Telia vedamisel hakatakse Eestis testima seninägematuid 5G lahendusi

Telia, TalTech ning mitmed teised kohalikud ja välismaised ettevõtted osalevad rahvusvahelises programmis 5G ROUTES, mille käigus hakatakse testima innovaatilisi ning maailmas seninägematuid 5G lahendusi.

5G ROUTES konsortsiumis osaleb 22 liiget, kelle kaudu on esindatud ühtekokku kümme Euroopa riiki: Eesti, Läti, Soome, Rootsi, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka ja Küpros. Ettevõtmises löövad kaasa näiteks Ericsson Eesti, Telia Eesti, TalTech, Eesti Raudtee, Läti mobiilioperaator LMT, Airbus Defence and Space ja mitmed teised.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul hakkavad konsortsiumi liikmed ühiselt arendama ja testima uusi 5G lahendusi, leidmaks kinnitust sellele, et 5G on tõepoolest täiesti uusi võimalusi loov tehnoloogia.

„Täpsemalt on fookuses nn ühendatud ja automatiseeritud transpordi (CAM – Connected and Automated Mobility) valdkond, mille raames uuritakse, kuidas saab 5G kaasa aidata erinevate transpordiliikide arengule. Selle tarbeks luuakse Lätit, Eestit ja Soomet hõlmav 5G transpordikoridor, kus testimine toimuma hakkab ning kus uusi lahendusi katsetatakse autode, rongide ja laevade peal,“ ütles Visse.

TalTechi professori Muhammad Mahtab Alami sõnul on 5G ROUTES näol tegu murrangulise programmiga, kus erinevad partnerid Eestist ja Baltimaadest juhivad esmakordselt avaliku ja erasektori ühisprojekti 5G vallas. "TalTech on ainus akadeemiline partner 5G ROUTES programmis ning oleme uhked, et saame osaleda selles üle-euroopalises projektis," ütles Alam.

TalTechi kanda on projektis autonoomsetele sõidukitele mõeldud positsioneerimise lahendused, mis kasutavad 5G-d. Üks peamisi väljakutseid on seejuures sõiduki asukoha määramine meetrite asemel sentimeetrite täpsusega.

„Seda, milliseid võimalusi suudab 5G pakkuda transpordisektorile, piirab vaid meie enda kujutlusvõime. 5G muudab transpordisektorit nii liiklusohutuse, keskkonnamõju kui tõhususe vaates. Meil on hea meel lüüa kaasa 5G ROUTES programmi koordinaatorina ning teha selles osas koostööd innovaatiliste ettevõtete ja akadaamiliste asutustega üle Euroopa,“ lisas Ericsson Eesti juht Andrus Durejko.

Kokku keskendutakse 5G ROUTES programmis 13 erinevale praktilisele lahendusele, mida on plaanis testida ja läbi mängida võimalikult realistlikes oludes.

Näiteks hakatakse uurima ja katsetama seda, kuidas saab 5G aidata kaasa autonoomsete sõidukite arendamisele, kuidas ennetada ja vältida avariisid ning leevendada liiklusummikute tekkimist. Samuti testitakse seda, kuidas 5G abil jälgida ja juhtida reisijate-kaupade vedu ning kuidas tagada maanteel turvaline möödasõit eesliikuvast sõidukist.

Eestis hakkavad uute lahenduste testid toimuma Telia 5G võrgus ning kogu ettevõtmisel on oluline roll 5G võrkude edasise arengu seisukohast.

5G ROUTES programmi näol on tegu seni suurima rahvusvahelise 5G-teemalise Euroopa Liidu poolt rahastatava ühisprojektiga, mis viiakse läbi Balti- ja Põhjamaades.

Tutvun teiste uudistega