IT teenusena

Vaatame olemasoleva IT-taristu üle, võtame selle enda kohustuseks ja pakume tagasi teenusena. Anna vastutus meile ja saad paindlikkuse teha muudatusi vastavalt Su äri muutustele.


Oleme valmis Su riist- ja tarkvara välja ostma ja teenuseid ning tooteid rendina pakkuma.


Sul on tugi oluliste

IT otsuste tegemiseks

Saad IT-taristu kulud

madalamaks

Taristu eest kannab hoolt 100+

liikmest koosnev meeskondIT teenusena komponendid