Telia sõlmis Eesti Energiaga taastuvenergia ostuks mahuka lepingu

Telia Eesti ja Eesti Energia allkirjastasid märtsis mahuka taastuvenergialepingu, mille kohaselt tarnib energiafirma Teliale viie aasta jooksul 156 GWh ulatuses taastuvenergiat.

Kõnealune maht katab 70% Telia serveriruumide, mobiilside tugijaamade, juhtimiskeskuse ja kontorite elektrienergia vajadusest ning kõnekas on ka see, et ostetava elektrienergia kogumaht on võrreldav ca 50 000 kodukliendi aastase elektritarbimisega. Ülejäänud 30% soetab Telia kehtiva turuhinnaga otse elektribörsilt. See tähendab, et ettevõte jätkab taastuvenergia päritolusertifikaatide ostmist, katmaks kogu Telia elektrienergia tarbimist 100% ulatuses taastuvenergiaga.

Sõlmitud leping näeb ette, et Eesti Energia tarnib Teliale alates 2022. aasta IV kvartalist viie aasta jooksul taastuvenergiat, mida hakatakse tootma Leedus valmivas Telšiai tuulepargis. Hetkel käib kõnealuse tuulepargi ehitus ning valmides on 68,9 MW võimsusega tuulepark Leedu suurim. Tuulepark valmib 2022. aastal.

„Järgmisel aastal Leedus valmiv tuulepark loob meile suurepärase võimaluse suurendada oma elektrienergia portfellis taastuvenergia osakaalu läbi Balti regioonis toodetava taastuvenergia tootmisüksuse lisandumise. Taastuvenergia kasutamisel on olnud viimastel aastatel meie tegevuse juures kandev roll ning see on aidanud meil liikuda enda poolt seatud ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide täitmise suunas,“ ütles Telia Eesti finantsjuht Elis Pikmets.

Alates 2016. aastast kasutab Telia Eesti ainult taastuvelektrienergiat läbi ostetud taastuvenergia sertifikaatide ja täna otsib ettevõte ka ise aktiivselt uusi võimalusi erinevate taastuvenergialiikide kasutamiseks otse allikast, olgu selleks siis päikesepaneelid või tuuleenergia. Seda mõtteviisi toetab aktiivselt ka Eesti Energia.

„Oleme fookuse suunanud sellele, et aidata ettevõtetel rohepööret kiiremini ellu viia. Selleks töötame välja energialahendusi, mis otseselt vähendavad kliendi keskkonnajalajälge. Uue võimalusena on meil klientidele pakkuda pikaajaline tuuleenergialeping, mis võimaldab kliendil osta puhast taastuvenergiat ja elektrihinda soovitud perioodiks soodsatel tingimustel fikseerida. Taastuvenergia arendajad saavad seeläbi jällegi kindluse, et tuulepargi toodang leiab kindla omaniku,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Telia üheks sihiks on muuta oma tegevus aastaks 2030 nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks. Ambitsioonikate eesmärkideni on plaan jõuda läbi vastutustundliku digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid.

Eestis on Telia juba selle eesmärgini jõudmise nimel teinud juba mitmeid erinevaid samme. 2020. aasta oktoobris avati Tallinna külje all Laagris oma suurima andmekeskuse kõrval päikesepaneelide park. Päikesejaama hinnanguline eluiga on 25 aastat, selle võimsus on 2 x 50 kW ja tootlus jääb suurusjärku 123 MWh aastas. See tähendab, et aastas jääb õhku paiskamata 151 tonni süsihappegaasi.

1. aasta detsembris sai Telial valmis ka esimene päikesejaam Harjumaal, mis aitab elektrienergiaga varustada kohalikku mobiilimasti. Lähiaastatel on plaanis selliseid investeeringuid jätkata ning lisaks uuritakse ka vesinikuenergia kasutuselevõtu võimalusi varutoite generaatorites.

Tutvun teiste uudistega