Kahe kriisikuu kokkuvõte: 10 eriolukorrast tingitud muutust

Viimase kahe kuu jooksul on olulisel määral muutunud see, kuidas on korraldatud Eesti kodudes ja ettevõtetes töötamine, õppimine ja ka meele lahutamine. Telia reastas nii oma enda töö kui klientide käitumismustrite põhjal kümme tähelepanekut, kuidas on kriisiolukord muutnud inimeste elu ja igapäevatoiminguid.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel on praegune kriis ilmekalt näidanud, kui oluline on nii interneti kui erinevate digitaalsete teenuste roll selle juures, et lülituda sisuliselt üleöö ümber kaugtööle ja -õppele ning vahetada mitmed oma füüsilised toimingud virtuaalsete vastu.

„Eesti tänane digivalmidus on kindlasti parem kui paljudes teistes riikides. Samas kinnitab tänane kriis, et oleme ühiskonnana valinud õige tee ning üks meie peamisi fookusi peab ka tulevikus olema sidevõrkude ning e-teenuste arendamine,“ sõnas Visse.

Seejuures nimetas Telia tehnoloogiajuht kümme märgatavat muutust, mis on paar kuud kestnud eriolukorras esile kerkinud ning muutunud kiirelt uueks normaalsuseks.

Kvaliteetse sideteenuse olemasolu on tähtsam kui kunagi varem

Juba eriolukorra esimestel päevadel oli näha suurt kasutusmahtude kasvu mobiilse kõne- ja andmeside vaates: kõnede maht suurenes Telia mobiilivõrgus ligemale 50%, andmeside kasutamine aga 30%. Püsiinterneti kasutusmahud kerkisid 15-25%. Kuigi kõik nimetatud mahud on püsinud tavapärasest kõrgemal tasemel kogu kriisiperioodi vältel, on võrkude ja teenuste kvaliteedinäitajad püsinud kõrgel tasemel.

Kaugtöö ja e-õpe liikus massidesse

Kohe peale eriolukorra väljakuulutamist suundusid kümned tuhanded inimesed kaugtööle ja koduõppele. See kajastus ka Telia tehnikute töös, kelle igapäevatöö osaks sai inimeste abistamine nii kontori- kui koolivajaduste kodutingimustesse kolimisel. Paljude ettevõtete ja töötajate jaoks on see esmakordne kogemus suures mahus kaugtööd teha ning see kogemus on valdavalt väga positiivne. Ennustan kaugtöö vormi palju laiemat levikut ka peale kriisi lõppemist.

Nõudlus kiirema interneti järele

Kuna ühtäkki oli paljudes kodudes olukord, kus mitmed või suisa kõik pereliikmed töötasid ja õppisid kodusel režiimil, tekkis vajadus kiirema interneti järele. Telia klientide hulgas on kriisiperioodil kasvanud sisuliselt kaks korda nende inimeste hulk (võrreldes tavapärasega), kes on tõstnud oma koduinterneti kiirust. Tuhanded kliendid kasutasid seejuures võimalust proovida ühe kuu jooksul suurema kiirusega koduinternetti ning eriti aktiivselt kasutasid seda võimalust väiksemate kiirustega pakettide kasutajad.

Meelelahutuse kolimine kodustele ekraanidele

Olukorras, kus kontserdid, kinoseansid, teatrietendused ja teised meelelahutussündmused tühistati, kasvas märgatavalt nõudlus koduse meelelahutuse järele. Ainuüksi Telia TV vahendusel renditi ca 30% rohkem filme kui tavapäraselt, samuti asuti aktiivselt proovima erinevaid TV-lisateenuseid.

E-spordi populaarsus TV-ekraanil

Täpselt keset kriisi ehk märtsi lõpus jõudis avalikkuseni Eesti esimene Telia Open e-spordi turniir, kus viieliikmelised meeskonnad asusid mõõtu võtma strateegiamängu CS:GO mängimises. Turniir jõudis vaatajateni Delfi TV ja Telia Inspira kanali vahendusel, kerkides näiteks Inspira kanali üheks vaadatuimaks saateks.

Uued TV-formaadid

Kriisi tõi kohalikule telemaastikule päris mitu uut TV-formaati, millele on saanud tuhanded televaatajad ka juba kaasa elada. Telia Inspira kanalisse jõudis lühikese ajaga koguni neli erinevat TV-saadet. Lisaks juba eelpool mainitud e-spordi turniirile startis aprilli alguses Inspira kanalis uhiuus interaktiivne live-saatesari SPUNK, kus kohtuvad eri valdkondade eksperdid ja eestvedajad. Umbes samal ajal hakkas Inspira näitama live-koolitunde õppimisest ja õpetamisest. Maikuus hakkab aga Telia TV näitama tuntud Eesti artistide kontserte nn pay-per-view formaadis. See tähendab, et kõik Telia TV kliendid saavad artistide etteastetele soovi korral kaasa elada sümboolse ühekordse tasu eest, mille saab mugavalt teha otse teleekraanilt.

Suurem tähelepanu nii enda kui teiste tervisele

Telia tehnikute poolt on kogu eriolukorra vältel tehtud kliendivisiite ning on tehnikutelt saadud tagasiside põhjal on väga positiivne, et inimesed käituvad teadlikult ja ettevaatlikult. Nii ise haige olles kui haigega kokku puutudes on inimesed Telia tehnikuid sellest teavitanud ning visiidiks uue ajal leidnud. Samuti on paljud kliendid enne tehniku visiiti koduseid pindu desinfitseerinud ning korralikult distantsi hoidnud. Lisaks on kliendid olnud nõudlikumad tehnikute poolt kasutatavate kaitsevahendite (kindad, desovahendid, maskid) osas.

Kasu lõikamine suurandmetest ja andmetel baseeruvad otsused

Selle kriisi käigus kerkis esile vajadus hinnata inimeste liikuvust ning anonüümsed koondandmed andsid selleks hea võimaluse. Just seesuguse analüütika kasutamine on praeguses kriisis üks mooduseid, kuidas nii inimesed, ettevõtted kui riik tervikuna saavad ühiselt teha tarku otsuseid viiruspuhangu vastu võitlemisel. Telia kasutab selleks Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust.

Mahukamad ja kiiremad mobiilivõrgu arendused

Eriolukorra ajal on Telia oma mobiilivõrgus teinud 120 erinevat arendustööd, millest suurem osa on seotud just võrgus kasvanud kasutusmahtudega. See tähendab, et piirkondades, kus mahud kasvasid ning senisest ressursist jäi puudu, lisas ettevõte täiendavaid mahte nii 4G kui 2G tehnoloogia tarbeks. Koostöös Ericssoniga toimusid need tööd tavapärasest kiiremas tempos.

Fookus e-teenustele ja digitaliseerimisele

Seekordne kriis on ilmselt murepunktiks, mil paljud ettevõtted ja teenusepakkujad said aru e-teenuste ja digitaliseerimise olulisusest, kuna samalaadses olukorras võib sellest sõltuda ettevõtte edasine tegevus. Juba on näha, et kui ettevõtted lükkasid siiani digitaliseerimise plaane edasi, on nüüd need teemad kerkimas fookusesse.

Tutvun teiste uudistega