Telia tugevad tulemused toetavad kasvavaid investeeringuid kvaliteeti ja kriisikindlusesse

Telia Eesti müügitulu ulatus selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes 266,5 miljoni euroni, ärikasumit teenis ettevõte samal ajal 106,3 miljonit eurot, millest investeeriti sidevõrkude ja teenuste arendamisse 32 miljonit eurot.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul aitavad tugevad äritulemused jätkata investeeringuid teenuste kvaliteeti ja kriisikindlusesse.

„Olles elutähtsa teenuse pakkuja, on meie teenuste toimepidevus kriitilise tähtsusega. Hea näide on hiljuti Eestit tabanud sügistorm Patrick, mis oli oma olemuselt tunduvalt intensiivsem, ulatuslikum ja pikem kui mitmed varasemad tormid. Tänu sellele, et oleme viimastel aastatel suurendanud investeeringuid oma võrkude ja teenuste toimepidevuse parandamisse, mõjutas varasemast tugevam torm Telia teenuseid oluliselt vähem kui näiteks 2019. aastal peamiselt Lõuna-Eestit raputanud sügistorm,“ lisas Haljand.

Sarnaselt varasemaga jätkas Telia ka kolmandas kvartalis oma mobiilivõrgu arendamise ja moderniseerimisega.

Mobiiliteenuste osas on Telia terve 2023. aasta jooksul keskendunud kahele olulisele suunale ehk 3G võrgu sulgemisele ja 5G võrgu arendamisele. Septembri alguses sulges Telia 3G võrgu Tallinnas ning sellega sai ühtlasi enam kui pool ettevõtte 3G võrgust suletud. Selle aasta lõpuks pannakse aga kogu 3G võrk kinni ning sellest vabanev sagedusressurss suunatakse uuemate 4G ja 5G võrkude laiendamisse. Aasta lõpuks saab Teliast esimene Eesti mobiilioperaator, kes osutab oma klientidele teenust ainult kõige moodsamal ja kvaliteetsemal mobiilivõrgul.

Paralleelselt 3G sulgemisega laiendab ja tihendab Telia pidevalt oma 5G võrku. Septembri lõpuks oli Telia katnud 5G võrguga ca 75% Eesti elanikkonnast ning paigaldanud Eesti erinevatesse asukohtadesse üle poole tuhande 5G tugijaama. Klientide arv, kes kasutab Telia võrgus 5G telefone, ulatus kolmanda kvartali lõpus ligi 230 000-ni.

Samuti on Telia tugevalt panustanud sellesse, et tuua Telia TV klientideni seni kõige rikkalikum sügishooaeg.

„Televisiooni ja meelelahutuse vaates pakume sel sügisel oma TV-klientidele senisest kõige tugevamat ja eksklusiivsemat teleprogrammi, kus langeb põhirõhk meie Inspira kanalile. Inspira kanali vaatajateni on juba jõudnud nii „MasteChef Eesti“ värske hooaeg kui ka selle sügise üks kõige oodatuim draamaseriaal „Estonia“. Julgen pakkuda, et Inspira kanali vaadatavuse numbrid püstitavad sel sügisel mitmeid uusi rekordeid,“ hindas Haljand.

Ärikliendi segmendis näitas kolmandas kvartalis tugevat kasvu ettevõtetele suunatud IT teenuste valdkond, samuti tunnevad ärikliendid varasemast suuremat vajadust erinevate küberturbe lahenduste järele. „Ärev geopoliitiline olukord ja kiiresti muutuv ärikeskkond on pannud ettevõtteid aina rohkem valmistuma kõige hullemaks – küberünnakuteks. Oleme ise sellesse juba pikalt investeerinud ja valmis pakkuma laiapõhjalisi turvalahendusi nii väikestele kui suurtele ettevõtetele,“ kinnitas Haljand.

Märgiliseks muudab käesoleva aasta Telia jaoks veel see, et kevadel tehti algust ettevõtte ajaloo seni suurima taastuvenergia valdkonna projektiga, mille käigus rajatakse 2023. ja 2024. aastal ca 100 Telia mobiilimasti juurde päikesepargid. Lisaks toetab Telia erinevaid ühiskondliku kaaluga ettevõtmisi, nagu näiteks naised tehnoloogiasse programm (Women in Tech) ning noorte tehnoloogiahariduse populariseerimine läbi Solaride projekti.

Telia mobiililiitumiste arv kasvas aastaga 38 000 liitumise võrra ja ulatus kolmanda kvartali lõpus 1,259 miljoni liitumiseni. Telia interneti püsiühenduse kasutajaid oli kvartali lõpu seisuga 274 000 ning Telia TV klientide arv ulatus 195 000-ni. Telia on Eestis kõigi IT- ja telekomivaldkondade (TV, mobiilside-, püsiinterneti ja IT teenused) turuliider ning riigi üks suuremaid investoreid, investeerides siinsele turule ca 50 miljonit eurot aastas. Ettevõte annab tööd ligi 1500 inimesele ning kuulub Eesti suurimate maksumaksjate hulka.

Tutvun teiste uudistega