muuta IP-aadressi;
 • tühistada/aktiveerida IP-aadressi kontrolli SIP konto põhiselt;
 • anda PBX hooldajale ligipääsu teenuste portaalile ViPÜ seadistamiseks, luues nn administraatori (administraatoril on peakasutajaga samad võimalused, kuid administraator ei saa lisada ega muuta teisi administraatoreid);
 • anda igale ViPÜ numbri kasutajale teenuste portaali ligipääsu, kus kasutaja saab:
 • vaadata oma telefoni kõneregistrit (vastatud, vastamata, suunatud ja valitud kõned);
 • juhtida suunamisi (otsene või viivitusega, kui number on kinni või ei ole kättesaadav);
 • määrata suunamiste kaugeltjuhtimise numbrit.

Peakasutajale on teenuste portaalile ligipääsu tagamiseks vajalikud e-posti aadress ja mobiilinumber. ViPÜ peakasutajal on väga suured teenuse seadistamise õigused, mistõttu oleme turvalisuse tagamiseks loonud teenuste portaali sisse logimise kahe sammuna. Pärast kasutajatunnuse ja salasõna sisestamist peab peakasutaja sisestama ka tema mobiilile saadetud PIN-koodi. Peakasutaja mobiilinumbrit saab muuta ainult Telia klienditeeninduse kaudu.

MILLINE LAHENDUS SOBIB MINU ETTEVÕTTELE?

 1. Numbripõhine arveldamine Kui sinu ettevõtte telefonijaamas on näiteks 60 telefoni, mis ei vaja rohkemat kui 3 samaaegset kõnet, soovitame numbripõhist arveldamist.
 2. Kanalipõhine arveldamine Sinu ettevõtte telefonijaamas on 60 telefoni, millest 10 on klienditeeninduse telefonid ja 50 kontoritelefonid. Klienditeeninduse 10 telefonile sisenevad kõned ühe klienditeeninduse numbri vahendusel ja välja helistades näitavad nad ka klienditeeninduse ühtset numbrit, seega ühel numbril võib samaaegselt olla kümneid kõnesid. Sellisel juhul soovitame kanalipõhist ViPÜ-t. Toodud näite puhul tuleb DDI numbrite arvuks valida 60 ja samaaegsete kõnede ehk kõnekanalite arv tuleb määratleda vastavalt oma vajadustele.
  Näide:
 3. Klienditeeninduse kõnekeskus teenindab maksimaalselt 15 kõnet (10 agenti räägivad ja 5 kõnet on ootel järjekorras).
 4. Ülejäänud 50-st telefonist peab 1/3 saama korraga rääkida ehk vaja on 17 kõnekanalit. Seega on kokku vaja 32 kõnekanalit (15 + 17) ja 60 DDI numbrit.
 • Üleminek isdn primaarühenduselt Kui su ettevõttel on täna ISDN primaarühendus vahendusjaamale 30 kõnekanali ja 200 DDI numbriga, siis üleminekul ViPÜ tootele soovitame kanalipõhist maksustust 30 kõnekanali ja 200 DDI numbriga.