TELEFONILT JUHITAVAD LISATEENUSED


KÕNEPIIRANGUD

Lisaks telefoni poolt pakutavatele piirangutele on Telia klientidel võimalik oma helistamisi kontrollida ja piirata ka kõnepiirangutega.

JUHITAV NUMBRINÄIT

Juhitav numbrinäit võimaldab Sul enne helistamist otsustada, kas näidata kõne vastuvõtjale oma telefoninumbrit või mitte.

KOPUTUS

Koputuse puhul kuuled käimasoleva kõne taustal helisignaali, mis teatab teisest sissetulevast kõnest.

VAHEKÕNE

Vahekõne võimaldab helistada teisele numbrile käimasolevat kõnet ootele pannes ning edaspidi lülituda kahe kõne vahel.

KONVERENTSKÕNE

Konverentskõne võimaldab üheaegselt vestelda kuni kahekümnel inimesel.

KÕNE SIIRDAMINE

Kõne siirdamine võimaldab Telia kliendil vastuvõetud kõne ühendada edasi nii, et helistaja ei pea ise sellele numbrile helistama. Kõne algne vastuvõtja ehk kõne siirdaja astub ise pärast kõne edasisiirdamist kõnest välja.

KÕNE SUUNAMINE

Kõne suunamine võimaldab enda mobiiltelefonile saabuvaid kõnesid automaatselt edasi suunata vastavalt seatud tingimustele.