Telia piirab juurdepääsu Russia Today ja Sputnik veebilehtedele

Telia piirab oma internetivõrgus juurdepääsu Russia Today ja Sputnik veebilehtedele seoses seadusest tuleneva juurdepääsupiirangu rakendamisega.

Ukraina ründamise tõttu on Venemaale kehtestatud erinevaid rahvusvahelisi sanktsioone. Muu hulgas kohustavad teatud sanktsioonid rakendama piiranguid ka vene päritolu meediasisu suhtes.

Euroopa Nõukogu määruse kohaselt on internetiteenuse osutajate jaoks kohustuslik piirata ligipääsu Vene propagandakanalitele Russia Today ja Sputnik. Tegemist on seega seadusest tuleneva kohustusega.

Telia asus 12. märtsil nimetatud kohustuse täitmiseks rakendama ligipääsupiirangut, mille tulemusena on takistatud Telia võrgust juurdepääs Russia Today ja Sputniku sisule.

Kui klient läheb internetiteenust kasutades eeltoodud veebilehtedele, kuvatakse talle teade, et vastav veebileht pole kättesaadav. Tegu ei ole tehnilise veaga, vaid seadusest tuleneva kohustusliku piirangu rakendamisega.

Tutvun teiste uudistega