TEHNILISED TINGIMUSED


Tehnilised tingimused väljastatakse tarbija soovil sideehitise projekteerimiseks, s.h liitumiseks või ehitustegevuse planeerimiseks olemasoleva sideehitise (maakaabel, õhuliin, kaablikanalisatsioon vms) kaitsevööndis.

Teenus on mõeldud maaomanikele, projekteerijatele ja ehitajatele, kes:

 • Planeerivad kinnistul arendustegevust ning soovivad liituda Telia võrguga;
 • Planeerivad ehitustegevust, mis vajab olemasolevate siderajatiste ümberpaigutamist.

Teenuse hind:

Projektile haardeulatusega kuni 50 m 18 €
Projektile haardeulatusega üle 50 m 45 €
Asendusrajatise projektile 80 €

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

EHITAJATE PORTAAL

Tehniliste tingimuste taotluse lisamiseks ja projekti taotluse kooskõlastamiseks logi sisse Ehitajate portaali.


Teenuse osutamise eelduseks on Telia Eesti AS-ga sõlmitud kliendileping. Kliendilepingu sõlmimise juhend asub siin.

Tehniliste tingimuste taotluse lisamiseks logi sisse Ehitajate portaali läbi internetipanga, ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Tehniliste tingimuste alt avanevast aknast näed varasemalt tellitud projekte ja nende menetlemise seisu.

Tehnilised tingimused väljastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul ning need kehtivad 1 aasta.

Tehniliste tingimuste aegumise korral tuleb esitada uus taotlus. Tehnilisi tingimusi ei pikendata põhjusel, et aja möödudes võivad muutuda trasside asukohad. Lisaks tuleb arvestada, et antud piirkonnas on alates tehniliste tingimuste kehtetuks muutumisest läbiviidud või tulevikus läbiviidavaid ehitustöid/planeeringuid.

Taotluse lisamise õpetus ning selle menetlemise jälgimine

 • Esmalt vali viitenumber, mis oleks juriidilise isiku volitusega tegutsedes kooskõlastatud ka ettevõtte raamatupidamisega.
 • Edasi vali Tehnilised tingimused. Avanevas aknas näed varasemalt tellitud tingimusi ja nende menetlemise seisu. Uue taotluse sisestamiseks vali "Lisa uus taotlus".
 • Jätkates avaneb aken taotluse vormi täitmiseks. Taotluse vormil on kõik samad andmeväljad, mis pabervormil. Lisaks on taotlusel andmeväljad tarnetingimuste sisestamiseks.
 • Tehniliste tingimuste liigi määramisel on vajalikud:
  • detailplaneering,
  • tööprojekt,
  • olemasolevate liinirajatiste väljakanne.
 • Ehitise sihtotstarbe väljal on kuvatud projekti taotluse sisu. Telia kaubamärgi all pakutavate toodete perspektiivne vajadus näidatakse vaba tekstina. Näiteks: 3 POTS, 2 ADSL, Digi TV. Ehituse alustamise aeg sisesta teadaoleva täpsusega vaba tekstina. Järgnevatel väljadel saad määrata tarne tingimused.

Asukoha määramine

Asukohta saab määrata lähtudes nii aadressist kui ka katastritunnusest. Aadressi valiku aknas vali maakond ja vald. Kui asulat, tänavat või maja ei ole võimalik määrata (ehitisel ei ole aadressi) jäävad need väljad tühjaks ja vajutades nuppu "Otsi" näidatakse kaardipildil valitud valla plaani.

Üleval paremal pool on kaardi navigeerimise nupud, mille abil saad kaardipilti tsentreerida, vähendada, suurendada ja panna kuni neli punkti kaardipildile ehitise asukoha määramiseks. Alumises vasakpoolses nurgas on kommentaaride väli, kuhu saad kirjutada asukohta täpsustava teksti. Viimaks kinnita aadress.

Dokumentide lisamine ja taotluse edastamine

Pärast määratud asukoha kinnitamist avaneb aken tehniliste tingimuste andmetega. Sealt saad veelkord kontrollida sisestatud andmeid ja need kinnitada. Seejärel avaneb dokumentide lisamise aken.

Taotlusele dokumentide lisamiseks tuleb etteantud valikutest oma arvutist või võrgust valida dokumendi fail, mida soovid lisada ("Lisa dokument" valikuga). Dokumendi lisamisel tekib akna ülemises osas tabeli rida, millel on lisatud dokumendi andmed.

Nupp "Lõpeta lisamine" avab uue akna koos kõigi sisestatud taotluse andmetega. Edasi saad taotlust muuta ("Muuda taotlust") või edastada ("Saada taotlus Teliale").

Taotlus hakkab kehtima pärast selle saatmist. Tehniliste tingimuste menetlemise käiku saad jälgida avalehel, kust algab uue taotluse lisamine.

Tabelis "Ettevalmistamisel tehnilised tingimused" näidatakse menetlemises olevaid taotlusi koos nende olekuga. Tabelis "Kehtivad tehnilised tingimused" näed meie poolt väljastatud tehnilisi tingimusi.

Allkirjastamisel saadetakse kliendile sellekohane teavitus juhul, kui klient soovis taotluses saada tehnilisi tingimusi e-postile. Kirjale lisatakse manusena tehnilised tingimused.

Allkirjastatud tehnilisi tingimusi ning dokumente saab vaadata nii klient kui ka selleks õigusi omavad töötajad, kuid muuta tehnilisi tingimusi ja sellele lisatud dokumente peale väljastamist enam ei saa. Samuti kaitseb digitaalallkiri digihoidlasse lisatud arhiivifaili selle suvaliste muudatuste eest – mistahes muudatuste korral allkiri edaspidi enam ei kehti.

Kui puudub e-teeninduse kasutamise võimalus võid täita taotluse vormi ning saata see vastava piirkonna tehniliste tingimuste väljastajale, kellelt saad abi tekkivate küsimuste korral.

Tehniliste tingimuste väljastaja Aadress Telefon E-post Vastuvõtuaeg
PÕHJA PIIRKOND - Tallinn ja Harjumaa
Marko Veiberg Sõle 14, Tallinn 640 2941 marko.veiberg@telia.ee eelneval kokkuleppel
LÄÄNE PIIRKOND - Järvamaa, Raplamaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa
Martin Lilles Rüütli 5, Pärnu 442 7526 martin.lilles@telia.ee eelneval kokkuleppel
Toomas Peterson Rüütli 5, Pärnu 447 0763 toomas.peterson@telia.ee eelneval kokkuleppel
VIRUMAA PIIRKOND - Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Arne Tiigi Kreutzwaldi 5C, Rakvere 322 3170 arne.tiigi@telia.ee eelneval kokkuleppel
Andrus Lehtpuu Kreutzwaldi 5c, Rakvere 322 4705 andrus.lehtpuu@telia.ee eelneval kokkuleppel
LÕUNA PIIRKOND - Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa
Priit Nigol Tähe 104a, Tartu 735 8530 priit.nigol@telia.ee eelneval kokkuleppel