Sidevõrkude sidumine

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) võimaldab kõigile sideettevõtjatele, kelle sidevõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele, oma võrgu sidumist Telia üldkasutatava telefonivõrguga.

Elektroonilise side seaduse mõistes loetakse sidevõrguks üldkasutatavat elektroonilise side võrku, mille kaudu osutatakse üldkasutatavat sideteenust.

Sidevõrkude sidumisel ühendatakse võrgud tehniliselt ja loogiliselt sellisel viisil, et sideettevõtjad, kes oma sidevõrgud seovad, saavad osutada klientidele ühendatud sidevõrkude teenuseid.

Sidevõrgu sidumine Telia üldkasutatava telefonivõrguga toimub sidumislepingu alusel Telia poolt kindlaksmääratud telefoni- ja transiittelefonijaamade kaudu. Seotavad võrgud ühendatakse sidumispunktide, sidumisliideste ja sidumisliinide abil.

Telia võimaldab sideettevõtjale, kes on oma võrgu sidumislepingu alusel sidunud Telia üldkasutatava telefonivõrguga, kõnede algatamist, lõpetamist ning ühe- ja kahekordse transiidina edastamist.

Telia telefonivõrgu sidumisteenused – hinnakirja väljavõte

Telefonivõrgu sidumistingimused

Siin saad tutvuda Telia sidumispunktide loeteluga.