LAUATELEFONI LISATEENUSED

Lauatelefoni lisateenused muudavad sinu äri igapäevased asjaajamised lihtsamaks ning mugavamaks.

Kui sa allolevatest lisateenustest endale sobivat ei leia, võta meiega ühendust ja küsi nõu.

KÕNEJÄRJEKORD JA AUTOMAATSEKRETÄR (IVR)

Kõnejärjekord võimaldab võtta sisenevad kõned järjekorda ja mängida helistajale helifaili (ootemuusikat- ja/või teksti).

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR)

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR) on Telia Äritelefoni lisateenus, mis koosneb kahest eraldi või koos müüdavast funktsionaalsusest.

Kõnejärjekord võimaldab võtta sisenevad kõned järjekorda ja mängida helistajale helifaili (ootemuusikat- ja/või teksti). Võimalik on ka enne järjekorda võtmist edastada helistajale tervitusteade, mis mängitakse alati lõpuni ja seejärel suunatakse kõne järjekorda.

Automaatsekretär võimaldab helistajal valida klahvivalikutega sobiva teenuse.

Teenusel on kaks ajagraafikuga juhitavat töörežiimi:

 • Avatud töörežiimis võetakse teenuse raames kõned järjekorda või võimaldatakse helistajal teha teenuse valikuid klahvidega.
 • Suletud töörežiimis kõne lõpetatakse ja/või edastatakse helistajale varem salvestatud teade või suunatakse teisele numbrile. Suletud režiimis pole järjekord ja IVR teenus kasutatavad.

Ajagraafikuga saab määrata teenuse avatud kellaajad, kuupäevad ja nädalapäevad vahemikena või üksikute kuupäevade ja nädalapäevadena. Kui ühtegi aega ei ole määratud, siis on teenus pidevalt avatud (algseis). Avatud ajal on võimalik helistajale edastada esmalt tervitusteade ja seejärel järjekorra helifail. Tervitusteadet soovitame kasutada siis, kui esmalt on vaja helistajale edastada alati lõpuni mängitav teade.

Kõnejärjekorra teenuse algseadistusena suunatakse kõned otse järjekorda.

Automaatsekretäri algseadistusena suunatakse kõned ilma järjekorrata otse telefoninumbrile. Järjekorda võetavate kõnede arvu või ooteaja piiramine võimaldab tingimuste täitumisel edastada helistajale teate hetkelisest ülekoormusest ja paluda kliendil veidi ajapärast uuesti helistada. Järjekorda võetavate kõnede arvu või maksimaalset ooteaega võiks arvutada ja hinnata keskmise kõne kestvuse ja ootava kliendi kannatlikkuse järgi. Näiteks, kui keskmine kõne pikkus on 1 minut ja järjekorda võetakse 10 kõnet, siis tuleks hinnata, kas 10-s teile järjekorda jääja on ikka valmis ootama 10 minutit või oleks ausam panna piirang väiksemaks ja edastada helistajale ülekoormuse teade koos palvega helistada veidi hiljem uuesti.

Hinnad

TeenusHind KM-taKMHind KM-ga
TeenusKõnejärjekordHind KM-ta7KM1,4Hind KM-ga8,4
Automaatsekretär (IVR)71,48,4
TeenusKõnejärjekorra ja Automaatsekretäri konfigureerimineHind KM-ta20KM4Hind KM-ga24

Kellele on Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenus on mõeldud?

Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenus on mõeldud klientidele, kelle telefonile tuleb tavapärasest rohkem sisenevaid kõnesid, kuid samas pole ka niipalju, et kaaluda Kõnekeskuse teenuse kasutusele võtmist.

Klientidena võiks seda teenust kasutada firma üldisele numbrile vastavad sekretärid, klientide tellimusi vastu võtvad väiksemad klienditeenindused, näiteks juuksuritöökojad, ilusalongide või spordiklubide infotelefonid. Kindlasti sobib teenus näiteks perearstidele, kellel on teatud tundidel nädalas telefonikonsultatsiooni ajad.

Lisaks sobib teenus klientidele, kes soovivad töövälisel ajal anda teada helistajatele oma töötamise ajad uuesti helistamiseks.

Ühe võimalusena saavad kliendid kasutada seda, et ootejärjekorra ajal edastada helistajale mingit informatsiooni oma ettevõtte või teenuste kohta.

Kokkuvõtlikult soovitame teenust klientidele, kelle telefon on sageli hõivatud ja nad soovivad helistajale luua mugava võimaluse järjekorras oodata, selle asemel, et lasta kliendil korduvalt uuesti helistada.

Piirangud

Teenus ei ole mõeldud masshelistamiste ja telefonihääletamiste korraldamiseks ja seetõttu on Teenuse pakkumise aluseks olevate tehniliste vahendite ülekoormatuse vältimiseks ühes minutis vastu võetavale kõnekutsete arvu ülempiiriks 300 kõnekutset. Nimetatud ülempiiri ületavas ulatuses jäetakse antud minutil järgnevad kõnekutsed käsitlemata.

