KOHTVÕRKUDE LAHENDUS

Kohtvõrkude lahenduse haldusteenusega loome kiired ja turvalised andmesideühendused sinu erinevate kontorite sidumiseks ühte võrku, mis on eraldatud internetist tsentraalse tulemüüriga.

Äritegevuse sujumiseks liiguvad tähtsad andmed alati eelisjärjekorras ja garanteeritud kiirusega.

Küsin pakkumist

TURVALINE LIGIPÄÄS

Kohtvõrkude kaugtöö võimaldab sinu ettevõtte töötajatele turvalise ligipääsu sisevõrgus olevatele andmetele ja infobaasidele ka väljaspool kontorit.

LIHTNE

Saad valida endale sobiva ühenduse kiiruse vastavalt iga harukontori tehnilistele võimalustele.

KIIRE TÖÖ

Teenusekvaliteedi profiili aitab sul koostada Telia võrguadministraator.


TEENUSEST LÄHEMALT

  • Kontoritevahelised ühendused ei sõltu avaliku interneti liiklusest: loome vajadusel igale kontorile sobiva kiirusega ja turvalise internetiühenduse otse Telia magistraalvõrgust tsentraalse tulemüüri kaudu.
  • Telia Kohtvõrkude lahendus vastab ISKE versioon 6.00 turbeklassile M. Kohtvõrkudevahelist andmesideühendust võimaldav seade kuulub Teliale, kes paigaldab ja haldab seadmeid igas Kohtvõrgu ühenduspunktis.
  • Teenusekvaliteedi profiil (QoS) on andmevahetuse prioriseerimise lisateenus, mis määrab, kui suur protsent üldisest ühenduse kiirusest eraldatakse kliendi üksikule andmevahetusteenusele.
  • Standardsel lahendusel on vaikimisi kõneside andmeklass (VoIP). Vastavalt vajadusele saab tellida lisaks vaikimisi andmeklassile kuni kolm kliendi andmeklassi.
  • Teenusekvaliteedi profiili koostab Telia administraator. Andmeklassi tuvastamine toimub andmevoo alguse ja lõpu IP-aadresside ning portide alusel. Kui mingi andmeklass ei kasuta temale eraldatud kiirust, jaotatakse see võrdeliselt teiste andmeklasside vahel ära.
  • Tsentraalne interneti ligipääs ja tulemüür võimaldavad kliendi kohtvõrkudele internetiühendust vastavalt kõigi kontorite summaarsele vajadusele. Internetti pääseb läbi Telia keskse tulemüüri.
  • Kliendile eraldatakse staatiline IP-aadress, liiklusele tehakse võrguaadresside transleerimist (NAT) ja pordi suunamised erikontorite kohtvõrkudesse.
  • Kohtvõrgu tellimisel on võimalik loobuda Telia Tsentraalsest internetist ja suunata interneti liiklus näiteks peakontorisse, kus asub ettevõtte keskne internetiühendus ja selle tulemüür.
  • Tsentraalse kaugtöö konto on litsentsipõhine lisateenus. Igale kasutajale tuleb tellida eraldi konto ja paigaldada mobiilsele seadmele “Cisco AnyConnect” tarkvara.
  • Kohtvõrkude lahenduse eeldusteenus on Telia andmeside ühendus, mis levib ka välisriikidesse.

Standardse lahenduse seadmete rent on teenuse kuutasu sees. Eriseadmeid tellitakse vastavalt vajadusele ja sellisel juhul lisandub seadme rent teenuse hinnale.

Kohtvõrkude lahendusega paigaldame kliendile järgmiseid äriklassi kõrgekvaliteetseid seadmeid:

Cisco C892FSP-K9

8 Gigabit Ethernet LAN porti SFP liides

Cisco 88X seeria

4 LAN porti (kasutame xDSL ühendustel)

Juniper SRX-100

8 LAN porti

Selleks, et kasutada kaugtööd, tuleb oma sülearvutile või nutiseadmele paigaldada “Cisco AnyConnect” tarkvara, mille kasutamine on teenuse hinna sees.

Millised ohud toob kaasa tasuta andmevahetus üle interneti?

Interneti kasutamine ettevõte sisemiseks info vahetuseks pole alati turvaline ega mugav. Seda põhjusel, et taoline andmevahetus on lugemiseks kättesaadav paljudele ausatele isikutele, kes kannavad hoolt interneti toimimise eest, aga ka pahatahtlikele kodanikele üle maakera.

Kas hoian kokku kui teen ise virtuaalse privaatvõrgu üle interneti?

Virtuaalne privaatvõrk internetis on nagu isikliku autoga liikumine tiheda liiklusega linnas, privaatne kuid kiirus oleneb ummikutest ning tipptunnil ootavad kõik. Isetehtud võrguga tuleb seadmetesse investeerida ja selle eest ise hoolt kanda. Otstarbekam on kasutada teenust, mis on riskivaba, aga tagab kindla kiiruse mugavaks tööks.

Mis eeliseid annab privaatvõrk Telia magistraalvõrgus?

Virtuaalne privaatvõrk Telia magistraalvõrgus on nagu personaalne sõidurada tiheda liiklusega linnas. Selle teenusega on sinu töötajatele eraldatud privaatsed sõidurajad uksest-ukseni. Nii on teenuse kvaliteediga tagatud, et kiireloomulised tööd saavad alati eelisjärjekorras tehtud. Taoline prioritiseerimine on võimalik vaid antud teenusega. Kohtvõrkude lahendusega võidad aega ja hoiad kokku kulutusi.

Mis piirangud on traadita ühendustega?

Raadioühendused on nagu jalgratta sõit – pääsed küll igale poole ja enamasti kiiresti, kuid kindlust pole ja iga ilmaga hästi ei sõida. Näiteks, 3G puhul on tegemist piiratud andmeedastuskanali jagamisega kõigi piirkonna kasutajate vahel. Üldise koormuse suurenemisega pole ärikliendile vajalik ressurss tagatud.

Kui turvaline on Telia Kohtvõrkude lahendus?

Telia Kohtvõrkude lahendus vastab ISKE versioon 6.00 turbeklassile M. ISKE on infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem. ISKE väljatöötamisel ja arendamisel on aluseks võetud Saksamaa BSI (saksa k. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, inglise k. Federal Office for Information Security) avaldatav infoturbe standard – IT Baseline Protection Manual (saksa k. IT-Grundschutz).

ÄRIVAJADUSTELE VASTAV OMAVÕRKLAHENDUS ON MUGAV

Loe lähemalt, kuidas ärivajadustele vastav kohtvõrk tagab sinu ettevõttele eelisjärjekorras ja garanteeritud kiirusega andmevahetuse.

Loen lähemalt

TELLI ARVUTIVÕRKUDE HALDUSTEENUS

Haldusteenuse kuutasu arvutame välja vastavalt kokkulepitud teenustasemele ja mahule.

või võta ühendust oma kliendihalduriga.