KÕNESALVESTUS


Selleks et tagada kvaliteetsem klienditeenindus ja tõhusam müügitöö, salvesta kõik sissetulevad ning väljaminevad kõned.

  • Müügi- ja teeninduskõnesid järelkuulates võid analüüsida õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjuseid ning leiad üles kõige paremini toimivad müügiargumendid.
  • Ärikõne ja telefonikoosoleku salvestisest ei lähe olulised üksikasjad kaduma.

Ühe numbri Kõnesalvestuse kuutasu, kui salvestisi hoitakse alles

  • 10 päeva: 6,39 €
  • 60 päeva: 12,78 €

Hinnad on käibemaksuta

Et Kõnesalvestust kasutama hakata vajad vaid Äritelefoni teenust. Kui sinu ettevõte seda VoIP-tehnoloogial põhinevat teenust veel ei kasuta, siis võta meiega ühendust numbril 1551 või kirjuta aadressil arikliendid@telia.ee.


KASUTUSJUHENDID

Siit saad vaadata videoid kuidas Kõnesalvestus paari liigutusega enda jaoks tööle panna ja lugeda Äritelefoni seadistustest.

TEENUSE TINGIMUSED

Kõnede salvestamine on Eesti seaduste kohaselt lubatud tegevus, kuid seda teenust kasutades on hea olla kursis paari asjaoluga.

Milliseid õiguslikke asjaolusid on kõnede salvestamisel vaja arvestada?

Kõnede salvestamine on Eesti seaduste kohaselt lubatud tegevuseks, kui seejuures on järgitud salvestamisest teavitamise kohustust ja teisi seadustest tulenevaid nõudeid.

Seadusega pahuksisse sattumise vältimiseks soovitame kõnede salvestusteenuse tellinud klientidel juhinduda Andmekaitse Inspektsiooni juhendis “Telefonikõnede salvestamise lubatavus” toodud põhimõtetest.

Lühidalt öeldes, on kõnede salvestamisel vajalik arvestada alltoodut:

  • Kõnede salvestamisel peab olema konkreetne ja mõistlik eesmärk (näiteks klienditeeninduse parendamine, telefoni teel tehtud tehingute hilisem tõendamine vms) ja kõnede salvestamine peab olema selle eesmärgi täitmiseks vajalik. Salvestamine nö igaks juhuks pole seadusega kooskõlas.
  • Kõnede salvestamisest on vajalik eelnevalt teavitada neid ettevõtte töötajaid, kelle kõnesid salvestatakse.
  • Eraettevõttel on lubatav kõnesid salvestada kas kõne teiseks osapooleks oleva inimese eelneva nõusoleku või kliendiga sõlmitud lepingu alusel. See nõue kehtib nii sisenevate kui väljuvate kõnede suhtes. Kõige lihtsamaks võimaluseks on lisada kõne algusesse eelteade sõnumiga, mis annab kõne teisele osapoolele teada asjaolust, et tema kõne salvestatakse. Olenevalt olukorrast (nt juhul, kui tegu on üksnes lepinguliste püsiklientide nõustamiseks kasutatava telefoniteenindusega) võib sobivaks lahenduseks osutuda ka nõusoleku fikseerimine kliendiga sõlmitud lepingus. Avaliku sektori osas kehtivad erireeglid on kirjas Andmekaitse Inspektsiooni juhendis.