Meie lugu

Meie missioon on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Meid innustab võimalus muuta tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks. Meil on tehnoloogiline kompetents, klienditundmine ja investeerimisvõimekus, et viia ellu visioon uue põlvkonna telkost.

Loen lähemalt

Meie lugu

Täna veetakse kaupu droonidega, allkirju antakse digitaalselt, pank on igaühe taskus ja isegi televisioon võib olla reklaamivaba. Eilsed unistused on täna reaalsus. Homme ongi täna.

Tehnoloogia muudab maailma lihtsamaks – aga enam ammu ei ole lihtne selle arenguga sammu pidada. Meie roll on tuua tehnoloogia võimalused inimesteni lihtsal moel. Oluline on, et iga inimene saaks tegeleda rohkem asjadega, mis talle meeldivad. Et ta saaks ise otsustada. Ise valida – kas olla tööalaselt produktiivsem või kuidas olla rohkem lähedastega ja lõõgastuda. Loome võimalusi, et oleks mida nautida.

Meie ettevõtte alus on tehnoloogia - aga selle panevad tööle meie inimesed. Inimesed, keda kannustab uudishimu. Inimesed, kes julgevad proovida asju, mida ei ole kunagi varem proovitud. Me lähtume klientide vajadustest, sest meie jaoks on IT – inimlik tehnoloogia. Ja telekommunikatsioon tähendab suhtlust inimeste vahel. See on oskus kuulata – sest ainult kuulates oskame igaühele pakkuda just seda, mida ta vajab.

Telia Eesti on üks eriline koht töötamiseks – oleme nagu innovatsioonilabor või start-up, kus uuendused esimesena ellu rakendatakse ja ära proovitakse. Eesti on olnud ja on ka edaspidi hüppelava, kust paljud inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks tegevad lahendused alguse saavad.

Kõige aluseks on kvaliteet ja usaldus. Väärtustades kvaliteeti oleme klientide usalduse välja teeninud, hoiame seda ning liigume uuele tasemele.

Meil on nii palju võimalusi, et teha Eesti elu paremaks.


Meie tavad

Meie eesmärk on käituda äritegevuses vastutustundlikult. Siit leiad olulisemad juhised, mis on heaks kiidetud meie omanikfirma poolt ja mida meie ettevõte omalt poolt järgib.


Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) väljastas Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.


Vastutustundlik äritegevus

Vastutustundlik äritegevus

Telia Eesti missiooniks on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on Telia üheks prioriteediks teha äri vastutustundlikult.

Telia vastutustundliku äritegevuse põhimõtted on kirjeldatud Telia "Vastutustundliku ärilise käitumise koodeksis".

Altkäemaksu ja korruptsiooni vältimine

Altkäemaksu ja korruptsiooni vältimine

Telia Eesti soovib käituda oma äritegevuses vastutustundlikult ning ei aktsepteeri korruptsiooni mistahes vormis. Me pingutame selle nimel, et olla oma äris läbipaistvad.

Lähtume Telia Company üldisest altkäemaksu ja korruptsiooni vältimise poliitikast.

Sponsorlused ja annetused

Sponsorlused ja annetused

Soovime, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Seetõttu toetame haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse. Info meie toetusprojektide kohta leiad siit.

Lähtume Telia Company sponsorluse ja annetuste juhendist.

Kliendiandmete kaitse

Kliendiandmete kaitse

Me hindame kõrgelt oma kliente ning soovime tagada nende andmete kaitse ja turvalisuse.

Lähtume Telia Company klientide privaatsuse poliitikast.

Väljendusvabadus

Väljendusvabadus

Me pingutame selle nimelt, et kaitsta klientide õigust vabale väljendusvabadusele ning minimeerida nimetatud põhiõiguse riive riske.

Lähtume Telia Company väljendusvabaduse poliitikast telekommunikatsioonivaldkonnas.

Vastutustundlik hankimine

Vastutustundlik hankimine

Tarnijad on olulised partnerid meie väärtusahelas. Läbi koostöö meie äripartneritega on meie eesmärgiks kasvatada suhteid, tagada vastavus standarditele ja seeläbi luua jätkusuutlik tarneahel.

