Muudatused Telia Eesti AS IT teenuste eeskirjas ja Telia hoolduslepingute üldtingimustes.

Muudatused Telia Eesti AS IT teenuste eeskirjas ja Telia hoolduslepingute üldtingimustes.

Telia Eesti AS (Telia) ühtlustab teenuste suhtes kehtivaid eeskirju, ühendades senised Telia hoolduslepingute üldtingimused IT teenuste eeskirjaga. Muudatusest tulenevalt asendab IT-teenuste eeskirja 01.03.2017 jõustuv redaktsioon täielikult senised Telia hoolduslepingute üldtingimused, mis muutuvad alates 01.03.2017 IT teenuste eeskirja redaktsiooni jõustumise hetkest kehtetuks.

Eelnimetatud tingimuste muutmise põhjuseks on vajadus tingimusi ühtlustada ja lihtsustada. Hooldusteenused kuuluvad IT teenuste hulka ning puudub praktiline vajadus sarnaseid tingimusi erinevates eeskirjades dubleerida. Seniste hoolduslepingute üldtingimuste koondamine IT teenuste eeskirja muudab klientide jaoks lepingu suhtes kehtivate tingimuste lugemise lihtsamaks.

Tingimuste ühendamine ei too klientide jaoks kaasa sisulisi muudatusi teenuste igapäevase kasutamise tingimustes.

IT teenuse eeskirja uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 01.02.2017 Telia kodulehel www.telia.ee ning Telia esindustes.

Muudatused puudutavad üksnes Telia IT-teenuseid kasutavaid ärikliente.

IT teenuste eeskiri jõustub Telia klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.03.2017. Kliendil, kes ei soovi muutunud IT teenuste eeskirja alusel teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.03.2017.

Tutvun teiste uudistega