Background

Crowd Insights

Telia mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete abil saad asukohapõhise ülevaate inimeste liikumismustritest. Langeta nutikamaid äriotsuseid ja analüüsi andmepõhiselt juba tehtud otsuste mõju.

Müügiargumendid

  • Kiire, usaldusväärne ja põhjalik analüüs

  • Läbipaistvad andmed Telia mobiilsidevõrgust

  • Alati anonüümne ja GDPRi nõuetele vastav

  • Ainulaadne võimalus andmepõhiselt äriotsuseid parendada

1 kuu tasuta

30 päevaks tasuta ligipääs Telia City Vitality Insightsi liikumismustrite aruandele.

Mis on Crowd Insights?

Crowd Insightsi teenus pakub asukohapõhist ülevaadet rahvahulkade liikumismustritest. Nii saad analüüsida inimeste liikumist ja langetada nutikamaid äriotsuseid. Teenus toetub Telia mobiilivõrgu anonüümsetele koondandmetele.

Jaekaubandus

Crowd Insights jaekaubandusele

Kombineerime Telia mobiilivõrgust ja sinu kohalikust wifi võrgust pärit anonüümset infot, et saaksid mõista nii olemasolevate kui potentsiaalsete klientide liikumismustreid. Analüüsi inimeste liikumise sõltuvust kellaajast, aastaajast ja ilmastikutingimustest ning võrdle praegust hetke varasemate trendidega.

turism

Crowd Insights üritustele ja turismile

Selleks et olla atraktiivne ja asjakohane turismisihtkoht, on vaja mõista oma külastajate käitumist. Kui tead, kus väljast tulnud külastajad oma aega ja raha kulutavad, saad neile paremaid võimalusi pakkuda ning oma turunduskulude ja investeeringute tasuvust optimeerida.

Telia Crowd Insightsi abil saad teada, kus inimesed enne ja pärast üritust aega veedavad, kui paljud külastajad tulevad üheks päevaks, paljud jäävad ööseks jne.

Kuidas on andmetest ürituste korraldamisel abi?
Linnad

Crowd Insights linnadele

Selleks et muuta oma linn paremaks elu-, töö- ja külastuskohaks, on vaja mõista, kuidas inimesed sellega suhestuvad. Kust ja kuhu inimesed reisivad? Kuidas inimhulgad suurüritustel liiguvad? Mõõda inimeste aktiivsust asukohapõhiselt, võrdle erinevaid asukohti omavahel või inimeste aktiivsust samas asukohas erinevatel päevadel.

transport

Crowd Insights transpordile

Parema ühistransporditeenuse pakkumise võti peitub reisijate soovide mõistmises ja nende soovide täitmiseks tõhusamate viiside leidmises. Vaata, kust inimesed oma käike alustavad, kus lõpetavad ning kus nad vahepeal viibivad; leia oma transpordivõrgustikus lüngad, mida saaks uuteks marsruutideks muuta ning mõõda kasutuselevõetud meetmete mõju – võimalusi on lõputult.

c02

Crowd Insight CO2 vähendamiseks

Crowd Insights võimaldab omavalitsustel mõõta ja võrrelda erinevate marsruutide ja transpordiliikide CO2 heitkoguseid.

See aitab mõista, millistel tegevustel on suurim mõju ning neid edusamme ka mõõta ja jagada. Üksikasjaliku ülevaate saamiseks kasutatakse Telia mobiilivõrgu anonüümseid koondatud liikumisandmeid.

Rohkem infot selle kohta, kuidas saad CO2-heite vähendamisele kaasa aidata, leiad Telia keskkonnateabe leheküljelt.

Privaatsus ennekõike

Meie klientide turvalisus on meie olulisim prioriteet. Kõik Crowd Insightsi raportid on loodud konfidentsiaalsuse eeskirju järgides ning andmeid kogutakse, salvestatakse ning anonüümitakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja e-privaatsuse direktiivi nõuetele.

Holger Haljand
 
Telia Crowd Insight

Transpordiamet katsetab liikluse analüüsimist mobiilsete liikuvusandmete abil

Transpordiamet võttis liikluse planeerimiseks kasutusele Telia Crowd Insights platvormil põhineva lahenduse, mis võimaldab mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal analüüsida inimhulkade liikumist nii konkreetsel ajahetkel kui pikema perioodi vältel.

Seadmete rent

Telia Avatud Uste Päeval tutvustati kahte olulist uuendust

9. septembril toimus Telia peamajas taaskord Avatud Uste Päev, mis tõi kokku Eesti ettevõtete esindajad ja tehnoloogia, IT ja küberturvalisuse eksperdid. Videoülekande vahendusel oli võimalik üritusest osa võtta ka Tartu kontoris.

Holger Haljand
 
Telia Liikumisanalüüs

Koolivaheaja magnetid: Hiiumaa, Ida-Virumaa ja Eesti-Läti piiriala

Telia värske liikuvusanalüüs näitab, et koolivaheaja nädalal (19.-25. aprill) kasvas inimeste liikumisaktiivsus märgatavalt Hiiumaa, Ida-Virumaa ning ka Eesti-Läti piiriala suunas.