IT teenusena

Vaatame olemasoleva IT-taristu üle, võtame selle enda kohustuseks ja pakume tagasi teenusena. Anna vastutus meile ja saad paindlikkuse teha muudatusi vastavalt Su äri muutustele.


Oleme valmis Su riist- ja tarkvara välja ostma ja teenuseid ning tooteid rendina pakkuma.


Sul on tugi oluliste

IT otsuste tegemiseks

Kogemused erinevate ettevõtete IT-juhtimisest ja lahendustest ning teadmised Telias kasutatavatest tehnoloogiatest, loovad parima sünergia, mida saame kohe sinu ettevõtte jaoks rakendama hakata.

Telias lähtume rahvusvahelisest kogemusest IT-lahenduste väljatöötamise ja IT-taristute disainimise vallas. Suudame Teile pakkuda Teie tegevusvaldkonnast ja meie varasemast kogemusest lähtuvalt optimaalseimaid IT-taristu lahendusi.

Saad IT-taristu kulud

madalamaks

Pakume oma klientidele võimalust võtta kasutusele paindlik teenusmudel, mille tulemusena on võimalik hoida kokku:

  • IT-taristu halduse ja ülal hoiuga kaasnevaid kulusid,

  • vabaneda mahukatest IT-taristu investeeringutest,

  • kasutada vajaminevaid ressursse paindliku pay-as-you-go põhimõttel baseeruva teenusmudeli alusel.

Ühtlasi kaob vajadus ette planeerida ja majandada erinevate seadmemajutuse keskuse pindade ja ressurssidega.

Taristu eest kannab hoolt 100+

liikmest koosnev meeskond

Meie meeskond töötab lakkamatult selle nimel, et IT-taristu töötaks veatult ja tõrgeteta.

Tagame oma klientide ärivajadustele vastavad teenustasemed (SLA) 24/7 parima klienditeenindusega Eestis. Oleme välja töötanud ITIL parimatele praktikatele vastavad protsessid ja järelvalvemudeli, mis garanteerivad kliendile meelerahu.

Meie spetsialistid paiknevad üle Eesti ja on valmis operatiivselt abi osutama kohe kui seda vaja peaks minema. Nii saad kindel olla, et sinu IT-taristu töötab igal ajal, igal pool, igas seadmes.