Lähtume Telia Company hankepoliitikast.

Töötervishoid- ja ohutus

Töötervishoid- ja ohutus

Panustame kaasaegsesse töökeskkonda ja –kultuuri ning soovime tõsta tööohutuse ja –tervishoiu teadlikkust ühiskonnas. Tagame kõigile töötajatele ja partneritele turvalise ning ohutu töökeskkonna.

Lähtume Telia Company töötervishoiu ja –ohutuse poliitikast.

Omame aastast 2016. OHSAS 18001 sertifikaati kogu ettevõtte tegevustele.

  • OHSAS 18001 sertifikaat - EST / ENG

Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitika

Väärtustame rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikku lähenemist. Pakume oma klientidele keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid ning võtame kasutusele uudseid lahendusi. Väldime keskkonna saastamist ja vähendame meie tegevusega seotud mõjusid.

Lähtume Telia Company üldisest keskkonnapoliitikast.

Omame aastast 2013. ISO 14001 sertifikaati Ärikliendi IT seadmete müügi, tarne, installeerimise ja järelteeninduse valdkonnas.

  • ISO 14001 sertifikaat - EST / ENG
Kvaliteedipoliitika

Kvaliteedipoliitika

  • Meile on oluline meie klientide arvamus ja tagasiside. Suurendame kliendirahulolu efektiivsete töömeetodite ja kliendikesksuse abil
  • Tagame pideval parendamisel põhineva tervikliku ja struktureeritud juhtimissüsteemi, mis toetab ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamist
  • Arendame tooteid ja teenuseid vastavalt klientide vajadustele ja regulatiivsetele nõuetele
  • Meie ühised väärtused toetavad ettevõtte jätkusuutlikku arengut

Lähtume Telia Company kvaliteedipoliitikast.

Peamised põhimõtted on kirjeldatud Juhtimissüsteemi käsiraamatus.

Omame aastast 2005 ISO 9001 sertifikaati.

Eesti tegevuspõhimõtted laste ja noorte turvalisema mobiilikasutuse osas

Eesti tegevuspõhimõtted laste ja noorte turvalisema mobiilikasutuse osas

Soovime tagada lastele ja noortele turvalise mobiilikasutuse ja seetõttu oleme liitunud Eesti tegevuspõhimõtetega laste ja noorte turvalise mobiilikasutuse osas.

Vaata lähemalt siit.

Elektromagnetväljad

Elektromagnetväljad

Meie jaoks on oluline, et meie tooted, teenused ja võrgud vastaksid elektromagnetväljadega seotud kohalikele ja rahvusvahelistele normidele.

Lähtume Telia Company elektromagnetväljade poliitikast.

Andmekeskuste vastavus
Vaatan lähemalt

Telia logo

Telia Eesti
juhtkond

Dan Strömberg
Juhatuse esimees

Tarmo Kärsna
Ärikliendi üksuse direktor

Janika Kuusik
Personalidirektor

Kadir Kale
Finantsdirektor

Kati Vabi
E-äri ja turundusüksuse direktor

Holger Haljand
Erakliendiüksuse direktor

Kirke Saar
Tehnoloogiadirektor

Kristiina Maasik
Juriidilise üksuse direktor

Katrin Isotamm
Kommunikatsiooniüksuse direktor

Ene Raja
Müügi- ja teenindusüksuse direktor

Telia Eesti nõukogu

Henriette Wendt
Nõukogu juht

Johan Andersson
Nõukogu liige

Claes Nykander
Nõukogu liige


Rahvusvaheline ettevõte

Oleme osa rahvusvahelisest Telia Company grupist.

Telia Company on üks Euroopa suuremaid telekommunikatsiooniettevõtteid, mis tegutseb klientide jaoks aina enam ühtse ettevõttena. See võimaldab kliendil kasu saada grupi ettevõtete kliendiks olemisest ka välismaal, teiste grupi ettevõtete juures.

Vaata Telia Company videotutvustust

Telia Company omab terviklikku strateegiat kogu grupi ulatuses, kuid erinevates riikides tegutsevad grupi ettevõtted vastavalt antud turu ja klientide vajadustele.

Loe lisainfot Telia Company veebilehelt