Background

Ettevõtte IT juhtimine ja haldamine

Usaldades vastutuse IT-teenuste ja -taristu toimimise ja haldamise eest Teliale, saad rahulikult oma äri arendamisele keskenduda.

Müügiargumendid

 • IT eest vastutab Telia

 • Riskid on maandatud

 • Teenust saad muuta vastavalt vajadusele

Millal mõelda Telia IT-tervikteenusele?

Ettevõttest lahkus IT-juht või tippspetsialist

Hakkad kolima oma servereid või kontoreid

Vajalikke inimesi pole tööturult leida

Puudub selge ülevaade, millega sinu IT-osakond tegeleb

IT-osakond ei suuda kõiki probleeme lahendada

Vanad IT-süsteemid takistavad ettevõtte efektiivset toimimist

Pead tegelema erinevate teenusepakkujate vahelise töö koordineerimisega

Ettevõtte arengut pidurdavad teenuspartneri piiratud kompetentsid

Kuidas Telia IT-juhi teenus need probleemid lahendab?

 • IT-juhtimine

  IT toimib läbimõeldult ja terviklikult ettevõtte äritulemuste heaks.

 • Töökoht

  Kvaliteetsed lõppkasutajaseadmed koos kontoritarkvara ja IT-toega.

 • Kesksüsteemid

  Rakendusi ja andmeid saab kasutada ööpäev läbi. Telia hoolitseb vajamineva ressursi optimeerimise ja süsteemide toimimise eest.

 • Turvalisus

  Kõrgel tasemel küberhügieen võimaldab vastu seista mitmesugustele küberohtudele. Ettevõtte ja klientide andmed on turvaliselt hoitud.

 • Ühendused

  Kasutajatele on töö tegemiseks tagatud kiire ühendus ja ligipääs vajalike andmetele igas asukohas.

 • Tehnoloogia

  Innovaatilised lahendused, mis loovad ärile mõõdetavat väärtust.

Võttes tervikteenuse Teliast:

 • ei pea sa tegema eraldi IT-investeeringuid;
 • saad alati teenuse mahtu vastavalt vajadusele dünaamiliselt muuta;
 • tagame ärivajadustele vastava SLA ööpäev läbi;
 • vabaned IT-töötajate värbamise, haldamise ning koolitamisega seotud tegevustest;
 • kasutatakse sinu IT-süsteemides maailmatasemel tehnoloogiaid ja meetodeid.

Ettevõtte nõustamine

Sinu ettevõtet nõustab müügijuht Madis Nuut, 515 9635, it-lahendused@telia.ee.