Äritelefon

Kontori asukohast sõltumatu äritelefon ja nutikad lisateenused muudavad lauatelefoni kasutamise sulle mugavaks ja äriliselt kasulikuks.

 • Tänu VoIP tehnoloogiale vajad kontori asukoha muutudes oma äritelefoni kasutamiseks ainult internetiühendust.
 • Saad valida helistamiseks just sulle sobiva minutimahuga paketi.
 • Minutimahtu saad kasutada helistamiseks nii Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu kui ka Venemaa laua- ja mobiiltelefonide numbritele.

60

minutit kõneaega

Kuutasu Telia
Internetiühendusega:

5,81€

Tavaline kuutasu
8,16€

120

minutit kõneaega

Kuutasu Telia
Internetiühendusega:

7,14€

Tavaline kuutasu
9,49€

240

minutit kõneaega

Kuutasu Telia
Internetiühendusega:

9,81€

Tavaline kuutasu
12,16€

Hinnad ei sisalda käibemaksu. Minutimahu täitumisel hakkavad kehtima .

Kõneminutihinnad Eesti telefoninumbritele (€/min):

  Äripakett Plusspakett
  24/7 Normaalaeg Soodusaeg Öine aeg
Telia telefonivõrku 0,0153 0,0109 0,0083 0,0051
teistesse telefonivõrkudesse * 0,0153 0,0109 0,0083 0,0051
Telia mobiilvõrku 0,0850   0,0850  
Tele 2 mobiilvõrku 0,0850   0,0850  

Hinnad on käibemaksuta.

* Teised telefonivõrgud on: Tele2-, Elisa-, TopConnect-, Riks-, STV-, Telefant-, ProGroup Holding-, Delvi Telecom-, Eleks Telefon-, Linxtelecom-, Starman-, Teqli, GoNetwork telefonivõrgud.

Normaalaeg tööpäevadel 7:00 – 19:00
Soodusaeg tööpäevadel 19:00 – 01:00
puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 07:00 – 01:00
Öine aeg kõigil nädalapäevadel 01:00 – 07:00

Kõneminutihinnad välismaa telefoninumbritele (€/min):

  Äripakett Plusspakett
Läti, Leedu telefonivõrku 0,1489 0,1055
Läti, Leedu mobiiltelefoni võrku 0,2141 0,2141
Soome, Rootsi, Norra, Taani telefonivõrku 0,0729 0,0518
Soome, Rootsi, Norra, Taani mobiiltelefoni võrku 0,1815 0,1649
Venemaa telefonivõrku 0,1898 0,1355
Venemaa Moskva telefonivõrku 0,1355 0,0812
Venemaa Peterburi telefonivõrku 0,1355 0,0812
Venemaa telefonivõrku 0,1898 0,1355
Venemaa mobiiltelefoni võrku 0,1898 0,1355

Ülejäänud kõnesuundade hinnad leiad Äripaketi ja Plusspaketi hinnakirjadest.
Kõneminutitelele lisandub kõnealustustasu 0,026 €.

Hinnad on käibemaksuta.


Äritelefoni teenus sisaldab suurt hulka lisateenuseid, mis jagunevad kaheks paketiks:

Tavapakett

 • Kehtib kõikidele Äritelefoni klientidele.
 • Lisatasu ei ole.

Ekstrapakett

 • Sisaldab lisavõimalusi, et võtta Äritelefoni võimalustest maksimum.
 • Lisandub liitumistasu 10 €.

Tavapakett Ekstrapakett
Telefoninumbri – ja nimenäit
Ümber suunamine, kui number ei vasta
Ümber suunamine, kui number on kinni
Vahetu ümber suunamine
Järjestikune helisemine
Kiirvalik 8
Mitte segada
Kõne eelteade
Kõnepostkast
Anonüümsete kõnede blokeerimine
Väljuvate kõnede piirang
Veebipõhine kõneregister
  Lühinumbritega valimine
  Rühmakõne grupp
  Ajagraafikud
  Esindusklahvid
  Kõnede noppimine
  Kõnede parkimine
  Valikuline ümber suunamine
  Valikuline kõnede lubamine
  Tähtsate kõnede teavitus
  Tagasihelistamine
  Viimase numbri kordusvalimine
  Kõnefilter

Äritelefoni haldusportaal

Äritelefoni lisateenuste juhtimine toimub mugavalt ühest keskkonnast, kus saad neid seadistada, monitoorida, aktiveerida ja vajadusel ka välja lülitada.

