Seadmemajutus

Majuta oma kallihinnalised seadmed selleks kohandatud ruumidesse

Seadmemajutusega saad Telia A, B või C klassi ruumides seadmekappi paigalduskoha või seadmekoha seadmekappi. Saad majutada serverit või paigaldada antenni Telia masti või Teliale kuuluvale hoonele.


Seadmemajutuse ruumides tagame:

  • Kõrge töökindluse ja piisava võimsusega elektrivarustussüsteemi
  • Stabiilsed kliimatingimused
  • Maksimaalse turvalisuse mehitatud valvega

Tagame tehnilise infrastruktuuri, mis võimaldab ligipääsu Telia põhivõrgule ning kiiret ja kõrgekvaliteedilist andmesidevõrkude ühendamist.

Lisaks pakume tehnilist tuge, kui sul on plaanilised ehitus-, paigaldus- ja hooldustööd või operatiiv- ja avariitööd, millega kaasnevad Seadmekapist väljaspool asuvate kaablite ja seadmete paigaldus-, demontaaži-, teenindus- või hooldustööd.

Küsi järele, räägime läbi ja leiame sinu seadmetele sobiva ruumi!


Seadmemajutuse teenused

Seadmekapi paigalduskoht

Soovid paigaldada oma seadmekappe Telia vastava tehnilise ettevalmistusega Seadmemajutuse ruumidesse. Vastavalt seadmekapi paigaldamiseks vajamineva pinna ja teenindustsooni suurusele eristatakse kolme tüüpi paigalduskohti:

  • Seinariiuli, -kapi paigalduskoht (paigalduskohta on võimalik reserveerida)
  • Ühepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht
  • Kahepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht

Seadmekoht seadmekapis

Seadme paigalduskoht Teliale kuuluvas ETSI standardile vastavas lukustatavas seadmekapis. Seadmekapp võib sisaldada mitme kliendi seadmeid.

Serverimajutus

Soovid paigaldada serveri Telia seadmekappi (vastava tehnilise ettevalmistusega Seadmemajutuse ruumidesse) ning vajad serveri ühendamist IP-võrguga.

Antenni paigalduskoht

Soovid paigaldada oma telekommunikatsiooniseadme – antenni ja selle juurde kuuluva lisaseadme Telia masti või Teliale kuuluvale hoonele.

Seadmemajutuse lisateenused

Pakume täiendava ja dubleeriva elektritoite võimalusi. Samuti saad oma seadmete paigaldamiseks rentida Telia seadmekappi.

Seadmemajutuse tugiteenus

Pakume sulle tehnilist tuge kui sa teostad plaanilisi ehitus-, paigaldus- ja hooldustöid ning operatiiv- ja avariitöid, millega kaasnevad seadmekapist väljaspool asuvate kaablite ja seadmete paigaldus-, demontaaži-, teenindus- või hooldustööd.

Interneti ühendus seadmemajutusele

Sisaldab võimalust kasutada sümmeetrilist internetiühendust 10 või 100 Mbit/s Ethernet pordi kaudu koos 1 staatilise IP aadressiga (IP aadresse saab lisatasu eest juurde tellida). Internetiühendust seadmemajutusele pakume ainult koos seadmemajutuse toodetega.

Seadmemajutuse hinnakiri