IT konsultatsioonid

IT KONSULTATSIOONID

Oleme sulle partneriks IT-teemaliste küsimuste kaardistamisel ja lahenduste väljatöötamisel. Mis on meie põhilisteks konsultatsiooni osadeks?

  • IT keskkonna riskide ja kulude auditeerimine, analüüs ning optimeerimine
  • IT tegevusplaanide ja toimimise ning pikemaajalise arengumudeli loomine
  • IT projektide analüüs, juhtimine ja läbiviimine
Küsin pakkumist

KORRASTAME ETTEVÕTTE IT KESKKONNA

Hea on teha erinevaid otsuseid kui on olemas selge ülevaade olemasolevast IT keskkonnast, selle tugevatest ja nõrkadest kohtadest. Telia aitab auditeerida kogu IT keskkonna või selle erinevad osad ning välja selgitada ja kaardistada olemasolevad varad või ressursid. Lisaks selgitusele teeme ka ettepanekuid selle kohta, mida ja millises ulatuses oleks mõistlik muuta, et saavutada optimaalseid tulemusi.

AITAME ERINEVATE IT VAJADUSTE SELGITAMISEL JA PROJEKTIDE LÄBIVIIMISEL

IT süsteemide muudatuse läbiviimine organisatsioonis on suur pingutus kogu organisatsioonile. Veel keerulisem on jõuda arusaamale mida muuta ja miks muuta ning olla kindel, et antud muudatus ka soovitud tulemuse annab. Tuleme teile appi erinevate vajaduste väljaselgitamisele, värske ja erapooletu pilguga hindamisele, erinevatele osapooltele selgitamisele ja põhjendamisele ning aitame teid ka muudatusprojektide elluviimisel.

KÕIKE EI PEA ISE VÄLJA MÕTLEMA

Kui on näha ja tunda, et mõningad IT süsteemi osad vajavad muudatust siis ei ole mõistlik kulutada liigselt aega, et erinevate teemade kohta informatsiooni otsida ning hiljem proovida ise midagi kokku kombineerida. Tunduvalt mõistlikum on uurida kuidas Telia on oma klientide juures samalaadseid juhtumeid lahendanud. Telia on Eesti suurim kogemus ja pädevus väga erinevate IT projektide realiseerimisel. Kõik need inimesed on valmis abistama Teid oma kogemuste ja ideedega.

Miks tellida IT konsultatsioon Teliast

  • Meil on suur kliendiportfell ning laialdaselt kogemusi erinevate lahenduste juurutamisel
  • Vaatame Teie ettevõtet värske ja erapooletu pilguga
  • Meil on kompetentsed töötajad, kes on võimelised osutama kogemustepõhist kvaliteetset teenust
  • Usume, et alati on võimalik leida lahendusi, mis on paremad või optimaalsemad kui senised.

TELLI IT KONSULTATSIOON TELIAST

IT konsultatsiooni tasu arvutame välja vastavalt kokkulepitud teenustasemele ja mahule.

või võta ühendust oma kliendihalduriga.