Muudatused Kõnekeskuse teenusetingimustes

Telia Eesti AS (Telia) muudab alates 27.05.2018 teenuse Kõnekeskus teenusetingimusi (Üldtingimuste p 2.6.2 alusel).

Kõnekeskuse teenusetingimustes on täpsustatud teenuse osutamise raames toimuva andmete töötlemisega seotud tingimusi – lisatud on täpsemad viited kohalduvatele tingimustele sõltuvalt Telia rollist andmete töötlemisel. Teenuse igapäevast kasutust nimetatud muudatus tingimustes ei mõjuta.

Muudetud teenusetingimustega on võimalik tutvuda alates 27.04.2018 Telia Kodulehel ning Telia esindustes.

Muudetud teenusetingimused jõustuvad Kõnekeskuse lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 27.05.2018. Kõnekeskuse kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe üles öelda, teatades sellest Teliale enne 27.05.2018.

Tutvun teiste uudistega