Sidevõrkude sidumine

Telia pakub sideettevõtjatele võimalust siduda oma võrk Telia üldkasutatava telefoni- ja mobiiltelefonivõrguga, juhul kui vastava sideettevõtja üldkasutatav telefoni- või mobiiltelefonivõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele.

Sidevõrkude sidumine on võrkude tehniline ja loogiline ühendamine vastastikuse liikluse võimaldamiseks, mis lubab ühe võrgu kliendil suhelda teise võrgu kliendiga.

Sideettevõtja võrgu sidumiseks Telia võrguga tuleb sõlmida sidumisleping.

Telia võimaldab sideettevõtjale, kellega on sõlmitud sidumisleping kõnede algatamist, kõnede lõpetamist ning kõnede transiiti.