Telia esindustega liitus suveperioodiks kakskümmend malevlast

Kui suvel on võimalik noortel rutiinsest koolitööst puhata, siis paljud teevad seda hoopis aktiivselt malevast osa võttes. Telia teeb sel suvel juba teist korda koostööd Tallinna Õpilasmalevaga, pakkudes noortele päris esimest töökogemust.

Õpilasmalevas osalevate noorte peamiseks ülesandeks on Telia Tallinna esindustes klientide teenindamine. Malevlased jagunevad suveperioodil kaheks kümneliikmeliseks grupiks ning töötavad korraga kahekaupa. Õpilasmalevas osalejal on võimalik töötada Telia esinduses kokku kaks nädalat ajavahemikus 29. juunist kuni 2. augustini.

“Malevlaste projekt on ka meie endi jaoks Telias ääretult huvipakkuv. Need noored kuuluvad Z-generatsiooni, kes on täna juba otsapidi tööturul. Noored mõtestavad enda jaoks töökoha ja töötamise mõiste lahti hoopis teisiti, kui nende emad-isad või meie ülejäänud. Telia õpib koos nende noortega, millisena nemad ideaalset töökohta näevad,” lausus Telia Eesti esinduste juhi kohusetäitja Arko Kask.

Telia personalijuhi Urve Tamme sõnul annab malevas osalemine noortele väga väärtusliku kogemuse, samuti oli eelmisel aastal saadud tagasiside nii malevlaste endi kui ka klientide poolt positiivne. “Kindlasti annab see töö noortele võimaluse tulla välja oma mugavustsoonist, et klienti kõnetada ja talle julgelt nõu anda. Eelmisel aastal osalenud malevlaste sõnul paranes nende suhtlemisjulgus ja –oskus märgatavalt. Abiks oli meiepoolne koolitus, esinduste kolleegide igapäevane tugi ning eeskuju. Malevlaste sõnul nõudis esinduses töötamine ka kannatlikkust ja õpetas toimetulekut väga erinevate inimestega. Oli suur rõõm, kui kliendid tänasid ja veelgi enam kui nad tegid oma valiku just noore soovituse alusel,” lausus Tamme.

Kase sõnul aitab esindustes töötamine arendada noortel just neid oskusi, mida läheb täna tööturul läbilöömiseks vaja: „Telia teenindust hinnatakse suurettevõtete kategoorias väga kõrgelt ning me oleme selgelt Eestis üks hinnatumaid ettevõtteid, kelle juures telekomiteenuste ning klienditeeninduste A ja O-ga tutvust teha. Töö esindustes tabab täistabamusena märki, kui kirjeldada oskusi, mida tänane noor tööturule sisenemiseks vajab. Kutsekoda nimelt kirjeldas OSKA programmi raames tulevikuoskusi töökohal, mis määravad töötaja õnnestumise: suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus, probleemide lahendamise oskus – seda kõike saavad noored esinduses kõrvalt jälgida ning ise proovida.”

Tutvun teiste uudistega