Sisenen haldusportaali

Seadmed

Äritelefoni saad kasutada mitmeti. Soovitame kasutusele võtta spetsiaalse internetitelefoni, mis on väljanägemiselt tavaline telefon, ent pakub lisavõimalusi.

Äritelefoni saad kasutada mitmeti. Soovitame kasutusele võtta spetsiaalse internetitelefoni, mis on väljanägemiselt tavaline telefon, ent pakub lisavõimalusi. Kõik Telia Eesti AS'is müügil olevad Cisco SPA seeria telefonid toetavad kõrgekvaliteedilist HD-kõnet! Laen alla aritelefoni kasutusjuhendi.

Suhtlemiseks võid kasutada ka arvutit, kuhu on paigaldatud vajalik tarkvara

Et lauatelefon tooks sinu ettevõttele võimalikult palju kasu, siis soovitame võimalusterohkeid interneti telefoni aparaate. Toetame teenuse kasutamiseks järgmisi aparaate:

Internetitelefon

Cisco SPA 301-G2

Vaatan

Internetitelefon

Cisco SPA303

Vaatan

Konverentsitelefon

Snom Meeting Point

Vaatan

Internetitelefonid

Telia Eesti AS'i pakutavaid mudeleid saad vaadata lähemalt e-poest

Tehnilised tingimused

Kõneteenusteks kasutatav internetiühenduse alla- ja üleslaadimise kiirus peab olema vähemalt 100 kbit/s ühe kõne kohta.

Kõneteenusteks kasutatav internetiühenduse alla- ja üleslaadimiskiirus peab olema vähemalt 100 kbit/s ühe kõne kohta. Nõutav internetiühenduse kiirus on sõltuvuses samaaegsetest internetikõnede arvust – teenuse normaalseks toimimiseks on vajalik umbes 100 kbit/s ribalaiust iga kõne (voice) kohta.

 • Kliendi arvutivõrgu seadmed ( näiteks marsruuter, switch‚ id jne, edaspidi Kasutajaseadmed) peavad muutmata kujul edastama SIP-protokolli andmepakette;
 • Kasutajaseadmed peavad toetama SIP-standardit RFC 3261;
 • Kasutajaseadmed peavad toetama kasutajatunnuse määramist domeenilaiendiga (kujul number@elion.ee);
 • Kasutajaseadmed peavad toetama koodekeid G.711.

Parameetrid
Internetikõneteenusteks kasutatavad aadressid, protokollid ja pordid (TCP ja UDP liiklus fikseeritud IP-aadressidele lubatud)

Port, parameeter (allikas, sihtkoht) Protokoll Aadress Kirjeldus
UDP 5060 (sihtkoht)
TCP 5060 (sihtkoht)
SIP proxy.elion.ee (217.159.187.4)
(217.159.187.132)
Kõnede signalisatsioon
UDP 50 000-55 999 (sihtkoht) RTP (195.250.168.188) (195.250.168.189) (217.159.187.150) (217.159.187.151) Kõnevoog/videovoog
UDP 53 (sihtkoht) DNS   IP-aadressi nimelahendus
UDP 123 (sihtkoht) NTP   Kellaaeg internetitelefonide ekraanil
TCP 80 (sihtkoht) HTTP voipconf-new.elion.ee Internetitelefonide tarkvarauuendused ja seadistused
NAT sessioon     Peab olema avatud vähemalt 70-sekundit või peab rakendama "keepalive" parameetrit
SIP ALGparameeter     Peab olema välja lülitatud

IP aadressid

DNS (nimeserver) IP aadressid
dns.estpak.ee 194.126.115.18
dns2.estpak.ee 194.126.101.34
dns3.estpak.ee 194.126.97.30
dns4.estpak.ee 195.250.187.46

SMTP (väljaminev mailiserver) - mail.neti.ee
ADSL VPI/VCI - 0/100

The minimum Internet connection speed required for voice services is 100 Kbps per one call for both download and upload. Required Internet connection speed depends on the number of simultaneous Internet calls – 100 Kbps of bandwidth per each voice call is necessary for the service to function.

 • Customer's computer network devices (i.e. router, switch‚ id, etc., hereinafter User Devices) must ensure the transmission of SIP data packets in an unaltered state;
 • User Devices must support SIP standard RFC 3261;
 • User Devices must support usernames that include domain name (in the form of number@telekom.ee);
 • User Devices must support codecs G.711.

