Uuring: ligi 30% ettevõtetest hävitab tööarvutid peale esimest kasutusringi

Kuigi keskkonnahoid on ettevõtete jaoks aina olulisem teema, hävitab ligi kolmandik neist enda kasutuses olnud arvutid juba peale esimest elutsüklit, selgub Telia tellimusel Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringust.

Uuringu kohaselt kasutab kolmandik ettevõtetest oma tööks vajalikke arvuteid vaid ligi kolm aastat. 22% ettevõtetest kasutab arvuteid neli aastat, umbes 30% viis aastat ning vaid kuuendiku kasutusperiood küündib üle viie aasta.

30% ettevõtetes lähevad esimese kasutusringi läbinud arvutid hävitamisele, neljandikus kas müüakse või antakse töötajale erakasutuseks, üle 20% ettevõttetes võetakse arvutid uuesti kasutusele vähemnõudlikuma kasutajaprofiiliga töökohtadel ning 10% ettevõtetest tagastab esimese kasutusringi läbinud arvutid teenusepakkujale (valdavalt suuremad ning arvutiparki rentivad ettevõtted).

Telia ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul tuli üllatusena, et pea kolmandik küsitletud ettevõtetest lihtsalt hävitab seadmed peale seda, kui need on esimese kasutaja käest tagasi tulnud. Samal ajal peab koguni 60% ettevõtetest oluliseks, et soetatavate arvutite keskkonnamõju oleks võimalikult madal.

„Äriklassi arvuti eluiga on kindlasti võimalik pikendada ning see vähendab oluliselt seadmete ökoloogilist jalajälge. Ühe keskmise äriklassi arvuti tootmisel paiskub õhku ca 260kg CO2. Kui seade leiab taaskasutatuna uuesti rakenduse, ei kaasne teise elutsükliga enam tootmisega seotud keskkonnamõju ning seetõttu väheneb oluliselt arvuti kasutamisega seotud ökoloogiline jalajälg tervikuna,” rääkis Haljand.

Kasutatud arvuteid on valmis soetama 36% ettevõtetest ning valdavalt on need väiksema töötajate arvuga tööandjad.

„Sageli on väiksemate ettevõtete võimalused piiratud ning otsitakse soodsamaid lahendusi töö korraldamiseks, seega on suurem huvi kasutatud seadmete vastu just väikeettevõtete seas mõistetav. Samas näeme, et huvi kasutatud arvutite vastu tervikuna järjest kasvab. Esimese elutsükli lõppedes vaadatakse seadmed teenusepakkuja pool üle, vajadusel vahetatakse komponente, uuendatakse tarkvara ja seejärel leiab seade taaskasutatuna rakendust veel vähemalt 3–4 aastat,“ ütles Haljand.

Lisaks tõi Telia ärikliendiüksuse juht välja, et keskkonnasäästlik majandamine muutub järjest olulisemaks nii ettevõtete kui nende klientide jaoks. „See eeldab terviklikku lähenemist ja mõtteviisi muutust, mis peab peegelduma kogu ettevõtte toimimisloogikas - nii selles, milliseid tooteid või teenuseid ning mil viisil ettevõte pakub, kui ka selles, kuidas ettevõte ise igapäevaselt toimetab“.

Uuringu käigus viidi läbi telefoniintervjuud 300 ettevõtte esindajatega. Valimisse kuulunud ettevõtted jagunesid töötajate arvu arvestuses kolme gruppi: 5-19 töötajat, 20-49 töötajat ning 50 ja enam töötajat. Küsitlus toimus möödunud aasta lõpus.

Tutvun teiste uudistega