Teenuse haldamine

Teenust saab klient ise hallata Ärikliendi iseteeninduses teenused.telia.ee alamjaotuses Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR) ja Helifailid.

Peale Kõnejärjekorra teenuse aktiveerimist rakendub helistajale koheselt järjekorra helifail (teade koos muusikaga).

Automaatsekretäri (IVR) teenuse toimima hakkamiseks peab klient iseteeninduses teenuse seadistama- aktiveerima helifaili ja vastavad klahvivajutused. Ajutiseks peatamiseks on kliendil võimalik iseteeninduses ajagraafik välja lülitada ja rakenduvad suletud aja seadistused.

Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenuse paremaks toimimiseks soovitame kasutada Äritelefoni ekstra paketti. Ekstra paketi kasutamist soovitame eelkõige kasutada olukordades, kus vastatud kõnesid suunatakse sageli edasi teisele numbrile.

TARGAD KÕNED

Targad kõned seob äritarkvara Telia Äritelefoniga ja võimaldab sul alustada telefonisuhtlust mugavalt arvuti kaudu.

Targad kõned

Telia Äritelefoni lisateenus Targad Kõned seob äritarkvara Telia Äritelefoniga ja võimaldab sul alustada telefonisuhtlust mugavalt arvuti kaudu.

Teenus on suunatud ettevõtetele, kelle töö osaks on äritarkvara abil aktiivne suhtlus klientidega. Teenuse abil saab lihtsasti võtta kasutusele kliendisuhtlust hõlbustavad abivahendid.

Kliki ja helista

Kõne saad alustada arvutis olevast kliendiandmebaasist, klikkides kliendi telefoninumbrile. Klikkides heliseb esmalt enda telefon, toru hargilt võttes vastuvõtja oma, mille järel need kaks liini Telia poolt ühendatakse.

KÕNE SIDUMINE KONTAKTIKAARDIGA

Sissetulevast kõnest annab teada arvutiekraanile ilmuv hüpikaken. Kui tegemist on kliendihaldustarkvarasse sisestatud kontaktiga, kuvatakse helistaja nimi. Lisaks on võimalik helistaja kohta kohe eelnevaid märkmeid lugeda või uusi kirjutada.

MUUD FUNKTSIOONID

Lisaks eelnevale hõlmab teenus mitmeid lisafunktsioone, nagu näiteks kõneregistri päring, ettevõtte Äritelefoni numbrite listimine äritarkvaras, automaatne kontaktide sünkroniseerimine, telefoniraamat, jm.

Vaata Tarkade Kõnede teenust tutvustavat videot siit.

Telia Äritelefoni lisateenus Targad Kõned kuutasu sisaldub Äritelefoni teenuse kuutasus.

Telia Äritelefoni lisateenuse Tarkade Kõnede äritarkvara ametlikud koostööpartneid on:

Kõnepost ja faksipost

Kui Sul ei ole võimalik oma kõnedele vastata, saad need suunata kõnepostkasti. Võta faksid vastu Faksipostkastiga ja loe edaspidi fakse oma arvutiekraanilt.

Kõnepost ja faksipost

 • Kõned suunatakse postkasti, kui aktiveerid vastava suunamisteenuse oma postkasti numbrile.
 • Postkasti jäetud teadetest saad info e-kirjaga
 • Postkast on aktiveeritud ööpäevaringselt, et ükski kõne või faks kaduma ei läheks
 • Telia Äritelefoni kasutajad saavad kasutada ka Äritelefoni numbriga seotud Kõneposti teenust (number 147), vt Äritelefoni teenuseid siit.

Tellimine ja hinnad

Liitumistasu0,00 €
Kõneposti kuutasu0,53 €
Faksiposti kuutasu1,07 €
Kasutustasunumbrile 148191xxxx helistades 0,0352 €/min

Hinnad ei sisalda käibemaksu


Kasutamine

ToimingValitav number
Postkasti teenindusmenüüsse helistamine: võimaldab kuulata kõneteateid ning teenust seadistada148191xxxx (Telia võrgust), kus xxxx on Teie postkasti unikaalne number
+3726119912 järelvalikuga (välismaalt või Eesti teistest võrkudest)
Postkasti number148191xxxx on valitav ainult Telia võrgust
TeenusKõnepostFaksipost
Teadete arv kuni999 tk999 tk
Tervituse pikkus kuni5 min
Kõneteate pikkus kuni3 min
Kõne salvestamise pikkus kuni30 min (3x10min osadena)
Faksiteate pikkus kuni18 min
Kuulamata teateid hoitakse31 päeva31 päeva
Salvestatud teateid hoitakse31 päeva31 päeva
Kuulatuid teateid hoitakse31 päeva31 päeva
E-posti aadressile edastatuid teateid hoitakse31 päeva31 päeva
E-postile edastatava helifaili formaat.wav
E-postile edastatava faksisõnumi formaat.tif
Saatja e-posti aadressnoreply@telia.eenoreply@telia.ee

Kõned suunduvad Postkasti kui oled oma telefoni- või faksinumbri suunanud Postkasti numbrile. Suunamisteenuste kohta loe lähemalt siit.

