Prion teenus

Teenuse kirjeldus

Telia poolt pakutav kõnesideteenus kinni peetavatele isikutele on kasutamiseks vanglate territooriumil. Teenus põhineb mobiilside tehnoloogial, mis töötab üle vanglate territooriumitel asuvate lauatelefonide.

Kõneside teenuse kasutamiseks väljastatakse vanglate poolt kinni peetavale isikule telefonikaart, millel on ära märgitud:

 • telefonikaardi number (telefoninumbri neli viimast numbrit)
 • telefoninumber
 • viitenumber (kasutatakse pangaülekande sooritamisel ettemaksu tegemiseks)
 • PIN-kood (varjatud)

Kinnipeetavale väljastatud telefoninumber on mõeldud vaid vanglate-siseseks kasutamiseks ning pärast kinnipeetava vabanemist telefoninumbrit edasi kasutada ei saa.

Ettemaksu laadimine

Ettemaksu laadimine pangaülekandega

Makse sooritamiseks pangas või internetipangas, tuleb kasutada selleks järgnevaid andmeid:

Saaja: Telia Eesti AS

Viitenumber: Kinnipeetava telefonikaardil olev viitenumber

Selgitus: Kõneaja laadimine

Saaja konto:

 • a/k 221001126348 (Swedbank), IBAN: EE63 2200 2210 0112 6348
 • a/k 10052037412007 (SEB Pank), IBAN: EE02 1010 0520 3741 2007
 • a/k 17002014715 Luminor Bank (vana nimega Nordea Pank), IBAN: EE37 1700 0170 0038 9251

Samu pangarekvisiite saab kasutada ka püsikorraldusmakse lepingu sõlmimiseks.

Ettemaksu laadimine pangalingiga

Ettemaksu saab laadida üle pangalingi aadressi:
https://topup.telia.ee

Ettemaksu laadimine vanglate kaupluses

Vanglate kaupluse vahendusel ettemaksu laadimise kord ei muutu.

Ettemaksu ei saa tasuda Telia esindustes, laadimiskaardiga, tšekiga ega muus vormis , mida pole ülal välja toodud.

Ettemaksu tagastamine pärast vabanemist

Pärast kinni peetava isiku vabanemist tuleb raha tagastamiseks esitada kirjalik avaldus lähimasse Telia esindusse.
Ettemaksu tagastus toimub vaid vabanenud isiku arvele pangaülekandega

Avalduses tuleb ära märkida:

 • Oma nimi
 • Telefoninumber, mida vanglas kasutati
 • Kontonumber, kuhu raha tagasi kanda
 • Kontonumbri omaniku nimi

Raha kuulub tagastamisele, kui kinnipeetav isik on vabanenud.

Ettemaksu tagastamise avaldus tuleb esitada hiljemalt 6 kuu jooksul pärast vabanemist. Pärast 6 kuu möödumist ettemaks tagastamisele ei kuulu.

Raha tagastatakse 15 päeva jooksul pärast avalduse esitamist.

Avalduse blankett (pdf)