Telia on vähendanud oluliselt enda süsiniku emissioone

Telia on aasta-aastalt suurendanud oma panust Eesti ühiskonda ja keskkonnahoidu toetavates ja kujundavates projektides. Ainuüksi 2023. aastal panustati sellesse miljoneid eurosid ja tuhandeid töötunde.

Viimase 6 aastaga on Telia enda operatsioonide süsiniku emissioonid (mõjualad 1 ja 2) vähenenud ligi 5 korda. Seda on võimaldanud vähetõhusate kontoripindade ning tehniliste sõlmede sulgemisest tulenev soojusenergiatarbimise vähenemine ja ka maaküttepumba taastuvenergiale üleminek. Taustal on muutunud ka soojusenergia emissioonide arvutamise metoodika, sest tänaseks on kasutusel senisest täpsemad tootjapõhised andmed.

Telia juriidilise üksuse ning jätkusuutlikkuse valdkonna juhi Kristiina Maasiku sõnul kannab ettevõte Eestis olulist rolli, olles ühelt poolt elutähtsate sideteenuste ja oluliste IT lahenduste pakkuja, teisalt aga kohaliku majanduse üks suuremaid investoreid ja maksumaksjaid.

Ühtlasi on Telia äritegevuse loomulikuks vundamendiks kujunenud panustamine olulistesse jätkusuutlikkuse mõjuvaldkondadesse, seda nii keskkonnahoiu kui ka erinevate sotsiaalsete teemade, näiteks turvalise digitaliseerimise, digi- ja küberoskuste õpetamise ja mitmekesisuse valdkonnas.

„Selleks, et viia ühiskonnas ellu tuntavaid ja nähtavaid muutusi, peab olema valmis pikaajaliselt panustama. Telias oleme selleks valmis ning meie panust ei saa mõõta pelgalt tehtud investeeringutes vaid ka tuhandetes töötundides, mida sajad Telia töötajad on kümnetesse projektidesse suunanud,“ lisas Maasik.

Telia jätkusuutlikkuse valdkonna juhi sõnul peab ka IT- ja telekomisektor suunama järjest rohkem tähelepanu sellele, kui suur on sektoris tegutsevate ettevõtete keskkonnaalane jalajälg ning mida saab teha selle vähendamiseks.

IKT sektori jalajälje suuruseks hinnatakse täna eri uuringute kohaselt umbes 1,5-4% kogu maailma jalajäljest. Sektor ise kasvab kiiresti ja lähiajal ennustatakse ka jalajälje kasvu, seda näiteks nii andmemahtude üldise kasvu kui tehisaru (AI) lahenduste võidukäigu tõttu.

„Konkreetselt telkosektoris on täna üks olulisi väljakutseid seotud väga kiiresti kasvavate andmemahtudega. Näiteks Telia mobiilivõrgus suurenesid andmemahud 2023. aastal ca 20%, mobiilivõrgu energiakulu kasv jäi samal ajal aga ca 6% piiresse. See näitab, et oleme teinud oma teenuseid ja võrke arendades õigeid ja energiaefektiivseid valikuid, olgu selleks vanemate ja energiakulukamate tehnoloogiate sulgemine (nagu 3G võrk) või siis kümnete uute päikeseparkide rajamine Telia mobiilimastide juurde.

Samas saab alati paremini ning meie eesmärk on üles leida need võimalused, mille abil oma tegevus veelgi kestlikumaks ja efektiivsemaks muuta. Üks positiivne ilming Eesti ühiskonnas on kindlasti seegi, et igal aastal kasvab nende ettevõtete, asutuste, koolide ja inimeste hulk, kes löövad kaasa Telia digikoristuspäeval ning korrastavad oma digielu. Sellel on väga otsene positiivne mõju meie digitaalsele jalajälje kahanemisele,“ lisas Maasik.

Aprillis valmis ka värske Telia ühiskondliku mõju raport, kus on välja toodud 2023. aasta olulisemad tegevused, millesse ettevõte eelmisel aastal panustas.

Muuhulgas selguvad raportist mitmed põnevad faktid, nagu näiteks:

  • 2023 aastal rajas Telia oma mobiilimastide juurde 40 päikeseparki ja 2024. aasta lõpuks on kavas kasvatada see arv ca 100 päikesepargini. See tähendab, et kümned tuhanded Telia kliendid saavad kasutada mobiilset internetti ja kõnesidet päikeselt saadud energia toel;
  • Viimase 5 aastaga on Telia tegevuse tagajärjel tekkinud jäätmete hulk vähenenud 721 tonnilt 468 tonnini ehk ligemale 65%;
  • Telia on viimase 6 aastaga vähendanud ligemale 5 korda enda süsiniku emissioonide mahtu. Telia enda emissioonide maht (mõjualad 1 ja 2) oli 2023. aastal 723 tonni CO2-e (võrdluseks 2018. aastal oli maht 3413 tonni CO2-e);
  • Telia eesmärk on muuta oma esinduste töö paberivabaks. 2023. aasta lõpu seisuga sõlmiti 90% lepingutest Telia esindustes juba paberivabalt;
  • Telia edastab oma klientidele igal kuul sadu tuhandeid arveid. 97% neist on digitaalsed;
  • Telia investeeris 2023. aastal Eestisse ligemale 54 miljonit eurot. Vähem teatakse aga seda, et viimastel aastatel on oluliselt kasvanud Telia investeeringud näiteks roheenergia valdkonda. Lisaks päikese- ja tuuleenergia lahenduste kasutamisele oleme testimas ka vesinikuenergia lahendusi;
  • Telia püsiühendust kiirusega vähemalt 100Mbit/s on võimalik kasutada Eestis enam kui poolel miljonil aadressil (562 000 eluruumi).
Tutvun teiste uudistega