Muudatus vahendusjaama IP ühenduse tingimustes ja hinnakirjas

Alates 01.12.2015 muudab AS Eesti Telekom teenuse „Vahendusjaama IP ühendus“ (edaspidi VIPÜ) tingimusi ja hinnakirja.

Hinnakirja ja tingimuste muutmise põhjuseks on asjaolu, et võrrelduna vastavate hinnastamisreeglite ja tingimuste kehtestamise ajaga on muutunud algselt nende kehtestamise aluseks olnud asjaolud.

Uue hinnakirja ja tingimustega saab tutvuda siin.

Lühidalt muudatustest:
Varasemale numbrikohase arveldamisega VIPÜ-le lisandub alates 01.12.2015 kanalikohase arveldamisega VIPÜ võimalus.
Numbrikohase arveldamisega VIPÜ-l ei kehti alates 01.12.2015 varasem numbrite arvu nõue ning klient võib osta VIPÜ teenuse ka ühe numbriga.
Numbrikohase arveldusega VIPÜ numbrile hakkab kehtima samaaegsete kõnede piirang (3 kõnet numbri kohta). Kanalikohase arveldamisega VIPÜ puhul määrab samaaegsete kõnede arvu kanalite arv ning DDI numbrivahemik.
Tingimustesse on lisatud staatilise IP aadressi nõue sidevõrgu ja vahendusjaama ühenduse turvalise tagamiseks.

Muudetud tingimused jõustuvad vahendusjaama IP ühenduse klientide lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.12.2015. Klientidel, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Eesti Telekomiga üles öelda, teatades sellest Eesti Telekomile enne 01.12.2015.

Tutvun teiste uudistega