Sidevõrkude sidumine

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) võimaldab kõigile sideettevõtjatele, kelle sidevõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele, oma võrgu sidumist Telia telefonivõrguga ja/või Telia mobiiltelefonivõrguga.

Elektroonilise side seaduse mõistes loetakse sidevõrguks üldkasutatavat elektroonilise side võrku, mille kaudu osutatakse üldkasutatavat sideteenust.

Sidevõrkude sidumisel ühendatakse võrgud tehniliselt ja loogiliselt sellisel viisil, et sideettevõtjad, kes oma sidevõrgud seovad, saavad osutada klientidele ühendatud sidevõrkude teenuseid.

Sidevõrgu sidumine Telia telefonivõrguga ja/või Telia mobiiltelefonivõrguga toimub sidumislepingu alusel Telia poolt kindlaksmääratud telefonijaamade kaudu. Seotavad võrgud ühendatakse sidumispunktide, sidumisliideste ja sidumisliinide abil.

Telia võimaldab sideettevõtjale, kes on oma võrgu sidumislepingu alusel sidunud Telia telefonivõrguga ja/või Telia mobiiltelefonivõrguga, kõnede algatamist, lõpetamist ning transiidina edastamist.

Siin saad tutvuda Telia sidumispunktide loeteluga.

Telia kontaktisikuks sidevõrkude sidumist puudutavates küsimustes on Kristo Romanenkov, tel 640 2446, kristo.romanenkov@telia.ee.