Telia telefoni- või mobiilinumbrilt:

 • Oma personaalsele Postkasti numbrile 148191xxxx
 • kuuldes tervitust vajuta #
 • sisesta oma postkasti PIN-kood.

Välismaalt ja Eesti teiste operaatorite võrkudest:

 • +3726119912 ja seejärel järelvalikuga postkasti number 148191xxxx

Vali oma Postkasti number 148191xxxx, kuuldes tervitust vajuta #-klahvi. Sisesta oma postkasti PIN-kood. Kui sulle on sõnumeid jäetud, teatatakse uute sõnumite arv ja alustatakse automaatselt nende ettemängimist alustades esimesena jäetud (vanimast) kuulamata sõnumist.

 • Koheselt sõnumi kuulamine 7 (võimaldab sõnumi andmete ettelugemise ajal kohe minna edasi selle kuulamise juurde)

Sulle mängitakse ette esimene sõnum, misjärel võid toimida järgnevalt:

 • Kuulamine uuesti: 1
 • Salvestamine: #
 • Kustutamine: *
 • järgmine: 6

Teate kuulamise ajal on Sul järgmised võimalused:

 • tagasikerimine: 7
 • algusesse: 1
 • edasikerimine: 9
 • järgmine: 3
 • eelmine: 4

Postkasti kõnemenüüs saad muuta oma tervitusteadet ja PIN koodi ning keelata sõnumite postkasti jätmine (postkasti helistajad kuulevad tervitusteadet – sõnumite jätmise keelamise korral salvesta ja aktiveeri postkasti kõnemenüüs ka oma vastav personaalne tervitusteade).

Postkasti sõnumite edastamise e-posti aadressi muutmiseks pöördu Telia klienditeeninduse poole.

Helista oma postkasti. Tervitusteksti salvestamiseks vali peamenüüs number 2 ja järgida juhiseid. Saab valida 4 Telia eelsalvestatud tervituse vahel või salvestada oma häälega teate, mille kõnepost mängib ette. Näide, millisena kuuleb helistaja salvestatud tervitust: “Tere, see on Toomas Kase kõnepost. Hetkel ei saa ma Sinu kõnele vastata, jäta palun teade”.

Kui tervitust salvestatud ei ole, siis mängitakse helistajale ette teade: “” Tere! Selle telefoninumbri kasutaja soovib, et jätaksite pärast helisignaali oma teate tema kõneposti. “

Eelsalvestatud teated:

 • Tere! Selle telefoninumbri kasutaja soovib, et jätaksite pärast helisignaali oma teate tema kõneposti. (meeshääl)
 • Tere! Kahjuks ei saa teie kõnele hetkel vastastata. Jätke oma teade pärast helisignaali ja ma helistan teile esimesel võimalusel tagasi. (naishääl)
 • Tere! Kahjuks ei saa teie kõnele hetkel vastastata. Jätke oma teade pärast helisignaali ja ma helistan teile esimesel võimalusel tagasi. (meeshääl)
 • Tere! Palun jätke oma teade postkasti. (naishääl)

PIN-kood takistab võõrastel Sinu kõneposti kuulamist ja kõneposti seadete muutmist. PIN-kood on 4-kohaline number ja on igal ajal muudetav. Algselt määratakse PIN kood teenuse tellimisel. Kui valite põhimenüüst (5) “PIN kood”, tuleb sisestada uus kood. Sisestage kood neljakohalise numbrina. Kood ei tohi sisaldada sümboleid * ja # ega olla 0000.

Kõneposti saab kasutada diktofonina, salvestamaks kõnega mõnd olulist mõtet. Samuti võid salvestada oma telefonivestluse, luues konverentskõne, mille üheks osapooleks on kõnepost.

Salvestuse kasutamiseks helista kõneposti, vajuta #, sisesta PIN-kood ja vajuta 8. Telefonivestluse salvestamiseks loo konverentskõne kõneposti ja teise osapoolega ning ühenda kõned. Näiteks: Helista kõigepealt kõneposti, seejärel vali vahekõne ja helista soovitud inimesele. Konverentskõne moodustamiseks vajuta telefonil klahvi 3. Salvestamine toimub 10-minutiliste tsüklitena (kokku kuni 30 minutit) kõnet katkestamata.