IT teenusena

Vaatame olemasoleva IT-taristu üle, võtame selle enda kohustuseks ja pakume tagasi teenusena. Anna vastutus meile ja saad paindlikkuse teha muudatusi vastavalt Su äri muutustele.

Oleme valmis Su riist- ja tarkvara välja ostma ja teenuseid ning tooteid rendina pakkuma.

Sul on tugi oluliste

IT otsuste tegemiseks

Vaatan lähemalt

Saad IT-taristu kulud

madalamaks

Vaatan lähemalt

Taristu eest kannab hoolt 100+

liikmest koosnev meeskond

Vaatan lähemalt

IT teenusena komponendid