TELEFONILT JUHITAVAD LISATEENUSED

KÕNEPIIRANGUD

Lisaks telefoni poolt pakutavatele piirangutele on Telia klientidel võimalik oma helistamisi kontrollida ja piirata ka kõnepiirangutega.

JUHITAV NUMBRINÄIT

Juhitav numbrinäit võimaldab Sul enne helistamist otsustada, kas näidata kõne vastuvõtjale oma telefoninumbrit või mitte.

KOPUTUS

Koputuse puhul kuuled käimasoleva kõne taustal helisignaali, mis teatab teisest sissetulevast kõnest.

VAHEKÕNE

Vahekõne võimaldab helistada teisele numbrile käimasolevat kõnet ootele pannes ning edaspidi lülituda kahe kõne vahel.

KONVERENTSKÕNE

Konverentskõne võimaldab üheaegselt vestelda kuni kahekümnel inimesel.

KÕNE SUUNAMINE

Kõne suunamine võimaldab enda mobiiltelefonile saabuvaid kõnesid automaatselt edasi suunata vastavalt seatud tingimustele.