Täiendav info nutiTV klientidele seoses 27.03.15 avaldatud uudisega


29.04.2015 lõpetatakse telekanalite E! ja Universal Channel edastamine Eestis. Antud muudatus puudutab kõiki Eestis tegutsevaid operaatoreid. Seega pole nimetatud kuupäevast alates E! ja Universal Channeli kanaleid ka Elioni nutiTV kanalite valikus.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Täiendav info: nutiTV kliendil, kes ei soovi ülaltoodud kanalimuudatuste tõttu nutiTV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda ilma leppetrahvita, andes sellest Elionile teada enne 01.05.2015.

Tutvun teiste uudistega