Parameters
Addresses, protocols, and ports (TCP and UDP traffic is allowed for static IP addresses) used for Internet calls service.

Port, parameter (source, destination) Protocol Address Description
UDP 5060(destination) TCP 5060(destination) SIP proxy.elion.ee (217.159.187.4) (217.159.187.132) Call signalisation
UDP 50 000-55 999 (destination) RTP (195.250.168.188) (195.250.168.189) (217.159.187.150) (217.159.187.151) Voice stream/video stream
UDP 53 (destination) DNS   IP address name resolution
UDP 123 (destination) NTP   Time on Internet phone screen
TCP 80 (destination) HTTP voipconf-new.elion.ee Internet phone software updates and settings
NAT session     Must be open at least 70 seconds; or KeepAlive value must be on
SIP ALG parameter     Must be disabled

IP addresses

DNS (name server) IP addresses
dns.estpak.ee 194.126.115.18
dns2.estpak.ee 194.126.101.34
dns3.estpak.ee 194.126.97.30
dns4.estpak.ee 195.250.187.46

SMTP (outgoing mail server) - mail.neti.ee

ADSL VPI/VCI - 0/100


Telli mugavamaks kasutamiseks nutikad lisateenused


Kõnesalvestus

Kvaliteetsema klienditeeninduse ja müügitöö tagamiseks salvesta ja kuula kõiki sissetulevaid ja väljaminevaid kõnesid.

Targad kõned

Seo oma äritelefoniga ettevõttes kasutusel olev äritarkvara: kliendiinfo ja kõnede ajalugu aitavad sul muuta kliendisuhtluse personaalsemaks.

Targad kõned

Targad kõned seob äritarkvara Telia Äritelefoniga ja võimaldab sul alustada telefonisuhtlust mugavalt arvuti kaudu.

Sissetuleva kõne korral näed kohe arvutiekraanilt, kes helistab ning milline suhtlus on sul helistajaga varasemalt olnud.


Telia Eesti AS on loonud eeldused teenuse Targad kõned kasutamiseks. Funktsionaalsuste toimimise tagavad meie ametlikud äritarkvara eest vastutavad partnerid:


Directo

671 8578
info@directo.ee
www.directo.ee

Scoro

611 6671
info@scoro.ee
www.scoro.ee

Columbus Eesti AS

671 8578
eesti@columbusglobal.com
www.columbusglobal.ee


Hakka Telia Eesti AS partneriks

Kui soovid saada Telia Eesti AS partneriks äritarkvara pakkujana, siis võta minuga ühendust.

Pearu Tamm
Valdkonnajuht

pearu.tamm@telia.ee
640 2601

 • Kliki ja helista
  Kui klõpsad hiirega väljavalitud telefoninumbrile, heliseb esmalt sinu internetitelefon, sellele vastates aktiveerib kohe väljuv kõne ehk helistad eelnevalt vajutatud numbrile.
 • Kõne sidumine kontaktikaardiga
  Sissetuleva kõne korral ilmub arvutiekraani alumisse paremasse nurka hüpikaken, mis annab kõnest teada. Kui tegemist on klindiandmebaasis oleva numbriga, kuvatakse kohe ka helistaja nimi. Hüpikaknas on info ka vastamata kõnede kohta.
 • Telefoniraamat
  Telefoniraamatu funktsionaalsus võimaldab kuvada kõikide klientide nimesid ka füüsilises telefoniaparaadis. See tähendab, et klient ei jää tundmatuks ka sel juhul, kui konkreetne äritarkvara ei ole sinu arvutis avatud.
 • Kõnede ajalugu
  Sul on ülevaade kõigist kõnedest, mis internetitelefoni kaudu on tehtud: sissetulnud kõned, tehtud kõned, vastamata kõned, kõnede kestvus jne.

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR)

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR) on Telia Äritelefoni lisateenus, mis koosneb kahest eraldi või koos müüdavast funktsionaalsusest.

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR)

Kõnejärjekord võimaldab võtta sisenevad kõned järjekorda ja mängida helistajale helifaili (ootemuusikat- ja/või teksti). Võimalik on ka enne järjekorda võtmist edastada helistajale tervitusteade, mis mängitakse alati lõpuni ja seejärel suunatakse kõne järjekorda. 

Automaatsekretär võimaldab helistajal valida klahvivalikutega sobiva teenuse.

