Telia mobiiliteenused jõuavad Eesti erinevates piirkondades klientideni päikeseenergia toel

Telia mobiilimastide kõrvale on viimase aastaga kerkinud 43 päikeseparki ning tänu sellele saavad kümned tuhanded Telia kliendid kasutada ettevõtte pakutavaid mobiilsideteenuseid päikeseenergia toel.

Taastuvenergia lahenduste arendaja Sunly City ja Telia Eesti sõlmisid eelmisel kevadel mahuka koostöölepingu, mille kohaselt ehitab Sunly City 2024. aasta lõpuks ligemale 100 Telia mobiilimasti juurde päikesepargid.

Tänaseks on Telia mobiilimastide kõrval tööle pandud 43 päikeseparki ning ülejäänud parkide väljaehitamine jätkub käesoleval aastal. Valminud päikesepargid varustavad Telia mobiilimaste taastuvenergiaga, mis sisuliselt tähendab, et kümnete Eesti piirkondade inimesed saavad tarbida nii Telia mobiilset internetti kui kõnesidet päikeselt saadava energia abil.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi kinnitusel on päikeseparkide rajamise näol tegu ettevõtte senise ajaloo suurima taastuvenergia projektiga.

„Kogu Telia Company grupp – sh Telia Eesti - on seadnud endale eesmärgiks muuta oma tegevus nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks. Ambitsioonikate eesmärkideni on meil plaan jõuda läbi vastutustundliku digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid. Taastuvenergia kasutamine on üks väga hea näide, kuidas me seatud eesmärkide täitmise suunas liigume,“ selgitas Haljand.

Telia võrgujuhi Mihkel Kõivu sõnul ehitati 2023. aastal Telia mobiilimastide kõrvale 40 päikeseparki ning selle aasta alguses lisandus neid veel 3.

„Hetkel on meie mastide juures valmis ehitatud ja sisse lülitatud 43 päikesejaama ning nüüd on käimas 2024. aasta plaanide tegemine ja ehitustööde ettevalmistamine. Plaanis on koostöös partneriga selle aasta lõpuks tööle panna kõik ligemale 100 päikeseparki,“ avaldas Kõiv.

Sunly City ja Telia koostöös valmivate päikeseparkide tootmisvõimsus ulatub kõigi jaamade valmides 1200 kW-ni.

Tutvun teiste uudistega