Täiendav teavitus Mobiilse Elu tingimuste muudatuse osas: muudatus jõustub 12.07.2015

Teenusetingimuste muutmise põhjuseks on teenuse sisuline areng ning klientidele Mobiilse elu kasutamiseks senisest paremate ning täiendavate võimaluste loomine. Muudame hinnakirjas toodud Mobiilse elu tasumäärasid ja muid hinnastamistingimusi, kuna teenuse sisulistest muudatustest tulenevalt on muutunud antud hinnatingimustega algselt seotud asjaolud.

Alates 12.06.2015 on Mobiilse eluga võimalik liituda vaid uutel tingimustel.

Olemasolevad Mobiilse elu kliendid saavad teenuse kasutamist jätkata senistel tingimustel, mistõttu ei too muudatused nende jaoks kaasa otseseid muudatusi teenuse igapäevases kasutamises. Oluline on siiski tähele panna, et Mobiilse elu klient saab kehtivasse Mobiilsesse ellu seadmeid (numbreid) lisada jms muudatusi teha kuni 11.07.2015 ning pärast nimetatud kuupäeva ei saa klient enam oma teenust senistel tingimustel muuta. Alates 12.07.2015 saab Mobiilset elu muuta vaid uutel tingimustel.

Teenusetingimuste uuendatud tekstiga ning muudetud hinnakirjaga on võimalik tutvuda alates 12.06.2015 EMT kodulehel ning EMT ja Elioni esindustes.

Mobiilse elu uued teenusetingimused ja muudetud hinnakiri jõustuvad Mobiilse elu klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 12.07.2015. Mobiilse elu kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Eesti Telekomile enne 12.07.2015.

Tutvun teiste uudistega