TTÜ ja Telia hakkavad koos 5G lahendusi looma

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Telia Eesti alustasid 5G koostööd ning tutvustavad juba sel aastal uue mobiilsidetehnoloogia pakutavaid võimalusi uute teenuste ja lahenduste arendamises.

Hetkel kaardistavad ülikooli teadlased ja Telia tippspetsialistid erinevaid võimalusi 5G tehnoloogia rakendamiseks, et reaalseid tulemusi sel aastal ka laiemale avalikkusele näidata.

„Meil on laual väga erinevad ideed, kuidas saab 5G tehnoloogia elu edasi viia. Hetkel tegeleme oma parima tunnetuse järgi neist atraktiivsemate valimisega. Ühelt poolt töötame ideede kallal, millel näeme potentsiaali kaugemas tulevikus ja millel on laiem ühiskondlik mõju. Teisalt aga liigume lahenduste suunas, mis on mõeldud tööstuslikele ja eraisikust lõpptarbijatele ning mille rakendamist näeme juba lähemal ajal,“ ütles Telia Eesti 5G programmi juht Mattias Männi.

„Koostööprogrammi üks eesmärk on käivitada TTÜ linnakus 5G võrk ning luua keskkond, kus ettevõtted ja uued idufirmad saavad koostöös ülikooli teadlastega arendada ning testida oma uusi tooteid-teenuseid,“ selgitas TTÜ infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan. „Loodaval targa linnaku testplatvormil saavad ettevõtjad teadlaste abiga arendada uusi ärimudeleid, mis oleksid võimalikud uudses, ülivõimsas 5G võrgus. Nii et tegemist ei ole pelgalt tehnilise lahendusega, vaid selle ulatus saab olema siiski oluliselt laiem,“ kinnitas Jervan.

Ülikooli ja Telia koostöö üks eesmärk on luua nägemus sellest, milline võiks viie aasta pärast olla tulevikulinn või linnaosa. Seetõttu on fookuses üha enam digitaliseeruva ühiskonna ootused ja vajadused, olgu selleks siis targad majad või nutikas (liiklus)taristu.

Telia tehnoloogiadirektor Kirke Saare sõnul on TTÜ ideaalne partner uute tehnoloogiate arendamisel ja elluviimisel, kuna erinevate lahenduste tarbeks on tehnikaülikooli linnakus olemas nii vajalik taristu, spetsialistid, teadlased kui tudengid.

„Ütlesime juba paari aasta eest, et töötame eesmärgiga rajada 2018. aastal Eestis laiemalt kasutatav 5G võrk. Nüüd liigume koos TTÜ-ga väga selgelt selle lubaduse täitmise suunas. Usun, et terve ülikoolipere ning hilisemas faasis lisanduvad partnerid on piisavalt kaalukas kasutajaskond, et oma lubadusest kinni pidada,“ lisas Saar.

Tutvun teiste uudistega