Võrguressursi rent

Võrgu ressursi teenused on osa Telia Eesti AS-i (edaspidi Telia) teenusteportfellist, mis on suunatud kodumaistele ja rahvusvahelistele sideettevõtjatele nende endi poolt lõppkasutajale pakutavate teenuste koostisosana.

Füüsilise võrgu ressursi valdkonna teenuseid pakutakse renditeenusena, mis moodustatakse Telia füüsilise kaablivõrgu, kaablite paigaldustrasside ja võrgusõlmede infrastruktuuri vabadest ressurssidest.

Loogilise võrgu ressursi valdkonna tooteid pakutakse Telia füüsilise võrgu ressursi baasil loodud ühendusteenustena.

Teenuste kasutamisel esinevatest häiretest teatada telefonil +372 602 5252 või e-posti aadressile noc@telia.ee