Sideettevõtjale

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) rendib välja oma võrku, võimaldab majutada seadmeid ja pakub muid sellega seotud teenuseid.

Seadme­majutus

Majuta oma kallihinnalised seadmed selleks kohandatud ruumidesse.

Sidevõrkude sidumine

Telia pakub sideettevõtjatele võimalust siduda oma võrk Telia üldkasutatava telefoni- ja mobiiltelefonivõrguga, juhul kui vastava sideettevõtja üldkasutatav telefoni- või mobiiltelefonivõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele.

Ressursi­teenused

Võrguressursi rent on suunatud kodumaistele ja rahvusvahelistele sideettevõtjatele nende endi poolt lõppkasutajale pakutavate teenuste koostisosana.

Andmeside teenused

Pakume tipptaseme infrastruktuuril põhinevaid andmesidelahendusi