Background

IT erilahendused

Sinu ettevõtte eripära arvestavad rätseplahendused loovad tervikliku IT-keskkonna ning hoolitsevad erinevate seadmete ja süsteemide elujõulisuse eest.

Integreerime erinevate tootjate ja teenusepakkujate seadmed ja lahendused ühtseks töötavaks süsteemiks.

Majutame virtuaalseid ja füüsilisi servereid ning katame serveriruumi vajaduse nii väiksematele kui ka suurematele kliendilahendustele.

Tagame süsteemide jälgimise ja teenuste kättesaadavuse sinu vajaduste kohaselt.

Loome dokumentatsiooni taasteplaanid ja testimisrutiinid teenuse käideldavuse tagamiseks.

Soovin pakkumist

Ostueelne tugi

Nõustame ja kaardistame sinu ettevõtte vajadused ning aitame teha otstarbekad otsused seadmete või teenuste soetamisel.
Aitame IT-eelarve koostamisel.

IT-lahenduste juurutamine

Aitame paigaldada ja seadistada sinu ettevõtte erinevaid seadmeid ja rakendusi ning luua sobiliku IT-keskkonna protsesside käitlemiseks.

Monitooring

Jälgime kesksete seiresüsteemide kaudu 24/7 sinu ettevõtte süsteemide ja seadmete elujõulisust ning tegutseme alarmide korral vastavalt kokkulepetele.

Telli IT erilahendused

IT erilahenduse kuutasu arvutame välja vastavalt kokkulepitud teenustasemele ja mahule.

või võta ühendust oma kliendihalduriga.