Teenusel on kaks ajagraafikuga juhitavat töörežiimi:

 • Avatud töörežiimis võetakse teenuse raames kõned järjekorda või võimaldatakse helistajal teha teenuse valikuid klahvidega.
 • Suletud töörežiimis kõne lõpetatakse ja/või edastatakse helistajale varem salvestatud teade või suunatakse teisele numbrile. Suletud režiimis pole järjekord ja IVR teenus kasutatavad.

Ajagraafikuga saab määrata teenuse avatud kellaajad, kuupäevad ja nädalapäevad vahemikena või üksikute kuupäevade ja nädalapäevadena. Kui ühtegi aega ei ole määratud, siis on teenus pidevalt avatud (algseis). Avatud ajal on võimalik helistajale edastada esmalt tervitusteade ja seejärel järjekorra helifail. Tervitusteadet soovitame kasutada siis, kui esmalt on vaja helistajale edastada alati lõpuni mängitav teade.

Kõnejärjekorra teenuse algseadistusena suunatakse kõned otse järjekorda.

Automaatsekretäri algseadistusena suunatakse kõned ilma järjekorrata otse telefoninumbrile. Järjekorda võetavate kõnede arvu või ooteaja piiramine võimaldab tingimuste täitumisel edastada helistajale teate hetkelisest ülekoormusest ja paluda kliendil veidi ajapärast uuesti helistada. Järjekorda võetavate kõnede arvu või maksimaalset ooteaega võiks arvutada ja hinnata keskmise kõne kestvuse ja ootava kliendi kannatlikkuse järgi. 
Näiteks, kui keskmine kõne pikkus on 1 minut ja järjekorda võetakse 10 kõnet, siis tuleks hinnata, kas 10-s teile järjekorda jääja on ikka valmis ootama 10 minutit või oleks ausam panna piirang väiksemaks ja edastada helistajale ülekoormuse teade koos palvega helistada veidi hiljem uuesti.


Teenus Hind KM-ta KM Hind KM-ga
Kõnejärjekord 7 1,4 8,4
Automaatsekretär (IVR) 7 1,4 8,4
Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri konfigureerimine 20 4 24

Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenus on mõeldud klientidele, kelle telefonile tuleb tavapärasest rohkem sisenevaid kõnesid, kuid samas pole ka niipalju, et kaaluda Kõnekeskuse teenuse kasutusele võtmist.

Klientidena võiks seda teenust kasutada firma üldisele numbrile vastavad sekretärid, klientide tellimusi vastu võtvad väiksemad klienditeenindused, näiteks juuksuritöökojad, ilusalongide või spordiklubide infotelefonid. Kindlasti sobib teenus näiteks perearstidele, kellel on teatud tundidel nädalas telefonikonsultatsiooni ajad.

Lisaks sobib teenus klientidele, kes soovivad töövälisel ajal anda teada helistajatele oma töötamise ajad uuesti helistamiseks.

Ühe võimalusena saavad kliendid kasutada seda, et ootejärjekorra ajal edastada helistajale mingit informatsiooni oma ettevõtte või teenuste kohta.

Kokkuvõtlikult soovitame teenust klientidele, kelle telefon on sageli hõivatud ja nad soovivad helistajale luua mugava võimaluse järjekorras oodata, selle asemel, et lasta kliendil korduvalt uuesti helistada. 

Teenus ei ole mõeldud masshelistamiste ja telefonihääletamiste korraldamiseks ja seetõttu on Teenuse pakkumise aluseks olevate tehniliste vahendite ülekoormatuse vältimiseks ühes minutis vastu võetavale kõnekutsete arvu ülempiiriks 300 kõnekutset. Nimetatud ülempiiri ületavas ulatuses jäetakse antud minutil järgnevad kõnekutsed käsitlemata.

Teenust saab klient ise hallata Ärikliendi iseteeninduses teenused.telia.ee alamjaotuses Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR) ja Helifailid.

Peale Kõnejärjekorra teenuse aktiveerimist rakendub helistajale koheselt järjekorra helifail (teade koos muusikaga).

Automaatsekretäri (IVR) teenuse toimima hakkamiseks peab klient iseteeninduses teenuse seadistama- aktiveerima helifaili ja vastavad klahvivajutused.
Ajutiseks peatamiseks on kliendil võimalik iseteeninduses ajagraafik välja lülitada ja rakenduvad suletud aja seadistused.

Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenuse paremaks toimimiseks soovitame kasutada Äritelefoni ekstra paketti. Ektra paketi kasutamist soovitame eelkõige kasutada olukordades, kus vastatud kõnesid suunatakse sageli edasi teisele numbrile.