Background

Asjade internet

Üha suurem osa moodsatest seadmetest ja tarbeesemetest suudab üksteisega interneti kaudu suhelda ja andmeid vahetada.

Asjade internet ehk IoT (Internet of Things) pakub ettevõtetele juba praegu nii väljakutseid kui ka uusi ärivõimalusi. Aitame sul IoT-võrke luua ja tooteid digitaliseerida.

Soovin konsultatsiooni

 • Ettevõtte protsesside efektiivne automatiseerimine

 • Toodete ja teenuste täielik digitaliseerimine

 • Kindlad IoT-ühendused igas Eesti asukohas

Milliseid probleeme asjade internet lahendab?

Asjade interneti ehk IoT tehnoloogiaid saab edukalt kasutada ettevõtte või organisatsiooni protsesside digitaliseerimiseks ning seeläbi hoida kokku kulusid, tagada paremat kvaliteeti tootmises ningi tõsta juhtimise läbipaistvust ning kiirust.

Milleks asjade internetti kasutatakse?

 • Turvalisuse ning mugavuse tagamiseks: CO2-, vingugaasi-, temperatuuri- ning õhuniiskuse andurid, kesklukustus ning valvesüsteemid
 • Protsesside automatiseeritud juhtimiseks
 • Mitmesuguste andmete kauglugemiseks
 • Jagamismajanduse vahendite rentimiseks: autod, tõukerattad, jalgrattad, SUP-lauad, üürikorterid, hoiukapid
 • Sportimiseks ja vaba aja veetmiseks: nutikellad, aktiivsusmonitorid, GPS-seadmed

Mida on Telia asjade interneti vallas juba teinud?

Telia IoT hõlmab endas mitmesuguseid lahendusi alates teenuste ja toodete digitaliseerimisest kuni autode kaugjuhtimiseni.

 1. Kõige esimesed lahendused 2000. aastate alguses sisaldasid endas läbipääsusüsteemide nagu väravate ja tõkkepuude paigaldust ja haldust.
 2. Sellele järgnes turva- ja monitooringulahenduste arendus, mis võimaldas edastada alarme ja teavitusi nii turvafirma häirekeskusesse kui ka kasutaja isiklikule mobiiltelefonile.
 3. Järgmiseks suuremahuliseks ettevõttmiseks oli 2010. aastate alguses teostatud elektriarvestite digitaliseerimine, mis automatiseeris elektriarvesti tarbimisnäidu lugemise ning säästab siiamaani igal kuul sadade tuhandete inimeste aega.
 4. Praeguseks on Telia oma IoT-võimekust veelgi edasi arendanud. Suudame kokku panna ja detailselt analüüsida erinevatest seadmetest pärit andmeid ja ehitada nende abil klientidele ja partneritele uudseid lisaväärtusteenuseid.

Näiteid Telia osalusega IOT-projektidest

Arvestite kauglugemine

Elektriarvestitest alguse saanud kommunaalteenuste digitaliseerimine on praeguseks jõudnud gaasi-, kaugkütte- ning ka veearvesti näitude kauglugemiseni. Kõigi lahenduste aluseks on Telia kvaliteetne kommunikatsioonitehnoloogia, mis võimaldab koguda andmeid ka raskesti kättesaadavatest kohtadest.

Tark linn

Mida teha siis kui seadmeid on tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid, nende kasutamise viis ning andmete tüübid erinevad ühest äärmusest teise? Üheks taoliseks kasutusjuhuks on Tartu Tark linn, kus linnaruumi digitaliseerimise lõppeesmärgiks on teha targemaid ja efektiivsemaid otsuseid linna planeerimisel.

Vaatan veebiseminari „Targad linnad- reaalsus või tulevik?“

Telia IOT projektid mujal maailmas

IOT