SIDEETTEVÕTJALE

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) rendib välja oma võrku, võimaldab majutada seadmeid ja pakub muid sellega seotud teenuseid.

Seadme­majutus

Majuta oma kallihinnalised seadmed selleks kohandatud ruumidesse.

Sidevõrkude sidumine

Telia võimaldab kõigile sideettevõtjatele, kelle sidevõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele, oma võrgu sidumist Telia üldkasutatava telefonivõrguga.

Ressursi­teenused

Võrguressursi rent on suunatud kodumaistele ja rahvusvahelistele sideettevõtjatele nende endi poolt lõppkasutajale pakutavate teenuste koostisosana.

Andmeside teenused

Pakume tipptaseme infrastruktuuril põhinevaid andmesidelahendusi