Telia uuendab Üldtingimusi ja Privaatsusteadet

Telia uuendab ja kaasajastab oma Üldtingimusi ja Privaatsusteadet, mille puhul hakkavad uuendused kehtima alates 15. aprillist 2021.

Tingimuste muudatused ei mõjuta Telia teenuste igapäevast kasutamist ega hindu.

Muudatused on ajendatud soovist teenuste pakkumise tingimusi ja nendega seotud asjaolusid lihtsustada, täpsustada ning ajakohastada.

Telia üldtingimused

  • Muutsime Üldtingimuste ülesehitust ja teemade jaotust loogilisemaks;
  • Lihtsustasime sõnastust läbivalt kõikides Üldtingimuste peatükkides, et vajalik teave oleks meie klientidele hõlpsamini leitav ja mõistetav;
  • Ajakohastasime ja lihtsustasime lepingu osaks olevat isikuandmete töötlemise peatükki ning täpsustasime teenuste turvameetmetega seonduvat;
  • Mõistete selgitused on nüüdsest dokumendi lõpus.

Tutvuge uue Privaatsusteatega

Privaatsusteade

Privaatsusteade on infodokument, mis annab teavet, kuidas ja millistel eesmärkidel Telia isikuandmeid kasutab

  • Teie isikuandmete kaitse ja privaatsus on meile väga olulised. Seetõttu kaasajastasime ja muutsime Privaatsusteadet põhjalikumaks.
  • Muu hulgas lisasime suurema selguse huvides andmekategooriate alajaotusse juurde näiteid ning täiendasime ja täpsustasime isikuandete töötlemise eesmärkide sõnastust.

Tutvuge uute Üldtingimustega

Tutvun teiste uudistega